SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din kardeşlerimiz, gönül dostlarımız!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Temel İki Kaynak
Abdullah DEMİRCİOĞLU
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

İslâm dininin temel iki kaynağından biri Kur’ân-ı Kerim, diğeri de hadislerdir.

Dini esaslar bu iki kaynak üzerine bina edilmiştir. Bundan doğan İslâm fıkhı, ulemânın titiz çalışmaları neticesinde âdeta kılı kırk yararcasına titizlikle yapılmıştır.

Bu itibarladır ki, bu iki kaynak iyi anlaşılmalı ve iyi de anlatılmalıdır.

Kur’ân-ı Kerim ortada, kıyamete kadar hükmü devam edecektir. Katından indirilmiş, muhafızı da yine O’dur.

Hadislere gelince…

Rasûlullâh devrinde hafızalara hâkk edilmiş, bulunabilen yazı malzemelerine, unutulmamak için kaydolunmuş, Buhârî, Müslim gibi muhaddisler onları toplamış, kitaplara, bâblara ayırmış ve sonraki nesillere hazırlamışlardır. Hadis olmayanlar ayıklanarak atılmıştır. Hadis kitaplarına aldıkları Peygamber sözlerine de sahih, hasen… diyerek isimler vermişlerdir.

Diğer taraftan da, hadis râvileri bu hususta çok titizlik göstermişler, O’na “söylemediğini” söyledi diyerek yalan isnat etmekten çekinmişlerdir.

“Cehennemdeki yerini hazırlasın” (Buhârî, İlim/38; Müslim, Zühd/72) ikazından çok korkmuşlardır.

Peygamberin sözlerinin müslümanlar arasında çok ayrı bir yeri vardır. İyiliğe teşvik etmiş, kötülüklerden sakındırmış, dünyanın bir cife, ahiretin ise ebedi olduğu üzerinde sık sık durulmuştur.

Müslümanlığın ilk döneminde Kâbe’nin gölgesinde istirahat ederken eziyet gören sahabîlerin kendilerine şikâyeti üzerine, canlı örnekler vererek hem gelecekten, hem de istikbaldeki olaylardan haber vermiştir.

Adeta “Siz niye şikâyet ediyorsunuz?” demiştir.

“Sizden önceki iman edenler, işkence için ortaya getirilir, canlı canlı derileri yüzülür, sonra da demir taraklarla vücutları lime lime edilirdi de onlar asla imanlarından dönmezlerdi…”

Ve devamla;

“Öyle bir zaman gelecek ki, Hadramevt arasındaki mesafeyi, bir kişi (veya kişiler) emniyet içerisinde rahatlıkla geçeceklerdir. Fakat sizler çok acele ediyorsunuz!” (Ahmed b. Hanbel, V, 11, Buhârî, VIII, 56, Ebû Dâvûd, III, 47) buyurmuşlardır.

Kıyamete yakın çıkacak fitnelerden, olaylardan haber vermiş.

Deccal’ in zuhur edeceğini, Mehdi’nin geleceğini…

İsa’nın (a.s) nüzulünü bile kabul ettikleri, “Common Link” (birleşik bağlar) diyerek hadislerin mevsûkiyetini/sağlamlığını kabul ettikleri halde;

O’na inandığını söyleyen müslümanlara NE OLUYOR!

4

20/12/2018 Şahadet ve Namaz

4

09/03/2018 Bir Gün Gelecek…

4

29/10/2017 Tasavvuf yolunu tuttum giderim

4

29/10/2017 Doğru ve Sağlam İtikad

4

17/07/2017 Dua Üzerine

4

23/02/2017 Kandiller ve Hadiselere Bakış

4

23/02/2017 Bütün Müslümanlar, Bütün Maneviyat Erleri, Kardeşlerim

4

26/10/2016 Zaman Gelecek ki…

4

25/10/2016 DİYALOG

4

09/03/2016 Emaneti Yüklenmek

4

31/01/2016 Beşeriyetin İhtiyaçları; İlim ve Kur’ân-ı Kerîm

4

31/10/2015 Bir Hadîs-i Şerîf Üzerine

4

30/07/2015 Şehr-i Ramazan

4

28/02/2015 Rabıtanın Mahiyeti?

4

16/11/2014 Kul Hakları

4

03/06/2014 Mekke Ve Medine’nin Fazileti

4

09/02/2014 Doğru Söylediyse Kurtuldu

4

17/09/2013 Biz Neredeyiz?

4

25/05/2013 İlim Üzerine

4

16/02/2013 Temel İki Kaynak

4

03/11/2012 Dinî Hassasiyet

4

11/08/2012 Kur’ân ve Sünnet’te Veli Kavramı

4

11/03/2012 O’ndan Af Dileyiniz!

4

29/12/2011 Zikrullâhın Feyz ve Bereketleri

4

06/10/2011 Hasb-i Hâl / İntibalarım

4

28/06/2011 Üç Aylar ve Oruç

4

15/04/2011 Kutlu Doğum ve Kaside-i Bür`e

4

26/02/2011 Hayat Veren Davet

4

25/12/2010 Zamânı Durdurun

4

25/12/2010 M⠑Adette Lehâ

4

12/10/2010 Eğitim ve Öğretim Yılı Münasebetiyle

4

08/08/2010 Rahmet ve Mağfiret Ayı

4

22/07/2010 Dört Unsur

4

22/07/2010 Ne Olurdu

4

04/04/2010 Hz. Peygamber´in Yüksek Ahlâkı
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net