SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
EY RABB?M! SANK? BEN ?BRAH?M??M
Zül-Cenâheyn
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Hz. ?brahim’im ben,

Kâbe’de duvarlar? yükseltiyorum

O?lu ?smail’le,

Ve yalvar?yorum Rabbime;

Bu ?ss?z çölde,

Ot bitmez kervan geçmez yerde,

Ku?lar bile uçmuyor göklerde…

Buray? kim ziyaret eder, diye dü?ünüyorum.

O’na iltica ediyor ve diyorum.

Birden bire kalk?yor perde,

Duyuyorum Rabbimin hitab?n? sanki;

Sen Kubeys da??na ç?k, ba??r!

Ça??rmak senden, i?ittirmek benden

Diyen Allah’?m!

Ne olur,

?u iman ?ss?zl??? olan yerde,

?u ?ehirde, ?u Gent’te

Kurdu?umuz ?slâm Üniversitesini,

Sen yükselt her yerde.

Sana â??k olan â??klar,

Ko?arak gelsinler ve ö?rensinler.

Nas?l ki Endülüs’te, Kurtuba’da

Senin ismin yücelmi?ti,

Yücesin, Rahmet sahibisin,

Bu içten dualar?m?z?

B?rakma yerde!

Yerde de kabul görsün, göklerde de.

Kurtulu?u olsun insanl???n

Bu üniversite.

Aç yolumuzu ey Allah’?m!

Seni tan?mayanlar tan?s?nlar,

Seni anlamayanlar anlas?nlar,

Ve o yüce divanda, hesapta

Kolayca kurtulsunlar.

Hem bu dünyada, hem de âhirette

Huzur bulsunlar.

Bunlar bizim dualar?m?z,

Sana lay?k de?il belki

Âminlerimiz.

Belki günahkârd?r

?u dillerimiz.

Belki tam dua edemiyor

?u gönüllerimiz.

Belki hakk? tutup kald?rm?yor

Bu ellerimiz.

Sonsuzluk, sonsuzluk ebed âlemin,

Bize iyilikler ver,

Güzellikler ver,

Rabbu’l-Âlemîn!

Bir ç?t?rt? duydum ta uzaklardan,

Bir zikir i?ittim ?u yapraklardan,

Rabbim bizi mahrum b?rakma,

Uzak k?lma tesbihini, zikrini

?u dudaklardan!

Kirlendi dünya

Günahkâr insanlarla,

Bilinsin sadece dünya de?il,

Hava kirlendi,

Sular kirlendi,

Toprak kirlendi,

Lokma kirlendi,

?nsanl?k kirlendi…

Analar?ndan tertemiz do?an

Masum yavrular büyüyünce,

Bu kirlilikleri temizleyecekler.

??tiyakla beklendi

Gözler yollarda,

Mehdî ufuklarda,

?sâ göklerden emir bekliyor.

Esmer tenli k?v?rc?k saçl?,

Sanki banyodan yeni ç?km?? gibi

Saçlar? ?slak, p?r?l p?r?l

Ve dolgun vücuduyla,

Yüzleri ???l ???l…

Deccali yere serecek

Bir vuru?uyla,

Sonra da sava?lar,

Melhame-i Kübrâ olacak

Mehdî ve ?sâ, ehl-i küfürle

Onlar savacak,

Tam k?rk y?l bu dünyada

Kalacak.

?sâ, ?sâ deyip geçmeyin,

Gelece?ini bekleyin.

Ötelerden veren haber

Peygamber,

?sâ’n?n geli?ini,

Onun ini?ini,

Gözler önüne serer.

O gelince putlar k?r?lacak,

?araplar dökülecek,

H?nz?rlar öldürülecek,

Bu dünyada tam k?rk y?l

Hüküm sürecek.

Ate?, su, toprak ve hava

Onun emrine verilecek.

Her türlü teknoloji

Ve silahlar

??lemeyecek, i?lemeyecek, i?lemeyecek

Hüküm Allah’?nd?r,

Mülk de Allah’?n…

Var m? bir kimse, bir ?ey diyecek!

Ey küfür, ey zulüm!

Ey akan kanlar,

Bekle sonunu!

Do?uyor,

Yeniden nurlu ufuklar.

