SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din kardeşlerimiz, gönül dostlarımız!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Dört Halifeden
Genç KALEMLER
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Ne söylediğini, kime söylediğini ve ne zaman söylediğini unutma.

Sabredin, her şeyin başı sabırdır.

Komşunla münakaşa etme; zira misafirler gider, o kalır.

Hz. Ebû Bekr Sıddık (r.a)

 

İş bir kere geri kalırsa hiçbir vakit ilerlemez.

Cennetin yolunu arayan cemaate sarılsın. Şeytan tek kişiyle beraberdir.

Dünyaya az meylet, hür yaşarsın.

Hz. Ömeru’l-Fâruk (r.a)

 

Cenâb-ı Hakk’tan başka hakiki sığınak yoktur.

Ecel erişmeden yapabileceğiniz hayırlı işler için acele ediniz.

İnsanların en hayırlısı, günahsız olan ve Allah’ın kitabı ile amel edendir.

Hz. Osman Zi’n-Nûreyn (r.a)

 

Eğer ilim, ümit ile olsaydı, dünyadaki bütün insanlar âlim olurdu.

Tatlı dili olanların dostları her gün biraz daha artar.

Allah’ı devamlı zikrediniz. Çünkü zikirlerin en güzeli Allah’ı zikretmektir.

Hz. Aliyyü’l-Mürtezâ (r.a)

 

“Men ‘arafe nefsehû / Nefsini Bilen

Fekad ‘Arafe Rabbehû / Rabbini Bilir”

 

Nefsini zilletle bilirsen, Rabbini izzet ile bilirsin.

Nefsini yoklukla bilirsen, Rabbini varlıkla bilirsin.

Nefsini fakirlikle bilirsen, Rabbini zenginlikle bilirsin.

Nefsini noksanlıkla bilirsen, Rabbini kemal ile bilirsin.

Nefsini acizlikle bilirsen, Rabbini kudret ile bilirsin.

Nefsini fani olmakla bilirsen, Rabbini bâkî olmakla bilirsin.

Nefsini ölümle bilirsen, Rabbini hayat ile bilirsin.

Nefsini mahlûk bilirsen, Rabbini Hâlık bilirsin.

Nefsini muhtaç bilirsen, Rabbini Samed bilirsin.

Nefsini ne kadar tanırsan, Rabbini o kadar bilirsin.

4

20/12/2018 Tasavvuf Peygamber Efendimizin Yolu ve Şeriatın Aynıdır

4

09/03/2018 İstemem!

4

29/10/2017 Camiye Gelenler ile Namaz Kılanlar

4

23/02/2017 Şems-i Tebrizî (k.s)

4

25/10/2016 II. Abdulhamid Han´ın Tasavvufi Yaşantısı ve Meşayihle İlişkileri

4

25/10/2016 Na’t-ı Şerîf

4

13/05/2016 Horasan Erenlerinden Sarı Saltuk

4

31/01/2016 Hz. Yusuf’un aşkı ile elini kestinse, sakın yarana merhem arama; git, Yusuf’a sarıl!

4

26/10/2015 Divân-ı Kebir´den - Gönül Kabesi

4

30/07/2015 Sadıklarla Beraber Olun!

4

27/02/2015 Tasavvuf Aslında Ashabın Yaptıklarıdır, Yoludur

4

27/02/2015 Seni Seven Âşıkların

4

26/02/2015 Kâdiriye Tarikatı ve Pir Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin İlmî Derinliği

4

06/11/2014 Sûfîlerden Esintiler / Mansur b. Ammâr (k.s)

4

03/06/2014 Takva Babı -Kuşeyri Risalesi

4

08/02/2014 İlim-Amel Seyr u Sülûk / Aziz Mahmûd Hüdâyî

4

25/09/2013 Ehl-i İrfan – Günah İlletinin Devası

4

17/09/2013 Yolculuğun Kiminle ve Nereye?

4

25/05/2013 İki Hece Bir Soluk; Vefa

4

16/02/2013 Peygamberimizin İsimleri, Künyesi ve Pak Soyu

4

03/11/2012 Sûfîlerden Esintiler…

4

11/03/2012 Kendi Cenaze Namazlarını Kılanlar

4

29/12/2011 Mevlid-i Nebî

4

29/12/2011 Tasavvufî Şiirler

4

05/10/2011 İlim-İrfân Terkibi ve Medeniyetimiz

4

15/04/2011 Mevlânâ Hazretlerinin (k.s) Vecde Gelişi

4

15/04/2011 Peygamber Efendimiz ve Zühd Hayatı

4

26/02/2011 Aşk Damlaları - Serkan KAMACI

4

25/12/2010 Dört Halifeden

4

12/10/2010 Genç Kalemler - Zuhûr-i Aşk- Hülya ANIL
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net