SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din kardeşlerimiz, gönül dostlarımız!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Tasavvufî Şiirler
Genç KALEMLER
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

 Tasavvufun menşeini teşkil eden Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimiz, aynı zamanda tasavvufî şiirlerin de membaıdır.

Nasıl ki Ehl-i Sûfî, Peygamber Efendimizin çardağı altındaki yünden elbise giyen Ashâb-ı Güzîn’den ilhamını alıyorsa, İslâm şairleri, özellikle de sûfî şairler de Abdullah bin Revâha’dan, Ka‘b bin Mâliklerden, Hassân bin Sâbitlerden şiir geleneğini alıp bize ulaştırmaktadırlar.

Şiir sözü, kökte Arapçaya dayanır. Sözlükte; bir şeyin inceliklerini bilmek, sezerek vâkıf olmak, ahenkli ve güzel söz söylemek manasına gelir. (İslâm Ansiklopedisi, c.39, s.144)

Şair de; nesne ve olaylara bilerek ve sezerek vâkıf olan, ölçülü ve ahenkli söz söyleyen kişiye denir. (İslâm Ansiklopedisi, c.38, s.298)

Bazı sûfî şairlerin tulû‘atı diğer şairlerin doğadan, insandan esinlenerek yazdıkları şiirleriyle karıştırılmamalıdır. Bizim buradaki çalışmamız daha çok bir tasavvuf şairinin hissini yansıtan bir şiiri ele alıp o konuda âcizane bir analiz yaparak anlamına vâkıf olmak, olacaktır. Yoksa şairi ya başkası medhetmiştir veya şiirinde kendisi hissedip vâkıf olduklarını dillendirip yazıya dökmüş ve böylece bilinmek istemiştir. İnşallah ileride her yazımızda bir şairi ve şiirini yazıp konuya biraz ışık tutmak istiyoruz.

Nasıl ki Na‘t-i Şerîf yazan şairler, Resûlullâh’ı medh u senâ ederek ondan şefaat istiyorlarsa; bizlerde bir şairi dillendirerek onların şefaatine nail oluruz inşallah. Çünkü bu Na‘tları yazmak, Peygamber aşkı gerektirir.

Hazreti Allah’a bir şiir aracılığıyla tazarruda bulunmak aşk ister. Mevlânâ hazretlerinin de buyurduğu gibi:

“Aşkı yoksa o kişi yok olsun…”

Zamanımıza ışık tutan meşâyıhtan Abdullah Efendi’nin buyurduğu gibi:

“Aşkın varsa gidersin, Ravza’ya yüz sürersin…”

Burada aşk kelimesini iyi anlamak gerekir.

Aşk kelimesi literatürde; şiddetli ve aşırı sevgi, bir kimsenin tamamen kendisini sevdiğine vermesi, sevgilisinden başka güzel görmeyecek kadar ona düşkün olması (İslâm Ansiklopedisi, c.4, s.11) manasına gelir.

Tasavvuftaki karşılığı; Muhabbet ve Hub’dur. (İslâm Ansiklopedisi, c.4, s.11)

Bu manaları içeren tasavvufî şiirleri araştırmayı, bunları konu başlığı yapmayı, bu vesileyle hem tarihi, hem edebî ve hem de mana yönünden sizlere bir pencere açmayı düşünüyoruz.

Belki bizler şiir yazamayız ama bu şekilde bizlere manevi bir bereket ulaşır ve bu şekilde rahmet-i Rahmân’a kavuşuruz.

Burada girizgâhımızı yaptıktan sonra inşallah geniş bir çalışma gerektiren şiir incelememizi bir diğer yazımıza bırakıyoruz.

.................................

Tufan Doğan

4

20/12/2018 Tasavvuf Peygamber Efendimizin Yolu ve Şeriatın Aynıdır

4

09/03/2018 İstemem!

4

29/10/2017 Camiye Gelenler ile Namaz Kılanlar

4

23/02/2017 Şems-i Tebrizî (k.s)

4

25/10/2016 II. Abdulhamid Han´ın Tasavvufi Yaşantısı ve Meşayihle İlişkileri

4

25/10/2016 Na’t-ı Şerîf

4

13/05/2016 Horasan Erenlerinden Sarı Saltuk

4

31/01/2016 Hz. Yusuf’un aşkı ile elini kestinse, sakın yarana merhem arama; git, Yusuf’a sarıl!

4

26/10/2015 Divân-ı Kebir´den - Gönül Kabesi

4

30/07/2015 Sadıklarla Beraber Olun!

4

27/02/2015 Tasavvuf Aslında Ashabın Yaptıklarıdır, Yoludur

4

27/02/2015 Seni Seven Âşıkların

4

26/02/2015 Kâdiriye Tarikatı ve Pir Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin İlmî Derinliği

4

06/11/2014 Sûfîlerden Esintiler / Mansur b. Ammâr (k.s)

4

03/06/2014 Takva Babı -Kuşeyri Risalesi

4

08/02/2014 İlim-Amel Seyr u Sülûk / Aziz Mahmûd Hüdâyî

4

25/09/2013 Ehl-i İrfan – Günah İlletinin Devası

4

17/09/2013 Yolculuğun Kiminle ve Nereye?

4

25/05/2013 İki Hece Bir Soluk; Vefa

4

16/02/2013 Peygamberimizin İsimleri, Künyesi ve Pak Soyu

4

03/11/2012 Sûfîlerden Esintiler…

4

11/03/2012 Kendi Cenaze Namazlarını Kılanlar

4

29/12/2011 Mevlid-i Nebî

4

29/12/2011 Tasavvufî Şiirler

4

05/10/2011 İlim-İrfân Terkibi ve Medeniyetimiz

4

15/04/2011 Mevlânâ Hazretlerinin (k.s) Vecde Gelişi

4

15/04/2011 Peygamber Efendimiz ve Zühd Hayatı

4

26/02/2011 Aşk Damlaları - Serkan KAMACI

4

25/12/2010 Dört Halifeden

4

12/10/2010 Genç Kalemler - Zuhûr-i Aşk- Hülya ANIL
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net