SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Gönül hûn oldu, ?evkinden
Ayşegül SAYIN
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Gönül hûn oldu, ?evkinden boyand?m ya Rasûlallâh

Nas?l bilmem bu nîrâna dayand?m ya Rasûlallâh

Ezel bezminde bir dinmez figând?m ya Rasûlallâh

Cemâlinle ferah-nâk et ki, yand?m ya Rasûlallâh

 

Yanan kalbe devâs?n sen, bulunmaz bir ?ifâs?n sen

Muazzam bir sehâs?n sen, dilersen reh-nümâs?n sen

Habîb-i Kibriyâs?n sen, Muhammed Mustafâ’s?n sen

Cemâlinle ferah-nâk et ki, yand?m ya Rasûlallâh

 

Gül açmaz, ça?layan akmaz, ?lâhî nûrun olmazsa

Söner âlem, nefes kalmaz, felek manzûrun olmazsa

Firâk a?lar, visâl a?lar, ezel mestûrun olmazsa

Cemâlinle ferah-nâk et ki, yand?m ya Rasûlallâh

 

Erir cânlar o gül-bûy-? revân-bah??n hevâs?ndan

Güne? titrer, yanar dîdâr?n?n, bak, ihtirâs?ndan

Perî?ân bir niyaz inler hayat?n müntehâs?ndan

Cemâlinle ferah-nâk et ki, yand?m ya Rasûlallâh

 

Susuz kalsam, yanan çöllerde cân versem, elem duymam

Yanarda?lar yanar ba?r?mda, ummanlardan nem duymam

Alevler ya?sa göklerden ve ben messeylesem duymam

Cemâlinle ferah-nâk et ki, yand?m ya Rasûlallâh

 

Ne devletdir yumup a?k?nla göz, râh?nda cân vermek

Nasîb olmaz m? Sultân?m, haremgâh?nda cân vermek

Sönerken gözlerim âsân olur âh?nda cân vermek

Cemâlinle ferah-nâk et ki, yand?m ya Rasûlallâh

 

Boynu büktüm, perî?ân?m, bu derdin sende tedbîri

Lebim kavruldu âte?den döner pâyinde tezkîri

Ne dem gönlüm murâd eylerse taltîf eyle K?tmîri

Cemâlinle ferah-nâk et ki, yand?m ya Rasûlallâh

 

Yaman Dede

4

09/03/2016 Toplumsal Süreçte Bireyselle?me Grupla?ma

4

31/01/2016 Dobra Dobra m?y?z? Yoksa Kalp K?r?c? m?y?z?

4

31/10/2015 Fala ?nanma

4

27/02/2015 ?smail Ol Diyorsun?

4

06/11/2014 Kurban Etmeden Önce Ate?lerde Yanan ?brahim Olmal?!

4

03/06/2014 Ne Mutlu Dost/Do?ru Olana!

4

08/02/2014 Ta?la?m?? Kalpleri Eritsek Merhametimizle

4

25/12/2010 Zamana De?er Verenler

4

03/04/2010 Gönül hûn oldu, ?evkinden
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net