SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Zamân? Durdurun
Abdullah DEMİRCİOĞLU
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Zamân? durdurun

Ve ona sorun

Ölmesin kimse

Kimse ya?lanmas?n.

Solmas?n çiçekler

Kimse a?lamas?n

Bu kâbil mi?

Hay?r, asla...

Zaman durmuyor,

Ak?p giden dakikalar?n

Önü al?nm?yor.

Bunu yapamayan insan neye gururlan?yor?

Dünyâ dönüyor

Güne?ler bat?p

Güne?ler do?uyor

Ve eninde sonunda

Herkes O'na dönüyor.

Geldi?i gibi

Gitti?i gibi

Ölüyor.

Hala makul olmayan sorular

?u insanlar soruyor.

Sonum ne?

Ne olaca??m?

Nas?l ölüp de

Ha?rolaca??m?

Çürümü? kemikler hiç dirilir mi?

Ölen, kaybolan geri getirilir mi?

Bunu sorarlar

Fakat bunlar

Ne yaz?k, bin yaz?k

Ona inanmazlar

O büyük haberi

Niye sorars?n?

?stihzâ edip de

Sen inanmazs?n.

Bileceksin bir gün

?nkâr etti?ini

Göreceksin o gün

Yap?p etti?ini.

Göklerini kim çatt?

Masmâvi olarak?

Sonra orada duran

Ay?, y?ld?zlar?

Güne?i

Kim parlatt??

Suyu indiren

Ya?muru ya?d?ran

Yoksa sen misin?

Ey tabiatç?

Olma sen sak?n

Böyle inatç?

Bir damla suyu içemeyeceksin

Âhirette inkar sebebinle sen.

Azaptan ba?ka ?ey

Göremeyeceksin.

Artar azâb?n

Orada her an

Ne olur sen de gel

F?rsat kaçmadan.

O'na tam inan

Yaratt? Allâh

Yerleri, gö?ü

Yeri k?ld? be?ik

Gökleri tavan

Dü?ürme dilinden

Tesbihle

Zikirle

Hamdla

?ükürle

Yoluna ol kurban

O’nu (c.c.) devaml? an

Vesselâm.

 

Abdullah Demircio?lu

4

05/11/2018 Tasavvuf Peygamber Efendimizin Yolu ve Şeriatın Aynıdır.

4

18/09/2018 ?ahadet ve Namaz

4

09/03/2018 Bir Gün Gelecek?

4

29/10/2017 Tasavvuf yolunu tuttum giderim

4

29/10/2017 Do?ru ve Sa?lam ?tikad

4

17/07/2017 Dua Üzerine

4

23/02/2017 Kandiller ve Hadiselere Bak??

4

23/02/2017 Bütün Müslümanlar, Bütün Maneviyat Erleri, Karde?lerim

4

26/10/2016 Zaman Gelecek ki?

4

25/10/2016 D?YALOG

4

09/03/2016 Emaneti Yüklenmek

4

31/01/2016 Be?eriyetin ?htiyaçlar?; ?lim ve Kur?ân-? Kerîm

4

31/10/2015 Bir Hadîs-i ?erîf Üzerine

4

30/07/2015 ?ehr-i Ramazan

4

28/02/2015 Rab?tan?n Mahiyeti?

4

16/11/2014 Kul Haklar?

4

03/06/2014 Mekke Ve Medine?nin Fazileti

4

09/02/2014 Do?ru Söylediyse Kurtuldu

4

17/09/2013 Biz Neredeyiz?

4

25/05/2013 ?lim Üzerine

4

16/02/2013 Temel ?ki Kaynak

4

03/11/2012 Dinî Hassasiyet

4

11/08/2012 Kur?ân ve Sünnet?te Veli Kavram?

4

11/03/2012 O?ndan Af Dileyiniz!

4

29/12/2011 Zikrullâh?n Feyz ve Bereketleri

4

06/10/2011 Hasb-i Hâl / ?ntibalar?m

4

28/06/2011 Üç Aylar ve Oruç

4

15/04/2011 Kutlu Do?um ve Kaside-i Bür`e

4

26/02/2011 Hayat Veren Davet

4

25/12/2010 Zamân? Durdurun

4

25/12/2010 Mâ ?Adette Lehâ

4

12/10/2010 E?itim ve Ö?retim Y?l? Münasebetiyle

4

08/08/2010 Rahmet ve Ma?firet Ay?

4

22/07/2010 Dört Unsur

4

22/07/2010 Ne Olurdu

4

04/04/2010 Hz. Peygamber\'in Yüksek Ahlâk?
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net