SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din kardeşlerimiz, gönül dostlarımız!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Mazlum Âlim Said b. Cübeyr (v. H.94/M.713)
Şaban KESECİ
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Hz. Said b. Cübeyr (r.a), büyük bir fıkıh bilginiydi.

Dönemin Emevî valisi Haccac-ı Zâlim (Haccac b. Yusuf); Basra ve Kûfe taraflarından yaklaşık yüz yirmi bin kişiyi idam ettirmiş, isyanları çok kanlı bir şekilde bastırmıştı.

Haccac’ın zulmünden çekinen - pek çokları gibi - meşhur bilgin Said b. Cübeyr de oradan oraya kaça kaça nihayet Mekke’ye yerleşmiş ve Ömer b. Abdülaziz’in himayesinde huzur içinde yaşamıştı. Ancak Haccac türlü iftiralarla Ömer b. Abdülaziz’i azlettirmiş, yerine Halid b. Abdullah, Mekke valisi olmuştu. Bu sırada yakınları, Said’e varıp yeni vali hakkında:

“Fena bir adamdır, sana şöyle böyle eder, en iyisi buradan kaçıp başka bir yere gitmendir” dedilerse de bü­yük âlim:

“Kaça kaça nihayet buraya geldim. Rabbimden utanır ol­dum, O’nun kaderinden nasıl kaçayım?” cevabını verdi ve kalmaya devam etti.

O sırada ise Haccac’tan yeni valiye bir mektup gel­mişti. Mektupta Said b. Cübeyr, Talik b. Habîb ve İmam Mücahid’in gönderilmesi isteniyordu. Yeni vali derhal bu üç zatı yakalatıp el­lerine ve ayaklarına zincir vurdurdu.

Bunlardan Talik b. Habîb yol­da vefat etti. Diğer ikisi Irak’ta Haccac’a teslim edildiler. Bunlardan İmam Mücahid zindana atıldı ve Haccac ölünceye kadar hapiste kaldı.

Said b. Cübeyr (r.a.) ise, çevredeki âlimler tarafından zi­yaret ediliyordu. Çünkü ülke çapında tanınan bir âlimdi.

Ne var ki, Haccac huzuruna çağırttı ve bir sürü hakaret ettikten sonra kel­lesini vurdurdu.

Kaynaklara göre kesilen başı, üç defa şehadet getirmiştir.

Hele hele ilk şehadet kelimesi gayet net bir şekilde anlaşılıyordu.

O gün­den itibaren Said b. Cübeyr Hazretleri, Haccac’ın rüyalarına girer ve ona devamlı olarak:

“Ey Allah’ın düşmanı! Beni niçin öldürdün?” diye sorarmış! Haccac’ın hafızasında bu rüyalar olumsuz etki et­miş ve:

“Said b. Cübeyr, benim neme gerekti!” diye kendi kendine konuşur olmuş.

Rivayete göre bundan sonra Haccac, bir daha adam öldürtmemiş!

 

(Taberî, VI, 487-491; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, XV, 579; Cevdet Paşa, VIII, 294.)

4

31/10/2015 Fıkıh Köşesi

4

30/07/2015 İslâm Medeniyetinde Vakıf

4

06/11/2014 Hayâ

4

03/06/2014 Sûfîlerden Esintiler -Abdullah b. Hubeyk (k.s)

4

08/02/2014 Sûfîlerden Esintiler

4

17/09/2013 Sûfîlerden Esintiler, Ebû’s-Serî Mansûr b. Ammar

4

25/05/2013 Sûfîlerden Esintiler Hamdun Kassâr (ks.)

4

16/02/2013 Sûfîlerden Esintiler…

4

03/11/2012 Divân-ı Kebîr’den…

4

11/08/2012 Allah’ın Yardımı Geldiğinde

4

11/03/2012 Mazlum Âlim Said b. Cübeyr (v. H.94/M.713)

4

29/12/2011 Muharrem Orucu ve Aşûre Günü

4

25/12/2010 Müslüman Terörist Ol(a)maz!

4

08/08/2010 Kimlik Arayışları

4

31/03/2010 Mükâşefe ve Müşâhede
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net