SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Tokyo?da Deprem
Zül-Cenâheyn
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Sallad? Japonya’y?

Birkaç saniye deprem

Dünya pani?e dü?tü

Kalmad? art?k ?üphem

 

Yay üstünde binâlar

Söküldü yerlerinden

Dünya görülmez oldu

Yang?n alevlerinden

 

Ta? y???n? ?u evler

Yükseliyor alevler

?lk haberlere göre

?ki bindir ölüler

 

Teknolojide önde

O devlet deniyordu

Yayla, zelzelelere

Binâ direniyordu

 

Allâh’?n kudretine

Teknoloji dayanmaz

Cehennem ate?ine

?nananlar hiç yanmaz

 

?nan?n, inanal?m

Topyekûn kurtulal?m

Burada mutsuz olsak da

Mü’minlerden olal?m

 

Koru bizi Allâh’?m

Olsa da çok günâh?m

Kimseye zarar verme

Budur duâm, silah?m

 

?nanmasalar bile

Bunlar senin kullar?n

Y?kt?n zelzele ile

Günâh? var onlar?n

 

?mhâl et âhirete

Dünyâdaki belây?

?u âciz halimle ben

Böyle yapt?m duây?

 

Sen Rahîmsin, ac?rs?n

Bizi iyi tan?rs?n

Âhirette hesab?

?a?maz bir gün al?rs?n

 

Ne oluyor, neler var?

Tokyo’dan haberler var

Ac?mazsan sen bize

Dünyâ olur târumar

 

Nedir bu zelzeleler?

Yere bat?yor yerler (evler)

Gökyüzüne bakarak

Merhamet diler gözler

 

?nsanlar ?a??rm??lar

Sab?rlar ta??rm??lar

Bosna-Hersek, Tokyo’da

Ak?yor kanl? ya?lar

 

Durdurun ?u dünyây?

B?rak?n a?lamay?

Ö?renelim hep art?k

Müslüman ya?amay?

 

Hayat ve ölüm gerçek

Bir gün melek gelecek

Bütün canl?lar ölüp

Hesâba çekilecek

 

Küçücük bir zelzele

Verdi orda velvele

Olsa idi K?yâmet

O hâli gör bir hele

 

Bir tavsiyemiz olmaz

Arkada kimse kalmaz

Mesaj versen evine

Alan kimsen bulunmaz

 

Ne mesaj, ne dönü? var

O huzûra var?? var

Bizim için sadece

Allâh’a var?? var

 

Bak zelzeledeki sona

A?la, yalvar, dön O’na

Îmanla ya?a ve öl

A?k? iç kana kana

 

Zelzele yeri sarsar

K?yâmet gelir çatar

?nanmayanlar sorar

Acaba yerde ne var?

 

Kaçal?m ama nere?

Korkmak art?k bo? yere

Zaman bitti eridi

K?yâmet var bir kere

 

Belli onun ?iddeti

Yedi virgül bir yetti

O demirden binâlar

Y?k?ld? yere geçti

 

Sodom Gomora m?s?n?

Ey dünyâ, hasta m?s?n?

Ne oluyor insanl?k!

Hâlâ tela?ta m?s?n?

 

Gafletten uyanal?m

Kur’ân’a sar?lal?m

Orada berati al?p

Cennete kurulal?m

 

Bu dünya y?k?lacak

Son söz O’nun (c.c.) olacak

Sahibi oldu?un her ?ey

Limeni’l-mülk olacak

 

Zevk ü safâlar geçer

Hayat ölümle biter

Mezara vard???nda

Melekler sual eder

 

Yeri sallayan kudret

Gel ona ibadet et

Kullu?u hiç unutma

Ondan dile merhamet

 

O bize ac?mazsa

Ta? üstünde ta? kalmaz

E?er ya?mur ya?mazsa

Yiyecek bir ?ey bulunmaz

 

O’na olmaz ortakl?k

Dünyay? sarar k?tl?k

Merhametle ac?r da

Verir hemen ferahl?k

 

Firavun batmad? m??

Ölümü tatmad? m??

Batan toprak içinden

O’na yalvarmad? m??

 

Hasafnâ bihî dendi

O’ndan yard?m dilendi

Kurtulunca batmaktan

Durdu ve kibirlendi

 

Teknoloji demirden

Olsa bile çelikten

Bu sars?nt?lara kar??

Bir ?ey gelmiyor elden

 

Yere geçiriliriz

Bir bir seçiliriz

Enbiyâ, evliyâyla

Tek tek hesap veririz

 

Hesab? unutmay?n

Kötü yolu tutmay?n

Dünyâya sar?l?p da

Âhireti unutmay?n

 

Zülcenâheyn

4

18/09/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 3

4

18/09/2018 Kadiri Mar??

4

09/03/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 2

4

09/03/2018 Zikir; ?badet ve Taatin Özüdür, ?li?idir

4

09/03/2018 Nasihatim Var

4

29/10/2017 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar - 1

4

17/07/2017 Cenâb-? Allah?? Sesli/Cehrî Zikir - 6

4

17/07/2017 Nas?l Ya?arsan

4

25/10/2016 Bir Nasihat; Temiz Ol, Temiz Öl!

4

25/10/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 5

4

09/03/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 4

4

31/01/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 3 (Cehri Zikir)

4

31/01/2016 Gel Seninle Dost Olal?m!

4

26/10/2015 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 2 (Cehri Zikir)

4

31/07/2015 CENÂB-I ALLAH?I SESL? Z?K?R- 1- (CEHR? Z?K?R)

4

30/07/2015 DAVET

4

27/02/2015 Seher Vakti Gördüklerim

4

06/11/2014 Rabbime Yalvard?m

4

03/06/2014 Ölüm Ötesi

4

08/02/2014 Mevlânâ ve Müsamaha

4

08/02/2014 Allah?? Zikredelim

4

17/09/2013 Hayata Bak??

4

17/09/2013 Cenâb-? Allah, Sekîneyi Müminlerin Kalplerine ?ndirdi

4

18/07/2013 Rahmet ve Merhamet Ay?

4

25/05/2013 Fikir Ya?muru

4

16/02/2013 Yâ Resûlallah

4

16/02/2013 Mevlid Kandili

4

03/11/2012 K?rk Ya??n Dü?ündürdükleri

4

03/11/2012 Ey Allah??m

4

11/08/2012 Sana S???n?r?m

4

11/08/2012 Tayy-i Zamân, Tayy-i Mekân

4

11/03/2012 Ak?emseddin

4

11/03/2012 Ölüm An?n?n Deh?eti

4

29/12/2011 Zelzeleye Çare Bulundu (mu?)

4

29/12/2011 EY RABB?M! SANK? BEN ?BRAH?M??M

4

05/10/2011 Bayram Gününde Hasret

4

05/10/2011 Kur?ân-? Kerîm ve ?lim

4

28/06/2011 Tokyo?da Deprem

4

28/06/2011 Zikrullâh??n Bereket Ve Üstünlü?ü

4

15/04/2011 ?brahim Gibi

4

26/02/2011 Topra??n (Anan?n) Dilinden

4

26/02/2011 Zikir ve Sohbet Meclisleri

4

25/12/2010 Ledünnî ?lim

4

12/10/2010 Ne Olurdu

4

12/10/2010 Mehdî Hakk?nda

4

08/08/2010 Mah?er Yolu Tutacaks?n

4

08/08/2010 Muhâsebe

4

22/07/2010 Üç Aylar?n Manevi ?klimine Do?ru

4

06/04/2010 Tasavvuf

4

31/03/2010 Sünnetin Önemi
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net