SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din kardeşlerimiz, gönül dostlarımız!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Dualar, Zikirler…
Zakir
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

* Abdullah b. Abbas radıyallâhü anhümâdan rivâyete göre Peygamber Efendimiz’in dualarından biri şu duâ idi:

 

اللهم اجعل فى قلبى نورا وفى بصرى نورا وفى سمعى نورا وعن يمينى نورا وعن يسارى نورا وفوقى نورا وتحتى نورا وامامى نورا وخلفى نورا واجعل لى نورا

وفى رواية : عصبى ولحمى ودمى وشعرى وبشرى كان يقوله فى دعائه.

 

Okunuşu:

(Allâhümmec‘al fî kalbî nûran ve fî basarî nûran ve fî sem’î nûran ve ‘an yemînî nûran ve ‘an yesârî nûran ve fevkî nûran ve tahtî nûran ve emâmî nûran ve halfî nûran vec’al lî nûran

Ve fî rivâyetin: ‘Asabî ve lahmî ve demî ve şa’rî ve beşerî kâne yekûlü fî du’âihî)

 

Anlamı:

“Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nûr eyle (bir başka rivayette) benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır.” (Buhârî, De’avât, 9; Müslim, Müsâfirîn, 181)

 

* Muğîre bin Şu’be’den rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem sallallâhu aleyhi ve sellemin dualarından biri de şu idi:

 

لااله الاالله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير

اللهم لامانع لما اعطيت ولامعطى لما منعت ولاينفع ذا الجد منك الجد

 

Okunuşu:

(Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerike leh lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve ‘alâ külli şey’in kadîr

Allâhümme lâ mâni’a limâ e’dayte ve lâ mu’dıye limâ mena’te ve lâ yenfe’u ze’l-ceddi minke’l-ceddü)

 

Anlamı:

“Başka bir ilâh yok, ancak Allah var. O’nun şeriki/ortağı yoktur. Mülk O’nundur, hamd/övgü de O’nundur. O her şeye kâdirdir/gücü yetendir.

Allah’ım! Senin verdiğine engel olacak yoktur, vermediğini de verecek yoktur. Ve servet sahibi olanlara servetleri, sana karşı bir fayda veremez. (Buhârî, Ezân, 155, Deavât, 18; Müslim, Salât,193; Tirmizî, Salât, 108; Muvattâ’, Kader, 8; İbn Hanbel, Müsned,3/87)

 

* Abdullah b. Abbas radıyallâhü anhümâdan rivâyete göre Resûl-i Ekrem sallallâhu aleyhi ve selleme bazı kimseler gelip:

“İnsanlar (Hendek savaşında müşrikler), sizinle muharebe etmek için adam ve silâh toplamışlar, hazırlık yapmışlar. Onlara mukabele edecek derecede kudretiniz yoktur. Onlardan sakınınız” diye korkutmak istediklerinde Nebiyy-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz:

 

حسـبـنـا الـلـه ونـعـم الـوكـيـل

 

Okunuşu:

(Hasbünallâhü ve ni’me’l-vekîl)

 

Anlamı:

“Allah bize kâfidir, o ne güzel vekildir!” buyurdu. Mü’minler de böyle söylediler.” (Buhârî)

4

20/12/2018 Şeyh Ziyauddin Abdurrahman Hâlis Kerkükî (k.s) Hazretlerinden oğlu Şeyh Ali’ye yazmış olduğu nasihâtnâme

4

09/03/2018 Hangi Günah Sebebiyle İmanın Kaybolmasından Korkulur?

4

29/10/2017 Korku İle Ümit Arasında Olmak

4

29/10/2017 Âlimlerin Mürşide İhtiyacı

4

17/07/2017 Uyan Gözün Aç

4

17/07/2017 Teslimiyet ve Tevekkülle İlgili Sorular

4

17/07/2017 Helâl Olmalı

4

17/07/2017 Geçmişten, Günümüze ve Yarınlara Hayır Yarışı Devam Ediyor

4

23/02/2017 Dost Olalım Mevlâ İle

4

25/10/2016 Uyan Gözün Aç

4

30/07/2015 Beden Ülkesinin Sultanı

4

27/02/2015 Riyazet ve Nefsânî Şehvet

4

06/11/2014 Nefsin Terbiye Ve Islâhına Duyulan İhtiyaç

4

03/06/2014 Hikaye-i Ebu Eyyub

4

08/02/2014 Estağfirullah Tevbe - Eşrefoğlu RÛMÎ

4

17/09/2013 Hz. İbrahim’in Zühdü_Ahmed b. Hanbel

4

25/05/2013 Dualar Zikirler

4

16/02/2013 Dualar, Zikirler…

4

03/11/2012 Dualar ve Zikirler
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net