SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din kardeşlerimiz, gönül dostlarımız!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Dualar Zikirler
Zakir
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Uykudan Kalkınca Okunacak Duâ

 

Peygamberimiz sallallâhü ‘aleyhi ve sellem uykudan kalkınca şöyle derlerdi:

 

الـحـد لله الذى احـيانا بعد ما اماتـنا واليه الـبـعـث والـنـشـور

 

Okunuşu:

“el-Hamdü lillâhillezî ahyânâ ba’de mâ emâtenâ ve ileyhi’l-ba’sü ve’n-nüşûr”

Anlamı:

“Bizi öldürdükten sonra dirilten Allah’a hamd olsun. Ölümden sonra dirilmek haşr ü neşr olmak da yine Allah’ın huzurunda olacaktır.” (Ebû Dâvud, Tirmizi, İbn Mâce’den naklen, Tuhfetü’z-Zâkirîn, 72)

 

Resûl-i Ekrem sallallâhü ‘aleyhi ve sellem Efendimiz yine buyurmuşlardır ki:

“Sizden biriniz uykudan uyandığı zaman şöyle desin:

 

الحمد لله الذى رد على روحى وعافانى فى جسدى واذن لى بذكره

 

Okunuşu:

“el-Hamdü lillâhillezî radde ‘alâ rûhî ve ‘âfânî fî cesedi ve ezine lî bi zikrihî”

Anlamı:

“Bana ruhumu geri veren, vücudumu afiyette kılan ve kendisini zikretmeğe müsaade eden, Allah’a hamd olsun.” (el-Ezkâr, 21)

 

“Kulun uykudan kalkınca söyleyeceği şeylerin en sevimlisi:

 

سـبـحان الذى يـحـيى الـمـوتـى وهو عـلى كـل شـىء قـديـر

 

Okunuşu:

“Sübhânellezî yuhyi’l-mevtâ ve hüve ‘alâ külli şey’in kadîr”

Anlamı:

“Ölüyü dirilten Allah’ı tesbîh ederim ve O, her şeye kadirdir” demesidir. (Ebû Dâvud, Vitr, 32)

 

Sabah Namazına Kalkmak İçin

Ebû Hüreyre radıyallâhü ’anhdan rivâyet olunduğuna göre Nebiyy-i Ekrem sallallâhü ‘aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

“Sizden herhangi biriniz uykuda iken şeytan ense kökünüze üç düğüm atar. Her bir düğümü bağladıkça: “Sen yat yat, daha gece uzundur” diyerek attığı düğümün üzerine eliyle vurur. Eğer bir kimse uykudan uyanır da Allah’ı zikreder, hatırlarsa bu düğümlerden biri çözülür, abdest alırsa biri daha çözülür, namaz kılarsa birisi daha çözülür ve zinde ve neşeli olarak ve tertemiz bulunarak, sıklet ve tembellik gibi şeylerden uzak olarak sabaha çıkmış olur. Böyle yapmayıp da güneş doğuncaya kadar gaflet üzere yatarsa vücudu habîs ve tembel olarak sabaha çıkmış olur.” (Buhârî, Teheccüd/12; Müslim, Müsâfirîn/207; Ebû Dâvûd, Tatavvu’/18)

 

Abdullah bin Mes’ud radıyallâhü ’anhdan gelen rivayette ise Nebiyy-i Ekrem sallallâhü ‘aleyhi ve sellem Efendimiz’in huzurunda geceden uykuya dalarak ta güneş doğuncaya kadar uyuyup sabah namazına kalkmayan kimse zikredilse:

“O kimsenin kulağına şeytan bevl etmiştir, buyururlardı.” (Buhârî, Teheccüd/13)

 

Nebiyy-i Ekrem sallallâhü ‘aleyhi ve sellem Efendimiz:

 

ان الـصـبـحـة تـمـنـع الـرزق

 

Okunuşu:

İnne’s-sûbhate temne’u’r-rizga”

Anlamı:

“Muhakkak sabah namazı ile güneş doğması arasında bulunan rızık taksimi zamanını uykuda geçirmek rızkın bir kısmına mani olur,” buyurmuşlardır. (İbn Hanbel, Müsned, 1/73)

 

بـسـم الله حـسـبـى الله تـوكـلـت عـلـى الله لا حـول ولا قوة الا بالله

 

Okunuşu:

“Bismillâh hasbiyallâh tevekkeltü ‘ale’l-lâh lâ havle velâ kuvvete illâ billâh”

Anlamı:

“Allah’ın adıyla! Allah bana kâfidir. Allah’a tevekkül ettim. Allah’a dayanmaktan başka kudret ve kuvvet yoktur.” (Ebû Dâvud, Tirmizî, Neseî’den el-Ezkâr, 24) duasını da sabah kalkıldığında okumalıdır.

4

20/12/2018 Şeyh Ziyauddin Abdurrahman Hâlis Kerkükî (k.s) Hazretlerinden oğlu Şeyh Ali’ye yazmış olduğu nasihâtnâme

4

09/03/2018 Hangi Günah Sebebiyle İmanın Kaybolmasından Korkulur?

4

29/10/2017 Korku İle Ümit Arasında Olmak

4

29/10/2017 Âlimlerin Mürşide İhtiyacı

4

17/07/2017 Uyan Gözün Aç

4

17/07/2017 Teslimiyet ve Tevekkülle İlgili Sorular

4

17/07/2017 Helâl Olmalı

4

17/07/2017 Geçmişten, Günümüze ve Yarınlara Hayır Yarışı Devam Ediyor

4

23/02/2017 Dost Olalım Mevlâ İle

4

25/10/2016 Uyan Gözün Aç

4

30/07/2015 Beden Ülkesinin Sultanı

4

27/02/2015 Riyazet ve Nefsânî Şehvet

4

06/11/2014 Nefsin Terbiye Ve Islâhına Duyulan İhtiyaç

4

03/06/2014 Hikaye-i Ebu Eyyub

4

08/02/2014 Estağfirullah Tevbe - Eşrefoğlu RÛMÎ

4

17/09/2013 Hz. İbrahim’in Zühdü_Ahmed b. Hanbel

4

25/05/2013 Dualar Zikirler

4

16/02/2013 Dualar, Zikirler…

4

03/11/2012 Dualar ve Zikirler
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net