Do?acak nurlu güne?i bekliyor,

?u KARANLIKLAR.

Ad?m ad?m ?sâ inecek.

Toprak kirlendi,

Hava kirlendi,

Ve sadece insanlar demiyorum,

Bütün canl?lar zehirlendi.

??te dünyay? bu zehirlerden temizleyecek

Bir el laz?m,

Bir dil laz?m,

Bir kalb laz?m…

E?ER ?STERSEN,

Bu el, senin elindir.

Bu dil, senin dilindir.

Bu kalb, senin kalbindir.

Sonunda ne olacak?

Lütfu Rahman do?acak,

Sevap hanen akan sevaplarla

Dopdolu olacak.

Herkes etti?ini,

Herkes ekti?ini

Bulacak.

Ve göklerden ça??ran Allah,

Bu elleri, dilleri, gönülleri

Cennetine koyacak.

“?rci‘î ilâ Rabbiki” hitab?

Senin olacak.

Sen de, siz de, sizler gibi olanlar da,

O cennetlerde

Ebedî kalacak.

??te bunun için tut elimi beraber gidelim!

Bu ?slâm üniversitesini k?yamete kadar

Beraber götürelim.

 

4

18/09/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 3

4

18/09/2018 Kadiri Mar??

4

09/03/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 2

4

09/03/2018 Zikir; ?badet ve Taatin Özüdür, ?li?idir

4

09/03/2018 Nasihatim Var

4

29/10/2017 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar - 1

4

17/07/2017 Cenâb-? Allah?? Sesli/Cehrî Zikir - 6

4

17/07/2017 Nas?l Ya?arsan

4

25/10/2016 Bir Nasihat; Temiz Ol, Temiz Öl!

4

25/10/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 5

4

09/03/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 4

4

31/01/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 3 (Cehri Zikir)

4

31/01/2016 Gel Seninle Dost Olal?m!

4

26/10/2015 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 2 (Cehri Zikir)

4

31/07/2015 CENÂB-I ALLAH?I SESL? Z?K?R- 1- (CEHR? Z?K?R)

4

30/07/2015 DAVET

4

27/02/2015 Seher Vakti Gördüklerim

4

06/11/2014 Rabbime Yalvard?m

4

03/06/2014 Ölüm Ötesi

4

08/02/2014 Mevlânâ ve Müsamaha

4

08/02/2014 Allah?? Zikredelim

4

17/09/2013 Hayata Bak??

4

17/09/2013 Cenâb-? Allah, Sekîneyi Müminlerin Kalplerine ?ndirdi

4

18/07/2013 Rahmet ve Merhamet Ay?

4

25/05/2013 Fikir Ya?muru

4

16/02/2013 Yâ Resûlallah

4

16/02/2013 Mevlid Kandili

4

03/11/2012 K?rk Ya??n Dü?ündürdükleri

4

03/11/2012 Ey Allah??m

4

11/08/2012 Sana S???n?r?m

4

11/08/2012 Tayy-i Zamân, Tayy-i Mekân

4

11/03/2012 Ak?emseddin

4

11/03/2012 Ölüm An?n?n Deh?eti

4

29/12/2011 Zelzeleye Çare Bulundu (mu?)

4

29/12/2011 EY RABB?M! SANK? BEN ?BRAH?M??M

4

05/10/2011 Bayram Gününde Hasret

4

05/10/2011 Kur?ân-? Kerîm ve ?lim

4

28/06/2011 Tokyo?da Deprem

4

28/06/2011 Zikrullâh??n Bereket Ve Üstünlü?ü

4

15/04/2011 ?brahim Gibi

4

26/02/2011 Topra??n (Anan?n) Dilinden

4

26/02/2011 Zikir ve Sohbet Meclisleri

4

25/12/2010 Ledünnî ?lim

4

12/10/2010 Ne Olurdu

4

12/10/2010 Mehdî Hakk?nda

4

08/08/2010 Mah?er Yolu Tutacaks?n

4

08/08/2010 Muhâsebe

4

22/07/2010 Üç Aylar?n Manevi ?klimine Do?ru

4

06/04/2010 Tasavvuf

4

31/03/2010 Sünnetin Önemi
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net