SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din kardeşlerimiz, gönül dostlarımız!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Sûfîlerden Esintiler…
Şaban KESECİ
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Sûfi zâhidlerden Ebû Abdullah Ahmed b. Yahya Cellâ, aslen Bağdatlı olup Remele ve Şam’da ikamet etmiştir.

Şam’ın büyük şeyhlerindendir.

Ebû Turab, Zünnûn, Ebû Ubeyde Busrî ve babası Yahya Cellâ’nın sohbetinde bulunmuştur.

İbnü’l-Cellâ anlatıyor:

“Anne ve babama, ‘beni Aziz ve Celil olan Allah’a hibe etmeyi arzu eder misiniz?’ dedim. Onlar da: ‘Seni İzzet ve Celâl sahibi olan Allah’a hibe eyledik’ dediler.

Bunun üzerine memleketi terk ettim ve bir müddet onlara görünmedim. Karanlık bir gece vakti memlekete döndüm. Kapıyı çaldım. Babam:

‘Kim o?’ diye içerden seslendi. ‘Oğlun Ahmed’ dedim. Babam:

‘Bizim bir oğlumuz vardı. Onu da Allah Teâlâ’ya bağışlamıştık. Biz Arabız, verdiğimiz şeyi geri almayız’ dedi ve bana kapıyı açmadı.”

İbnü’l-Cellâ der ki:

“Katında yerme ile övme eşit olan ZÂHİD, farzları ilk vaktinde kılan ÂBİD, bütün fiilleri Allah’tan gören ve O’ndan başka fail görmeyen kimse ise MUVAHHİD adını alır. Muvahhid, vâhid olan Allah’tan başkasını görmemektedir.”

İbnü’l-Cellâ, vefat edince baktılar ki, gülüyor.

Doktor, ‘Bu zat henüz sağdır’ dedi. Nabzına baktı, ‘Ölmüş’ dedi. Sonra açtı yüzüne baktı.

‘Sağ mı, ölü mü bilemiyorum’ dedi. Cildinin altında “Allah” (veya lillâh, Allah için) kelimesi şeklinde bir damarı vardı.

İbnü’l-Cellâ (k.s) diyor ki:

“Üstadımla giderken güzel bir oğlan gördüm ve ‘Üstad, Allah bu endama azap eder mi dersiniz’ dedim. Dedi ki: ‘Nasıl olur da bu oğlana bakar da böyle dersin! Yakında akıbetini göreceksin.’ Gerçekten de bu hadise üzerine ezberlediğim Kur’ân’ı yirmi sene unuttum.”

 

Kuşeyrî Risâlesi

4

31/10/2015 Fıkıh Köşesi

4

30/07/2015 İslâm Medeniyetinde Vakıf

4

06/11/2014 Hayâ

4

03/06/2014 Sûfîlerden Esintiler -Abdullah b. Hubeyk (k.s)

4

08/02/2014 Sûfîlerden Esintiler

4

17/09/2013 Sûfîlerden Esintiler, Ebû’s-Serî Mansûr b. Ammar

4

25/05/2013 Sûfîlerden Esintiler Hamdun Kassâr (ks.)

4

16/02/2013 Sûfîlerden Esintiler…

4

03/11/2012 Divân-ı Kebîr’den…

4

11/08/2012 Allah’ın Yardımı Geldiğinde

4

11/03/2012 Mazlum Âlim Said b. Cübeyr (v. H.94/M.713)

4

29/12/2011 Muharrem Orucu ve Aşûre Günü

4

25/12/2010 Müslüman Terörist Ol(a)maz!

4

08/08/2010 Kimlik Arayışları

4

31/03/2010 Mükâşefe ve Müşâhede
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net