SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din kardeşlerimiz, gönül dostlarımız!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Kitap Tanıtımı - HACI VEYİSZÂDE
Editör
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Mustafa ÖZDAMAR

 

Eser Hakkında

Mustafa Özdamar hocamızı ilim, irfan ve okuma-yazma ile alakası olanlar ekseriya tanırlar. Yazdığı eserlerin çoğunda hâl ehli zevât-ı kirâmı tanıtır, anlatır. Onun eserlerini okumadınız ise kesinlikle bir an evvel bu eserlerle tanışın. Çünkü Özdamar, Allah (c.c) dostlarının hayatını anlatırken, onlarla gönül ehli zevâtı tanıştırır.

Kırkkandil Yayınlarından çıkan “HACI VEYISZÂDE ” isimli eserde, 73 yıllık hayatından kesitler verilen Hacı Veyiszâde Hacı Mustafa Kurucu’nun (1887-1960) en yakınları da dâhil herkesi şaşırtan, acze düşüren hikmetli, naif ve örnek hayatı anlatılıyor.

 

Hacı  Veyiszâde Mustafa Efendi:

Islâh-ı Medâris-i İslâmiyye adlı üniversite çalışmalarıyla, yeni bir İslâmî hareketin öncüsü,

Vefatına kadar dinî ve müspet ilimlerin birlikte öğrenebileceği ilim ve irfan abidelerinin kurulabilmesi için çaba gösteren; bu uğurda Allah’tan aldığı güçle, manevî otoritesini kullanan, toplumu hayır ve hasenatta yarışa sevk eden bir ORGANİZATÖR,

Binlerce talebe yetiştirmesi ve bu talebelerinin yüzlercesinin de yine binlerce talebe yetiştirmesi münasebetiyle hocaların HOCASI,

Az okuyandan çok okuyana kadar kendi döneminde, kendisi ile temas kuran ve kurmayan cemaate irşat görevi yapmasıyla büyük bir MÜRŞİD,

İlmini kendisinden faydalanmak isteyen herkese ulaştırmasıyla, ilmi ile âmil bir ÂLİM,

Kendisine başvuran herkese bi-iznillâh şifaya vesile olan manevi bir HEKİM,

Ölüye-diriye selam vermesiyle sevgi ve barışın ÖNDERİ,

Özellikle hassas bir dönemde İmam-Hatip Okulu binasının yapımından açılmasına, öğrencisinden öğretmen teminine kadar büyük bir organizeyi cesaret ve ferasetle, Allah’ın inayetiyle gerçekleştirmiştir.

Bütün bu yönleriyle O, Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellemi bize hal ve hareketiyle, sohbet ve dersleriyle en güzel bir şekilde anlatan, gerek Konya ve Konyalı için ve gerekse insanlık için pek faydalı ve  ÖNDER BİR ZAT…

Dostlarının ifadesiyle, onun en büyük kerâmeti, kendisini insaniyete ve İslâmiyet’e adamış olması ve 73 yıllık hayatında kendi nefsi için yaşanmış bir tek dakikasının bulunmamasıdır.

Eseri okuduğunuzda; sizi vecd ile titreten bir manâ cereyanının içinde bulacaksınız kendinizi.

Saygılarla…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEBESSÜM VE TEFEKKÜR

Dursun GÜRLEK

 

Kültür Tarihçisi Dursun Gürlek hocamızın kaleme aldığı, Kubbealtı Yayınlarından çıkan TEBESSÜM VE TEFEKKÜR; gönül sultanlarının, pâdişahların, şâirlerin, tarihçilerin, mutasavvıfların latîfeleri ve zarif sözleri ile tarihî eserlerin ilgi çekici hikâyelerinin zarâfetle sunulduğu ve tebessümle tefekkür ettiren bir eser.

 

 

Değerli Hocamızın anlatımıyla…

 

Eser Hakkında

…Şurası bir gerçektir ki herkes fıkra anlatamaz, ibretli ve hikmetli sözler söylemek, kulaklara küpe hazırlamak, insanları hem güldürmek hem de düşündürmek için keskin zekâ kadar, ilim ve irfan hazinesine de ihtiyaç var. Dağarcığı dolu olan ve bu arada zekâsı da tatlı tatlı kaşınan bir bilginin, bir şâirin, bir sanatkârın sözleri hiç şüphe yok ki altın ve mücevher değerindedir. Onun içindir ki bazı pâdişahlar, bir takım önemli devlet adamları, dinledikleri ve beğendikleri söz ustalarının, mizah üstâdlarının, şâirlerin ve ediplerin ağızlarını altınla doldurmak istemişlerdir.

