SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Ne Olurdu
Abdullah DEMİRCİOĞLU
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Ne olurdu
Gökyüzünde bembeyaz bir bulut olsayd?m
Rüzgâr götürseydi beni her iklime
Rahmet olup insanlar?n üstüne
Ekinlere, tarlalara, ba?lara
Ta?lara, da?lara
??p ??p ya?sayd?m

Gökyüzünde par?ldayan

Y?ld?z olsayd?m

Bir elimle aya

Bir elimle güne?e

Ve bütün rûhumla

Bedenimle, duâlar?mla

Gökyüzüne y?ld?zlara uzansayd?m

Ellerimle dokunsayd?m

Bir senede güne?in etraf?nda

Dünya dola??r diyorlar

Mevsim olsayd?m

Bahar ve k?? olsayd?m

Kar olsayd?m, bembeyaz

Tepelere âheste âheste

Ya?sayd?m

Yemye?il ye?illikler olsayd?m

Bütün dünyay?

Kaplasayd?m

Güne?in harâretini, s?cakl???n?

Yaradan’dan ötürü

Yarat?lm??? sevmek için

Kalbimde duysayd?m

Olmasayd?m olmasayd?m

Kalp k?r?c?, can yak?c?

Vandalist ve y?k?c?

Olmasayd?m, olmasayd?m

Eritselerdi beni bir demir gibi de, davam için

Ist?rab?mdan, çilemden

A?lamasayd?m

Kesilen bir a?aç, kopar?lan bir ot olsayd?m

Ama sorumlu olmasayd?m

Bu yükler bana a??r geldi

Ta??yam?yorum

Ya yükü ta??yan gücüm olsayd?

Yâhut da

Ya?amasayd?m, ya?amasayd?m

Günahkâr olacaksam

?syân edeceksem

Gözlerim, ayaklar?m, ellerim, mâni olsayd?

Yâhut da olmasayd?

Mademki okudu?um bana fayda vermiyor

?lmim, kitaplar?m,

Sanki kitaplar?m?n üstüne basarak

Yükseldi?im makâm?m

Olmasayd?, olmasayd?

Okudum Rabbimin kelâm?n?, Kur’ân’a doyamad?m

Manevî lezzetine, onun ad?na kanamad?m

Ya kansayd?m, ya doysayd?m

 

Abdullah DEM?RC?O?LU

4

05/11/2018 Tasavvuf Peygamber Efendimizin Yolu ve Şeriatın Aynıdır.

4

18/09/2018 ?ahadet ve Namaz

4

09/03/2018 Bir Gün Gelecek?

4

29/10/2017 Tasavvuf yolunu tuttum giderim

4

29/10/2017 Do?ru ve Sa?lam ?tikad

4

17/07/2017 Dua Üzerine

4

23/02/2017 Kandiller ve Hadiselere Bak??

4

23/02/2017 Bütün Müslümanlar, Bütün Maneviyat Erleri, Karde?lerim

4

26/10/2016 Zaman Gelecek ki?

4

25/10/2016 D?YALOG

4

09/03/2016 Emaneti Yüklenmek

4

31/01/2016 Be?eriyetin ?htiyaçlar?; ?lim ve Kur?ân-? Kerîm

4

31/10/2015 Bir Hadîs-i ?erîf Üzerine

4

30/07/2015 ?ehr-i Ramazan

4

28/02/2015 Rab?tan?n Mahiyeti?

4

16/11/2014 Kul Haklar?

4

03/06/2014 Mekke Ve Medine?nin Fazileti

4

09/02/2014 Do?ru Söylediyse Kurtuldu

4

17/09/2013 Biz Neredeyiz?

4

25/05/2013 ?lim Üzerine

4

16/02/2013 Temel ?ki Kaynak

4

03/11/2012 Dinî Hassasiyet

4

11/08/2012 Kur?ân ve Sünnet?te Veli Kavram?

4

11/03/2012 O?ndan Af Dileyiniz!

4

29/12/2011 Zikrullâh?n Feyz ve Bereketleri

4

06/10/2011 Hasb-i Hâl / ?ntibalar?m

4

28/06/2011 Üç Aylar ve Oruç

4

15/04/2011 Kutlu Do?um ve Kaside-i Bür`e

4

26/02/2011 Hayat Veren Davet

4

25/12/2010 Zamân? Durdurun

4

25/12/2010 Mâ ?Adette Lehâ

4

12/10/2010 E?itim ve Ö?retim Y?l? Münasebetiyle

4

08/08/2010 Rahmet ve Ma?firet Ay?

4

22/07/2010 Dört Unsur

4

22/07/2010 Ne Olurdu

4

04/04/2010 Hz. Peygamber\'in Yüksek Ahlâk?
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net