SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Ak?emseddin
Zül-Cenâheyn
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Ak?emseddin, Ak?emseddin!

Hakikatte derya idin,

Gelmi?sin ta uzaklardan,

Vazifeni iyi bildin.

 

Âlim idin zaman?nda,

Bir bo?luk var vicdan?nda,

Gittin Ankara’da Hac? Bayram’a,

?üphen izale oldu an?nda.

 

Ko?tun kap?s?na vard?n,

O bir dilencidir sand?n,

Terk ederek uzakla?t?n,

Ayr?ld?n, ?am’a yakla?t?n.

 

Geceledin eski handa,

Kendini gördün rüyanda,

Kal?n bir zincir boynunda,

Ucu onun Ankara’da.

 

Hac? Bayram tutar çeker,

Gitme ?am’a, bana gel! der.

S?çrayarak uyan?nca,

Vücudunu bast? bir ter.

                          

Hatan? derhal anlad?n,

Döndün geriye, bakmad?n.

Ko?tun geldin ki yan?na,

Hemen kabul eder sand?n.

 

Çal???r durur müridler,

Bir tarafta durur i?ler.

Herkes yeme?e oturur,

Sana kimse vermedi yer.

 

?lim sahibi âlimdin,

Nefsin elinde bir dizgin,

Ta ?am’a gidip de geldin,

Hatan? o zaman bildin.

 

Seni kabul etmediler,

Sana buyur demediler.

Herkes yemi?ti a??n?,

Fakat sana vermediler.

 

Vard?n köpekler yan?na,

Halin dokundu can?na,

Hayk?rarak ça??r?nca,

A??r geldi vicdan?na.

 

Ba?ta be?enmemi?tin,

Bu olur mu ?eyh? demi?tin.

O sultan?n yan?na,

Sen kibirle gelmi?tin.

 

?imdi yok gurur ve kibir,

Bilirsin ki o Allah bir!

Okunur minarelerden,

Duyulur hep o tekbir.

 

O sultandan el ald?n,

A?k denizine dald?n.

K?rk y?ll?k müridler dururken,

Halife yaz?ld? ad?n.

 

Emredince Hac? Bayram,

Sormazd?n nedir bunda meram?

Âlim idin de yükseldin,

Bunu anlayamaz avam.

 

Zülcenâheyn

4

18/09/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 3

4

18/09/2018 Kadiri Mar??

4

09/03/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 2

4

09/03/2018 Zikir; ?badet ve Taatin Özüdür, ?li?idir

4

09/03/2018 Nasihatim Var

4

29/10/2017 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar - 1

4

17/07/2017 Cenâb-? Allah?? Sesli/Cehrî Zikir - 6

4

17/07/2017 Nas?l Ya?arsan

4

25/10/2016 Bir Nasihat; Temiz Ol, Temiz Öl!

4

25/10/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 5

4

09/03/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 4

4

31/01/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 3 (Cehri Zikir)

4

31/01/2016 Gel Seninle Dost Olal?m!

4

26/10/2015 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 2 (Cehri Zikir)

4

31/07/2015 CENÂB-I ALLAH?I SESL? Z?K?R- 1- (CEHR? Z?K?R)

4

30/07/2015 DAVET

4

27/02/2015 Seher Vakti Gördüklerim

4

06/11/2014 Rabbime Yalvard?m

4

03/06/2014 Ölüm Ötesi

4

08/02/2014 Mevlânâ ve Müsamaha

4

08/02/2014 Allah?? Zikredelim

4

17/09/2013 Hayata Bak??

4

17/09/2013 Cenâb-? Allah, Sekîneyi Müminlerin Kalplerine ?ndirdi

4

18/07/2013 Rahmet ve Merhamet Ay?

4

25/05/2013 Fikir Ya?muru

4

16/02/2013 Yâ Resûlallah

4

16/02/2013 Mevlid Kandili

4

03/11/2012 K?rk Ya??n Dü?ündürdükleri

4

03/11/2012 Ey Allah??m

4

11/08/2012 Sana S???n?r?m

4

11/08/2012 Tayy-i Zamân, Tayy-i Mekân

4

11/03/2012 Ak?emseddin

4

11/03/2012 Ölüm An?n?n Deh?eti

4

29/12/2011 Zelzeleye Çare Bulundu (mu?)

4

29/12/2011 EY RABB?M! SANK? BEN ?BRAH?M??M

4

05/10/2011 Bayram Gününde Hasret

4

05/10/2011 Kur?ân-? Kerîm ve ?lim

4

28/06/2011 Tokyo?da Deprem

4

28/06/2011 Zikrullâh??n Bereket Ve Üstünlü?ü

4

15/04/2011 ?brahim Gibi

4

26/02/2011 Topra??n (Anan?n) Dilinden

4

26/02/2011 Zikir ve Sohbet Meclisleri

4

25/12/2010 Ledünnî ?lim

4

12/10/2010 Ne Olurdu

4

12/10/2010 Mehdî Hakk?nda

4

08/08/2010 Mah?er Yolu Tutacaks?n

4

08/08/2010 Muhâsebe

4

22/07/2010 Üç Aylar?n Manevi ?klimine Do?ru

4

06/04/2010 Tasavvuf

4

31/03/2010 Sünnetin Önemi
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net