Sadece Nasrettin Hoca, Bekri Mustafa, İncili Çavuş gibi meşhur mizahçılar değil, ünlü tefsir âlimleri, hadis bilginleri, tasavvuf erbâbı da kitaplarında latîf latîfelere, zarif nüktelere bol miktarda yer veriyorlar. Molla Câmi’nin, Sâdi’nin Mevlâna’nın kitapları hisse alınması gereken kitaplarla dolup taşıyor. Bostan ve Gülistan’ı okurken önce tebessüm sonra tefekkür ettiğiniz gibi, Hazreti Pir’in şâheseri olan Mesnevî’nin sayfalarını çevirirken de âdeta kendinizden geçiyorsunuz. Okurken de dinlerken de hem gülümsüyorsunuz, hem de derin derin düşünmekten kendinizi alamıyorsunuz.

Mesnevî şerhlerinden birinde rastladığım şu cümle, bu hakikati dile getiriyor: “Yüksek ve gönül aşina şahsiyetlerin sözlerinde ve eserlerinde yaptıkları latîfeler hakikatlerin şakaya bürünen en ciddi ifadesidir. Bu sözler birer talimdir ki her noktası insana bir şey öğretir ve gözünü açar. Bu sözlerin iç yüzüne nüfuz edemeyenler bunları şaka zannederler, sadece gülüp geçerler. Hâlbuki ehlullâh için her şey ciddidir. ”

İşte efendim, bundan da anlaşılıyor ki şaka, ciddi bir iştir. Kelâm-ı kibâr, kibâr-ı kelâm olduğu gibi mizahın izahı da düşündürürken güldürmesi, güldürürken de düşündürmesidir. Unutmayalım ki Allah’ın yarattığı canlılar içerisinde sadece insan tebessüm etmek, tefekkür etmek gibi iki önemli özelliğe ve güzelliğe sahiptir. Gülümsemenin önemi, düşünmenin lüzumu hakkındaki ayetleri, hadisleri, büyük zatların bu husustaki tavsiyelerini birer birer ele alsak ciltler dolusu kitaplar yazmak gerekir. Mütefekkir insan, mütebessim insandır. Kalpteki iman nuru sahibinin yüz çizgilerine tebessümle yansır. Allah güzeldir, güzelleri sever. Güzeller güzeli ise Efendimiz’dir. Hz. Enes diyor ki:

“Rasûlullâh’ın yüzü çok güzel ve daima mütebessim idi.”

Tebessümü ve tefekkürü öne çıkaran bu naçiz kitabımı tenezzül edip okuyanlara şimdiden teşekkür ederim!

4

20/12/2018 Rüzgâr âşık olmasaydı böyle esip durmazdı.

4

20/12/2018 Cem Olmuş Dervişleri

4

20/12/2018 Kıssadan Hisse -ÇingeneAli-

4

20/12/2018 Tövbe

4

20/12/2018 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 21. Mektubu

4

09/03/2018 Tasdik ve İnkâr Bakımından İnsanlar - Ömer Nesefî

4

09/03/2018 Kudüs Davası Sahipsiz Değildir!

4

09/03/2018 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 20. Mektubu

4

09/03/2018 Hz. Peygamber, Barış ve Savaş

4

09/03/2018 Peygamberimiz, Efendimize Hitap!- Divân-ı Kebîr´den

4

29/10/2017 Kabir Azabını İnkâr Edenlere Güzel Bir Cevap

4

29/10/2017 Suların Kısımları

4

29/10/2017 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 20. Mektubu

4

29/10/2017 Bir Mucize, Süheyl b. Amr (r.a)

4

29/10/2017 Olmayınca

4

29/10/2017 Gel Papaz Efendi!

4

17/07/2017 Oruç yüzünden bizim canımız dirilik elde edecektir!

