SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
?brahim Gibi
Zül-Cenâheyn
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Benim de bazen nazlanas?m

Geliyor Rabbim’e

Hz. ?brahim gibi

Ç?k?p da?lar?n ba??na

Ey Rabbim!

Bu ölüleri nas?l diriltirsin

Diyesim geliyor

“Kalbim mutmain olsun

Göster de göreyim” diyorum

Asl?nda ?brahim peygamberin

Buna ihtiyac? var m?yd?

Ne oldu

Dünya bana dar m?yd?

Ben olsam öyle yalvar?rd?m

O yalvar?r m?yd?

Ate?e att?lar

O’na lütûftu

Beni ate?e atsalar m?yd?

Elim kolum ba?l?

Beni de ba?lasalar m?yd?

Ç?rp?nd? içimdeki duygular

Gözler, kulaklar

Eller, ayaklar

Hep Seni anar

Bakt???m aynalar, Sensiz

Bilmem neye yarar

?u duvarlar

?u da?lar

Bilmem neden mahzundur

Bilmem kime a?lar

Erit beni kar gibi

Damla damla olay?m

Doldur içime a?k?n?

Bir ipek gibi tel tel olay?m

Odun gibi k?l beni ama

Sana yanay?m

Dünyada en zirveye

Koy beni de

Sana bakay?m

Sana varay?m

Rabbim, ey Rabbim

Mevlâm, ey Mevlâm

A?k?n? susuzlu?u art?r bende

Doya doya içeyim

Sana kanay?m

Ya?at?yorsan ?u dünyada

Sensiz ya?atma da

Zikrine doyay?m

Dilin Allah’?n zikriyle

Ya? olsun diyen

Resûlle ve amelle

Bir olay?m

Ufuklarda karart? var

Ya?mur aheste aheste

Ya?ar

Ü?ütür yorgans?zlar?

Beyaz kar

Kumda yürüyen develerin

Kumlara bas???

Ve kum f?rt?nalar?

Gecenin olu?u, gecenin ak???

Güne?in bat???

?çlere i?leyen sessizlik

Böceklerin ötü?ü

Ay ve y?ld?zlar

Ve yaln?z insanlar

Ortada ne in ne cin var

Sadece Allah var

Sadece Allah var

Lâ ilâhe illallâh var

O dost, O yâr

Ba?kas? a?yâr

Duyulmaz bir sedâ

Ç?kmaz bir nefes

“Allah bes

Bâkî heves”

Da?lara ses ver

Ey garib yolcu

Çöllerde sesin yank?lans?n

Ta uzaklarda ç?nlas?n

Öyle huzur ve ihlâsla söyle ki

Anlamayanlar anlas?n

Duymayanlar duysun

Ta? yürekli a?lamayanlar

A?las?n, a?las?n

Allah Allah ?sm-i A‘zam?yla

Yürekler da?lans?n

Musa gibiysem ben

Niye firavunlar helak olmad?

Niçin askerleriyle o

Okyanuslarda bo?ulmad?

Sihirbazlar hala ortalarda

Musa’n?n asas? hat?ralarda

Bana ne oldu bilemiyorum

Bir de?i?iklik mi var haf?zalarda

Ben ki hayal çocu?uyum

Ya?l? ihtiyar?y?m

Ne bat?y?m ne do?uyum

Ama dosdo?ruyum

Geri dönmeyen

Ah gençlik

Nas?l da uçup gittin

Ey ömür elveda sana

Ne çabuk bittin

Dü?ündüm kendimi

So?uk, buz gibi tene?irlerde

Bembeyaz örtülmü? o kefenlerde

??te bu son yolculuk

Ve tabutum kald?r?l?yor

O mübarek ellerde

Bir huzur var

Bir sükûnet var

Evlerde

Hadi benim aziz na??m

Yürü git, git ta uzaklara

Cennete ve mezarlara

 

Zülcenâheyn

4

18/09/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 3

4

18/09/2018 Kadiri Mar??

4

09/03/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 2

4

09/03/2018 Zikir; ?badet ve Taatin Özüdür, ?li?idir

4

09/03/2018 Nasihatim Var

4

29/10/2017 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar - 1

4

17/07/2017 Cenâb-? Allah?? Sesli/Cehrî Zikir - 6

4

17/07/2017 Nas?l Ya?arsan

4

25/10/2016 Bir Nasihat; Temiz Ol, Temiz Öl!

4

25/10/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 5

4

09/03/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 4

4

31/01/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 3 (Cehri Zikir)

4

31/01/2016 Gel Seninle Dost Olal?m!

4

26/10/2015 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 2 (Cehri Zikir)

4

31/07/2015 CENÂB-I ALLAH?I SESL? Z?K?R- 1- (CEHR? Z?K?R)

4

30/07/2015 DAVET

4

27/02/2015 Seher Vakti Gördüklerim

4

06/11/2014 Rabbime Yalvard?m

4

03/06/2014 Ölüm Ötesi

4

08/02/2014 Mevlânâ ve Müsamaha

4

08/02/2014 Allah?? Zikredelim

4

17/09/2013 Hayata Bak??

4

17/09/2013 Cenâb-? Allah, Sekîneyi Müminlerin Kalplerine ?ndirdi

4

18/07/2013 Rahmet ve Merhamet Ay?

4

25/05/2013 Fikir Ya?muru

4

16/02/2013 Yâ Resûlallah

4

16/02/2013 Mevlid Kandili

4

03/11/2012 K?rk Ya??n Dü?ündürdükleri

4

03/11/2012 Ey Allah??m

4

11/08/2012 Sana S???n?r?m

4

11/08/2012 Tayy-i Zamân, Tayy-i Mekân

4

11/03/2012 Ak?emseddin

4

11/03/2012 Ölüm An?n?n Deh?eti

4

29/12/2011 Zelzeleye Çare Bulundu (mu?)

4

29/12/2011 EY RABB?M! SANK? BEN ?BRAH?M??M

4

05/10/2011 Bayram Gününde Hasret

4

05/10/2011 Kur?ân-? Kerîm ve ?lim

4

28/06/2011 Tokyo?da Deprem

4

28/06/2011 Zikrullâh??n Bereket Ve Üstünlü?ü

4

15/04/2011 ?brahim Gibi

4

26/02/2011 Topra??n (Anan?n) Dilinden

4

26/02/2011 Zikir ve Sohbet Meclisleri

4

25/12/2010 Ledünnî ?lim

4

12/10/2010 Ne Olurdu

4

12/10/2010 Mehdî Hakk?nda

4

08/08/2010 Mah?er Yolu Tutacaks?n

4

08/08/2010 Muhâsebe

4

22/07/2010 Üç Aylar?n Manevi ?klimine Do?ru

4

06/04/2010 Tasavvuf

4

31/03/2010 Sünnetin Önemi
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net