SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din kardeşlerimiz, gönül dostlarımız!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
İki Hece Bir Soluk; Vefa
Genç KALEMLER
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Ebu Musa- radıyallahu anh- şöyle anlatır:

“Ey Allah'ın Rasulü! Müslümanların en faziletlisi kimdir?” diye sordum. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem:

“Dilinden ve elinden müslümanların emniyette olduğu kimse...” cevabını verdi. (Buhârî, İman/4, 5, Rikâk/26; müslim, iman 64, 65)

Kelimeler dahi anlatmaya vefa etmez onu... Zira herkese göre tanımı bir başka.

Herkese göre anlayışı, anlamlandırılışı, duyuşu bambaşka.

Çok farklı anlamlar barındırdığı gibi çok farklı dünyalar da barındırır kendinde.

İki hecedir ama bir solukta eser geçer ruh tenlerinde.

Varlığı bir can kurtarabilir mesela.

Yokluğu da nice canlara kıyabilir…

Ne var ki illa olması, barınması icap eden güzel bir haslettir.

Gelgelelim birkaç cümle ile açıklayacak olursak VEFA kelimesinin sözlükteki meali şöyledir;

Arapça bir kelimedir. “Ahdinde, sözünde durmak” diye tarif edilir.

Hakeza yine; sevgi ve dostlukta sebat ve devam olarak vücud bulur...

Tam tersi ise bivefa olarak isimlendirilir. Yani vefasız olmak manasına gelir bu da.

Manası itibariyle de hayatımızın odağına yerleştirdiğimiz bir kelimedir vefa. Belki çokça dile getirmeyiz bunu ama öyledir. Herkesin vefa sözcüğünü koyduğu bir yer vardır mutlaka.

Beklediği, umduğu, hasret duyduğu, vuslatına ermek için yandığı bir vefa bekleyişi vardır.

Güveni ve güvenilirliği ifade eder. Hadis-i şerifte de beyan buyrulduğu üzere tümüyle kişinin elinden dilinden hayır görüleceği bir kıvamı ifade eder.

Tüm bunların yanı sıra bivefa yani vefasız diye adlandırdıklarımız da mevcuttur. Vefayı sadece bir semt adı olarak bilenler mesela...

Vefa hasleti varsa bir insanda; kin, nefret, kıskançlık, haset o kalpte barınamaz. Bu da vefa duygusunun ne denli elzem, ne denli kıymetli bir nimet olduğunu gösterir. Zira ‘bir kahvenin kırk yıl hatırı olur’ demiş büyüklerimiz.

İşte bu cümle tam da vefanın bir tezahürüdür. Nitekim dostluğun, arkadaşlığın, sevgi bağının, kan bağının olduğu bir yerde vefa bir direk vazifesindedir. O olmadı mı, dostlar düşman oluverir. Hatırlar silinir gönül hanelerimizden.

Sonra zihinlerden çıkarılır birer birer hatıralarımız. İçi bomboş dostluklar peyda oluverir sonra hayatlarımızda.

Vefanın, vefalı olanın azılı düşmanıdır; düşmanlık, kin duyma, nefret etme, verdiği sözden cayma, emanet verildiğinde emanete sahip çıkamama…

İnsanı kemale ermeye vesile kılacak güzel bir huy ve Allah'a yakınlaştıracak bir meziyet olma hususuyla da nice yeteneklere sahiptir. Zira nasıl ki bir insan iyi temayüllere, meziyetlere sahip olan kişilere meyyal ise yüce Mevla’mız da sözünde duran, sözüne sadık, dostluğunda sebat gösteren kişileri ziyadesiyle sever ve onları mükâfatlandıracağını beyan buyurur.

Nitekim Kuran-ı Kerim'de;

Allah, sadakat gösterenleri, sadakatleri sebebiyle mükâfatlandıracaktır...” (Ahzâb, 24) buyrulmaktadır.

Yine bir başka Ayet-i Kerime'de de;

“...Kim ahdini bozarsa, ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah ile olan ahdine vefa gösterirse, Allah ona büyük bir mükâfat verecektir.” (el-Fetih 10) buyrulur.