4

23/02/2017 es-Selâmü Aleyküm

4

23/02/2017 Abdesti Bozmayan Şeyler

4

23/02/2017 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 18. Mektubu

4

23/02/2017 Himmetini Âlî Tut - Pir Abdulkâdir Geylâni Hazretleri

4

02/11/2016 es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh - TAKDİM

4

25/10/2016 Bize Ulaşan Haberler

4

25/10/2016 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 16. Mektubu

4

25/10/2016 Sünnetsiz İslam Arayışları

4

09/03/2016 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 11. Mektubu

4

09/03/2016 Mü’min Kul ve Dünyanın Hali - Pîr Abdülkâdir Geylânî (k.s)

4

31/01/2016 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 5. Mektubu

4

31/01/2016 Bir Kâmil Mürşide Varmasan Olmaz

4

31/10/2015 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 12. Mektubu

4

31/10/2015 Mustafa Hayri ÖĞÜT Efendi (k.s) Hazretlerini Rahmet ve Minnet ile Anıyoruz (1895 – 1979)

4

31/10/2015 Rabıta

4

26/10/2015 Âhireti Düşününüz! - Pîr Abdülkâdir GEYLÂNÎ

4

26/10/2015 Osmanlı’nın Manevi Kurucusu Şeyh Edebâlî (k.s)

4

30/07/2015 Namazda Huzur ve Huşuyu Yakalamak

4

30/07/2015 Köstendilî Halîl Efendi’nin Tûti İhsan Efendi’ye 5. Mektubu

4

30/07/2015 Seyyidü\'l-İstiğfâr - İmam GAZALÎ

4

30/07/2015 Abdullah b. Mes’ûd (r.a) Müslüman Oluşu

4

30/07/2015 Tâif Duası

4

01/03/2015 O Günden Beri Bu Haldeyim

4

27/02/2015 Bazılarına Ne Oluyor ki!

4

27/02/2015 Ebû Hanife\'nin Tasavvufi Hayatı

4

27/02/2015 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 5. Mektubu

4

26/02/2015 Olgun Müslüman’ın Vasıfları

4

26/02/2015 Tasavvuf, Havâssa Ait Ledün İlmidir

4

06/11/2014 Şefaati Ve Vesile (Aracı) Kılmayı Şirk Olarak Görme Hastalığı

4

06/11/2014 Âriflerin İlâhî Huzurdaki Edepleri

4

06/11/2014 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 5. Mektubu

4

06/11/2014 İntisâb Niçin Gereklidir?

4

06/11/2014 Gerçek Teslimiyet -Abdülkâdir Geylânî (k.s)

4

25/09/2014 Zilhicce Ayı Nasıl İhya Edilmeli

4

03/06/2014 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 9. Mektubu

4

08/02/2014 Kendimizi Nasıl Aldatıyoruz? İmam GAZALÎ

4

08/02/2014 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 5. Mektubu

4

08/02/2014 Asr-ı Saâdette Mescid-i Nebevî ve Diğer Mescidler

4

08/02/2014 es-selâmü aleyküm

4

17/09/2013 Mustafa Hayri Öğüt (ks.)

4

17/09/2013 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 6. Mektubu

4

17/09/2013 Esmâ’ya Babasından Mektup

4

25/05/2013 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye Mektubu (39. Mektub)

4

25/05/2013 Şeyh Abdurrahman Hâlis et-Tâlebânî

4

16/02/2013 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye Mektubu (38. Mektub)

4

03/11/2012 GEYLANÎ TEFSİRİ - Kitap Tanıtımı

4

03/11/2012 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye Mektubu (1. Mektub)

4

03/11/2012 Dönüş

4

03/11/2012 es-selâmü aleyküm

4

11/08/2012 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye Mektubu (17. Mektub)

4

11/08/2012 Divan-ı Kebir’den

4

11/08/2012 Sûfîlerden Esintiler - Cüneyd-i Bağdadi (k.s)

4

11/03/2012 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye Mektubu (30. Mektub)

4

11/03/2012 Sûfîlerden Esintiler-Kuşeyrî Risâlesi

4

11/03/2012 Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANÎ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmet Âkif ve Sudanlı Genç

4

11/03/2012 Merhabalar Efendim

4

29/12/2011 Temizleme Yolları

4

29/12/2011 Anadolu Selçuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim İlişkileri

