SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din kardeşlerimiz, gönül dostlarımız!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Sûfîlerden Esintiler, Ebû’s-Serî Mansûr b. Ammar
Şaban KESECİ
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Sûfî zâhidlerden Ebû’s-Serî Mansûr b. Ammar aslen Merv’in “Yerânkân” denilen köyündendir. Bûşencli olduğu ve Basra’da ikâmet ettiği de söylenir.

Büyük vaiz hocalardan idi.

 Mansûr b. Ammar:

“Bir kimse başına gelen dünyevî musibetlerden dolayı sızlanırsa, musibet dinine intikal eder.”demiştir.

 Mansûr b. Ammar:

“Kul için en güzel elbise tevazu ve inkisar, (Mevlâ’ya karşı boynu bükük olma) elbisesidir. Onun için Allah Teâlâ, ‘Takva elbisesi daha hayırlıdır’ (A‘raf, 7/26)buyurmuştur.”demiştir.

Derler ki, tevbe edip zühde dönüşünün sebebi şu idi:

Bir kere yolda giderken üzerinde “Bismillâhirrahmânirrahîm” yazılı olan bir kâğıt bulmuş, bu kâğıdı koyacak uygun bir yer bulamadığı için yutmuştu. Bunun üzerine rüyasında birinin:

“O kâğıda hürmet ettiğin için Allah, senin üzerine kapalı olan hikmet kapısını açtı.”dediğini işitti ve zühde intisab etti.

 Ebû’l-Hasan Şa’râni diyor ki:

“Bir kere Mansûr b. Ammar’ı rüyamda gördüm ve: ‘Allah sana nasıl muamele yaptı?’ diye sordum.

 Şöyle cevap verdi:

'Önce Allah’a hamd ü sena etmeden, ikinci olarak Peygamberlerine salât ve selâm getirmeden, üçüncü olarak da kullarına samimi surette nasihat etmeden açıp kapadığım hiç bir oturum düzenlemedim, dedim.

Bunun üzerine Mevlâ-yı Müteâl (meleklere): ‘Doğru söyledi, onun için bir kürsü kurun, üzerine çıksın, arzda kullarım arasında şan ve şerefinin yüceliğini ilân ettiği gibi, bu defa da semâda meleklerin arasında şan ve şerefimin yüceliğini ilân etsin!' dedi.”

 

Kuşeyrî Risâlesi

4

31/10/2015 Fıkıh Köşesi

4

30/07/2015 İslâm Medeniyetinde Vakıf

4

06/11/2014 Hayâ

4

03/06/2014 Sûfîlerden Esintiler -Abdullah b. Hubeyk (k.s)

4

08/02/2014 Sûfîlerden Esintiler

4

17/09/2013 Sûfîlerden Esintiler, Ebû’s-Serî Mansûr b. Ammar

4

25/05/2013 Sûfîlerden Esintiler Hamdun Kassâr (ks.)

4

16/02/2013 Sûfîlerden Esintiler…

4

03/11/2012 Divân-ı Kebîr’den…

4

11/08/2012 Allah’ın Yardımı Geldiğinde

4

11/03/2012 Mazlum Âlim Said b. Cübeyr (v. H.94/M.713)

4

29/12/2011 Muharrem Orucu ve Aşûre Günü

4

25/12/2010 Müslüman Terörist Ol(a)maz!

4

08/08/2010 Kimlik Arayışları

4

31/03/2010 Mükâşefe ve Müşâhede
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net