SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din kardeşlerimiz, gönül dostlarımız!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Dualar ve Zikirler
Zakir
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Allâhümme Ecirnî Mine’n-Nâr…

Bu dua ile ilgili olarak Peygamber Efendimiz (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Sabah namazını kıldığında hiç kimseyle konuşmadan önce yedi defa:

اللهم اجرنى من النارAllâhümme ecirnî mine’n-nâr / Allah’ım, beni cehennem ateşinden koru!’ de. Eğer o gün ölürsen Allah senin için Cehennem ateşinden koruyucu bir berat yazar.

 Akşam namazını kıldığında hiç kimseyle konuşmadan önce yedi defa:

اللهم اجرنى من النار Allâhümme ecirnî mine’n-nâr / Allah’ım, beni cehennem ateşinden koru!’ de. Eğer o gece ölürsen Allah senin için Cehennem ateşinden koruyucu bir berat yazar.”  (Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 234)

 

Yerde Gökte Zarardan Korunma Duası

Osman İbn-i Affân’dan (r.a) rivayet edildiğine göre Rasûlullah (s.a.s) şöyle buyurdu:

“Kim her sabah ve her akşam üç defa:

باسم الله الذى لايضر مع اسمه شيء فى الارض ولا فى السماء وهوالسميع العليم

Bismillâhillezî lâ yedurru me’asmihî şey’ün fi’l-ardi velâ fi’s-semâ’ ve hüve’s-semîu’l-alîm.

(İsmi sayesinde yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın adıyla. O her şeyi duyar ve bilir.) derse, ona hiçbir şey zarar vermez.” (Ebû Dâvûd, Edeb/101; Tirmizî, Daavât/13)

 

 

Hamden Kesîran Tayyiben Mubâraken Fîh 

Rifaa b. Rafi’ (r.a) anlatıyor:

Bir gün Rasûlullâh’ın (s.a.s) arkasında namaz kılıyorduk.

Nebi (aleyhisselam) rukûdan başını kaldırıp:

”Semi’allâhu limen hamideh” dedi.

Bir kişi arkasından:

ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيــبا مباركا فيه

Rabbenâ ve leke’l hamd. Hamden kesîran tayyiben mubâraken fîh

(Rabbimiz! Övgüler ancak sanadır. Övgülerin en çoğu, en temizi, en mübarek olanı...)

Rasulullah (s.a.s) namazı bitirince sordu:

”Onu kim söyledi?”

Bir adam:

”Ben...” deyince,

Nebi (s.a.s) şöyle buyurdu:

”Otuzdan fazla meleği, onu yazmak için birbiriyle yarışırken gördüm.” (Buhârî, Sahîh, hadis no: 766)

 

4

20/12/2018 Şeyh Ziyauddin Abdurrahman Hâlis Kerkükî (k.s) Hazretlerinden oğlu Şeyh Ali’ye yazmış olduğu nasihâtnâme

4

09/03/2018 Hangi Günah Sebebiyle İmanın Kaybolmasından Korkulur?

4

29/10/2017 Korku İle Ümit Arasında Olmak

4

29/10/2017 Âlimlerin Mürşide İhtiyacı

4

17/07/2017 Uyan Gözün Aç

4

17/07/2017 Teslimiyet ve Tevekkülle İlgili Sorular

4

17/07/2017 Helâl Olmalı

4

17/07/2017 Geçmişten, Günümüze ve Yarınlara Hayır Yarışı Devam Ediyor

4

23/02/2017 Dost Olalım Mevlâ İle

4

25/10/2016 Uyan Gözün Aç

4

30/07/2015 Beden Ülkesinin Sultanı

4

27/02/2015 Riyazet ve Nefsânî Şehvet

4

06/11/2014 Nefsin Terbiye Ve Islâhına Duyulan İhtiyaç

4

03/06/2014 Hikaye-i Ebu Eyyub

4

08/02/2014 Estağfirullah Tevbe - Eşrefoğlu RÛMÎ

4

17/09/2013 Hz. İbrahim’in Zühdü_Ahmed b. Hanbel

4

25/05/2013 Dualar Zikirler

4

16/02/2013 Dualar, Zikirler…

4

03/11/2012 Dualar ve Zikirler
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net