4

29/12/2011 Mesnevîden - Mürşid-Mürid-İlâhî Aşk

4

29/12/2011 On Dört Asır Evvel

4

29/12/2011 Kalbin Mâhiyeti- Abdülkâdir GEYLÂNÎ (k.s)

4

29/12/2011 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye Mektubu (28)

4

29/12/2011 Sûfîlerden Esintiler

4

29/12/2011 es-selâmü aleyküm

4

05/10/2011 Sûfilerin Ahlakı

4

05/10/2011 Şevvâl Orucunun Değeri

4

05/10/2011 Peygamberimizin Kılmamızı İstediği Namaz

4

05/10/2011 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye Mektubu (25)

4

05/10/2011 Altın Öğütler - Abdülkâdir Geylânî (k.s)

4

05/10/2011 Sûfîlerden Esintiler

4

05/10/2011 es-selâmü aleyküm

4

28/06/2011 Kitap Tanıtımı - Dostluk Üzerine

4

28/06/2011 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin Tûti İhsan Efendi’ye Mektubu (15)

4

28/06/2011 Mesnevî’den - Benliğin Şımartılması

4

28/06/2011 Kıssadan Hisse

4

28/06/2011 Sohbet, Abdülkâdir GEYLÂNÎ (k.s)

4

28/06/2011 es-selâmü aleyküm

4

15/04/2011 Röportaj - Rektör Abdullah Demircioğlu

4

15/04/2011 Müslüman Kimleri Sever?

4

15/04/2011 Köstendilli Ârif-i Billâh Halil Efendi’den (k.s) Müridi İhsan Efendiye Mektup (4)

4

15/04/2011 Geçmişten Günümüze Naat-ı Şerifler

4

15/04/2011 Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrî 18 Zilkade 545 Tarihli Konuşması

4

15/04/2011 Yeniliklere Açık Oluşu

4

15/04/2011 Şaka ve Latîfe Yapması

4

15/04/2011 Ashabıyla Münasebeti

4

15/04/2011 Şecâat ve Necdeti

4

15/04/2011 Allah’ı Zikretmesi

4

15/04/2011 Cömertliği

4

15/04/2011 Doğru Sözlülüğü

4

15/04/2011 Hayâsı ve Tevâzuu

4

15/04/2011 Peygamberimizin Şemâili

4

26/02/2011 Hadislerle Kabir Azabı

4

26/02/2011 Serdâr-ı Hakan

4

26/02/2011 Köstendilli Ârif-i Billâh Halil Efendi’den (k.s) Müridi İhsan Efendiye Mektup (3)

4

26/02/2011 Erzurumlu İbrahim Hakkı ve İsmail Fakirullah (k.s) Türbesi

4

26/02/2011 es-Selâmü Aleyküm

4

25/12/2010 Aziz Okuyucularımız;

4

25/12/2010 Köstendilli Ârif-i Billâh Halil Efendi’den (k.s) Müridi İhsan Efendiye Mektup (2)

4

25/12/2010 Hz. Ali’nin (k.v) Zühdü

4

25/12/2010 Hz. Mevlânâ’dan

4

25/12/2010 Muharrem Orucu ve Aşûre Günü

4

25/12/2010 Hz. Âişe-i Sıddîka (r.anhâ) Annemizden Peygamberimize (as.)

4

12/10/2010 Aziz okuyucularımız;

4

12/10/2010 Köstendilli Halil Efendi’nin (k.s) Müridine Mektubu

4

12/10/2010 Zamana Değer Verenler - Lâdikli Hacı Ahmet Ağa (k.s)

4

08/08/2010 Aziz okuyucularımız;

4

08/08/2010 Tasavvufi Şiir Şerhi

4

08/08/2010 Hikmet Deryâsı

4

22/07/2010 Ey Gönül- Dîvân-ı Kebîr’den

4

22/07/2010 Gönül Âlemi

4

22/07/2010 Kitap Tanıtımı - HACI VEYİSZÂDE

4

03/04/2010 Gönül hûn oldu, şevkinden

4

03/04/2010 es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh

4

31/03/2010 Kalbin Şikayeti

4

31/03/2010 Nasıl Sevdiler?

4

31/03/2010 Rasûlullâh’ın (s.a.v.) Toplum İçindeki Ahvali
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net