SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din kardeşlerimiz, gönül dostlarımız!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Sûfîlerden Esintiler Hamdun Kassâr (ks.)
Şaban KESECİ
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Sûfî zâhidlerden Ebû Salih Hamdun b. Ahmed b. Ammar Kassâr, Nişaburludur. Melâmet Nişabur’da onun vasıtasıyla yayılmıştır. Süleyman Bârûsî ve Ebû Türab Nahşebî’nin sohbetinde bulunmuş, 271/884) senesinde vefat etmiştir.

Hamdun’a,

“Bir kimsenin halka öğüt vermesi ne zaman caiz olur?” diye soruldu. O da:

“(İrşad görevini yapacak başka birisi bulunmayıp) Allah Teâlâ’nın farz kıldığı hususlardan bir farzı kendisinin yerine getirmesi gerektiği kanaatine vardığı veya bidatte mahvolacağından endişe ettiği bir kimseyi Allah Teâlâ’nın kendisi vasıtasıyla bu durumdan kurtaracağını ümit ettiği zaman” diye cevap vermiştir.

Hamdun:

“Bir kimse; nefsinin, Firavn’ın nefsinden daha hayırlı olduğunu zannederse, kibir veya gurur göstermiş olur” demiştir.

Hamdun:

Şerli insanlar hakkında Padişah (Allah) firaset sahibidir, kanaatine vardığımdan beridir ki Padişahın korkusu kalbimden çıkmış değildir” demiştir.

Hamdun:

“Bir sarhoş gördüğün zaman kendine dön ki aleyhinde bulunup onun gibi günaha dalmayasın” demiştir.

Abdullah b. Münazil, Hamdun’a:

“Bana bir tavsiyede bulun” demiş, o da:

“Gücün yettiği müddetçe dünyevî bir şeye kızmamaya gayret et!” demişti.

Hamdun:

“Selefin gidişatına bakanlar kendi kusurlarını ve Allah adamlarının mertebelerinden ne kadar geride bulunduklarını anlarlar” derdi.

Hamdun der ki:

“Kendine ait olduğu takdirde gizli kalmasını arzu ettiğin bir şeyi başkasına ait olunca ifşa etme!”

 

Kuşeyrî Risâlesi

 

4

31/10/2015 Fıkıh Köşesi

4

30/07/2015 İslâm Medeniyetinde Vakıf

4

06/11/2014 Hayâ

4

03/06/2014 Sûfîlerden Esintiler -Abdullah b. Hubeyk (k.s)

4

08/02/2014 Sûfîlerden Esintiler

4

17/09/2013 Sûfîlerden Esintiler, Ebû’s-Serî Mansûr b. Ammar

4

25/05/2013 Sûfîlerden Esintiler Hamdun Kassâr (ks.)

4

16/02/2013 Sûfîlerden Esintiler…

4

03/11/2012 Divân-ı Kebîr’den…

4

11/08/2012 Allah’ın Yardımı Geldiğinde

4

11/03/2012 Mazlum Âlim Said b. Cübeyr (v. H.94/M.713)

4

29/12/2011 Muharrem Orucu ve Aşûre Günü

4

25/12/2010 Müslüman Terörist Ol(a)maz!

4

08/08/2010 Kimlik Arayışları

4

31/03/2010 Mükâşefe ve Müşâhede
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net