Bir insan unutmamalı ki Allah Teâlâ pek çok ayette “katında sözün değişmeyeceğini” (Bakara, 80) bildirmektedir. Buna mukabil müslüman da ‘söz ağızdan bir kere çıkar’ diyerek emin ve sadık bir kimse olmaya şiddetle devam etmelidir. Kendisine bir vefasızlık uğradı mı da buna aynı şekliyle icabet etmekten sakınmalıdır. Zira vefalı olmak ne kadar güzel bir davranış ise vefasızlık da bir o kadar çirkin bir davranıştır. Vefasız kimseler için şu hadis pek ibretlidir:

Ebû Hüreyre'nin (r.a) rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Allah Rasûlü şöyle buyurur:

“Münafığın alameti üçtür: Konuşunca yalan söyler, vaat eder, vaadine vefa göstermez, bir şey emanet edildiğinde emanete hıyanet eder.” (Buhari, İman 1/249; Müslim, İman 1/ 78)

Hâsılı kelam VEFA; iyiliklerin, sevginin, dostluğun, bağlılığın, verilen söz ve vaatlerin unutulmaması, gereğinin hakkıyla zamanında yerine getirilmesi, İslâm’ın her mü'minde var olmasını arzu ettiği en güzel hasletlerden bir haslettir. İnsanın kıymetini arttıran bir meziyettir.

O halde Cenâb-ı Hakk bize bu güzel huyu layıkıyla ifa edebilmeyi, elimizle dilimizle her hal ve kâlimizle insanların zarar değil fayda göreceği insanlar olabilmeyi nasip eylesin.

Âmin…

Ayşegül SAYIN

4

20/12/2018 Tasavvuf Peygamber Efendimizin Yolu ve Şeriatın Aynıdır

4

09/03/2018 İstemem!

4

29/10/2017 Camiye Gelenler ile Namaz Kılanlar

4

23/02/2017 Şems-i Tebrizî (k.s)

4

25/10/2016 II. Abdulhamid Han´ın Tasavvufi Yaşantısı ve Meşayihle İlişkileri

4

25/10/2016 Na’t-ı Şerîf

4

13/05/2016 Horasan Erenlerinden Sarı Saltuk

4

31/01/2016 Hz. Yusuf’un aşkı ile elini kestinse, sakın yarana merhem arama; git, Yusuf’a sarıl!

4

26/10/2015 Divân-ı Kebir´den - Gönül Kabesi

4

30/07/2015 Sadıklarla Beraber Olun!

4

27/02/2015 Tasavvuf Aslında Ashabın Yaptıklarıdır, Yoludur

4

27/02/2015 Seni Seven Âşıkların

4

26/02/2015 Kâdiriye Tarikatı ve Pir Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin İlmî Derinliği

4

06/11/2014 Sûfîlerden Esintiler / Mansur b. Ammâr (k.s)

4

03/06/2014 Takva Babı -Kuşeyri Risalesi

4

08/02/2014 İlim-Amel Seyr u Sülûk / Aziz Mahmûd Hüdâyî

4

25/09/2013 Ehl-i İrfan – Günah İlletinin Devası

4

17/09/2013 Yolculuğun Kiminle ve Nereye?

4

25/05/2013 İki Hece Bir Soluk; Vefa

4

16/02/2013 Peygamberimizin İsimleri, Künyesi ve Pak Soyu

4

03/11/2012 Sûfîlerden Esintiler…

4

11/03/2012 Kendi Cenaze Namazlarını Kılanlar

4

29/12/2011 Mevlid-i Nebî

4

29/12/2011 Tasavvufî Şiirler

4

05/10/2011 İlim-İrfân Terkibi ve Medeniyetimiz

4

15/04/2011 Mevlânâ Hazretlerinin (k.s) Vecde Gelişi

4

15/04/2011 Peygamber Efendimiz ve Zühd Hayatı

4

26/02/2011 Aşk Damlaları - Serkan KAMACI

4

25/12/2010 Dört Halifeden

4

12/10/2010 Genç Kalemler - Zuhûr-i Aşk- Hülya ANIL
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net