SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Bayram Gününde Hasret
Zül-Cenâheyn
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Ya Resûlallâh!

Kur’ân’dan sonra en güzel sözler

Senin sözlerin.

Seni göremedim,

Senin devrinde ya?ayamad?m.

Hep bekledim.

?u bayram gününde bile…

Hasretimi yenmek için

Hep Senin mübarek sözlerinden medet umdum.

Ben de?il miyim orada burada Seni medheden?

Ama benim medhim neye yarar?

Zaten Seni medheden medhetmi?tir.

Ben neyim ki?

Sadece eskilerin deyimiyle

Kap?nda bir gedây?m.

Hem nas?l gedâ ki,

Aczime â?inay?m.

Beni koyma yaln?z,

Uzat elini oradan ne olur!

Bu bayram gününde fukaray?m.

Ba?kalar?n?n k?zlar?, o?ullar? bayram kutlasalar,

Neye yarar

Seni arayan soran olmazsa…

Ben hep içime gömdüm, hasretimi

Ve yaln?zl???m?.

?u anda babam yok,

Annem yok,

Sen de yoksun Yâ Resûlallâh!

Ben de ?ranl? ?airin

Dedi?i gibi diyorum,

Bayramda yaln?zl?k ve kimsesizlik

Elbiselerimi giyiyorum…

Dilâiydest

“Ey gönül bayramd?r” diyerek

Kendime, kalbime sesleniyorum,

Çaresizli?imi dillendiriyorum.

Niceler geldi geçti.

Hastalar, sa?lar

Bayramlarda kimi güler,

Kimisi a?lar.

Kimisi e?inin, dostunun

Elini öper,

Herkes “Yâri havi?den pused” der.

Yaln?zl?k, ey yaln?zl?k!

Kimlerle bayram yapars?n,

Senin elini öpen mi var?

Ne gezer…

O halde GAMLA bayramla?!

Garîb kesem

Men dest-i ?am

?am dest-i men pûsed

Garib ve kimsesiz olanlar,

Bayramlar? çok iyi anlar.

O halde bayramsa bayramla?,

Gam senin elini

Sen de gam?n elini öperek

Onlarla ol sarma? dola?.

Bayramlarda Fuzûlî’yi hat?rlamamak olmaz!

Ne yanar bana kimse.

O demi?ti;

Kap?s?n?n hiç aç?lmad???n?

Söylemi?ti.

Ne açar kimse kap?m.

Bâd-? Sâbâ’dan gayr?.

Ve hasretiyle yand???m?z

Resûlü Müctebâ buyurmu?tu;

“Kün fi’d-dünyâ ?arîben ev ‘âbira sebîl”

Ve öyle güzel,

Öyle can al?c?, yürek yak?c? diyerek

Noktay? koymu?tu.

Dünyada bir yolcu gibi,

Yahut garib olarak ya?a!

Bayramda da olsa çark döner,

Ölüm mutlaka bir gün gelir ba?a.

Ve bakmaz ya?a,

Ne kadar da ya?arsan ya?a,

Gözler dolar ya?a.

Doyamazs?n belki arkada?a,

Doyars?n belki karda?a

 

                           Zülcenâheyn

4

18/09/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 3

4

18/09/2018 Kadiri Mar??

4

09/03/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 2

4

09/03/2018 Zikir; ?badet ve Taatin Özüdür, ?li?idir

4

09/03/2018 Nasihatim Var

4

29/10/2017 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar - 1

4

17/07/2017 Cenâb-? Allah?? Sesli/Cehrî Zikir - 6

4

17/07/2017 Nas?l Ya?arsan

4

25/10/2016 Bir Nasihat; Temiz Ol, Temiz Öl!

4

25/10/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 5

4

09/03/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 4

4

31/01/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 3 (Cehri Zikir)

4

31/01/2016 Gel Seninle Dost Olal?m!

4

26/10/2015 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 2 (Cehri Zikir)

4

31/07/2015 CENÂB-I ALLAH?I SESL? Z?K?R- 1- (CEHR? Z?K?R)

4

30/07/2015 DAVET

4

27/02/2015 Seher Vakti Gördüklerim

4

06/11/2014 Rabbime Yalvard?m

4

03/06/2014 Ölüm Ötesi

4

08/02/2014 Mevlânâ ve Müsamaha

4

08/02/2014 Allah?? Zikredelim

4

17/09/2013 Hayata Bak??

4

17/09/2013 Cenâb-? Allah, Sekîneyi Müminlerin Kalplerine ?ndirdi

4

18/07/2013 Rahmet ve Merhamet Ay?

4

25/05/2013 Fikir Ya?muru

4

16/02/2013 Yâ Resûlallah

4

16/02/2013 Mevlid Kandili

4

03/11/2012 K?rk Ya??n Dü?ündürdükleri

4

03/11/2012 Ey Allah??m

4

11/08/2012 Sana S???n?r?m

4

11/08/2012 Tayy-i Zamân, Tayy-i Mekân

4

11/03/2012 Ak?emseddin

4

11/03/2012 Ölüm An?n?n Deh?eti

4

29/12/2011 Zelzeleye Çare Bulundu (mu?)

4

29/12/2011 EY RABB?M! SANK? BEN ?BRAH?M??M

4

05/10/2011 Bayram Gününde Hasret

4

05/10/2011 Kur?ân-? Kerîm ve ?lim

4

28/06/2011 Tokyo?da Deprem

4

28/06/2011 Zikrullâh??n Bereket Ve Üstünlü?ü

4

15/04/2011 ?brahim Gibi

4

26/02/2011 Topra??n (Anan?n) Dilinden

4

26/02/2011 Zikir ve Sohbet Meclisleri

4

25/12/2010 Ledünnî ?lim

4

12/10/2010 Ne Olurdu

4

12/10/2010 Mehdî Hakk?nda

4

08/08/2010 Mah?er Yolu Tutacaks?n

4

08/08/2010 Muhâsebe

4

22/07/2010 Üç Aylar?n Manevi ?klimine Do?ru

4

06/04/2010 Tasavvuf

4

31/03/2010 Sünnetin Önemi
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net