SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din kardeşlerimiz, gönül dostlarımız!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Gönül hûn oldu, şevkinden
Ayşegül SAYIN
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Gönül hûn oldu, şevkinden boyandım ya Rasûlallâh

Nasıl bilmem bu nîrâna dayandım ya Rasûlallâh

Ezel bezminde bir dinmez figândım ya Rasûlallâh

Cemâlinle ferah-nâk et ki, yandım ya Rasûlallâh

 

Yanan kalbe devâsın sen, bulunmaz bir şifâsın sen

Muazzam bir sehâsın sen, dilersen reh-nümâsın sen

Habîb-i Kibriyâsın sen, Muhammed Mustafâ’sın sen

Cemâlinle ferah-nâk et ki, yandım ya Rasûlallâh

 

Gül açmaz, çağlayan akmaz, İlâhî nûrun olmazsa

Söner âlem, nefes kalmaz, felek manzûrun olmazsa

Firâk ağlar, visâl ağlar, ezel mestûrun olmazsa

Cemâlinle ferah-nâk et ki, yandım ya Rasûlallâh

 

Erir cânlar o gül-bûy-ı revân-bahşın hevâsından

Güneş titrer, yanar dîdârının, bak, ihtirâsından

Perîşân bir niyaz inler hayatın müntehâsından

Cemâlinle ferah-nâk et ki, yandım ya Rasûlallâh

 

Susuz kalsam, yanan çöllerde cân versem, elem duymam

Yanardağlar yanar bağrımda, ummanlardan nem duymam

Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam

Cemâlinle ferah-nâk et ki, yandım ya Rasûlallâh

 

Ne devletdir yumup aşkınla göz, râhında cân vermek

Nasîb olmaz mı Sultânım, haremgâhında cân vermek

Sönerken gözlerim âsân olur âhında cân vermek

Cemâlinle ferah-nâk et ki, yandım ya Rasûlallâh

 

Boynu büktüm, perîşânım, bu derdin sende tedbîri

Lebim kavruldu âteşden döner pâyinde tezkîri

Ne dem gönlüm murâd eylerse taltîf eyle Kıtmîri

Cemâlinle ferah-nâk et ki, yandım ya Rasûlallâh

 

Yaman Dede

4

09/03/2016 Toplumsal Süreçte Bireyselleşme Gruplaşma

4

31/01/2016 Dobra Dobra mıyız? Yoksa Kalp Kırıcı mıyız?

4

31/10/2015 Fala İnanma

4

27/02/2015 İsmail Ol Diyorsun…

4

06/11/2014 Kurban Etmeden Önce Ateşlerde Yanan İbrahim Olmalı!

4

03/06/2014 Ne Mutlu Dost/Doğru Olana!

4

08/02/2014 Taşlaşmış Kalpleri Eritsek Merhametimizle

4

25/12/2010 Zamana Değer Verenler

4

03/04/2010 Gönül hûn oldu, şevkinden
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net