SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Ey Azrail! _ Cengiz NUMANOGLU
Mizan
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Ey Azrail!  Bilirim, bu sözlerim çok yersiz,

Neden böyle ans?z?n, geliverdin habersiz?

Ne olurdu üç-be? y?l önce haber verseydin,

Hiç de?ilse rüyama, bir kerecik girseydin...

 

A?k, me?k derken dünyadan bir türlü kopamad?m.

Senden özür dilerim, haz?rl?k yapamad?m

Görüyorsun yan?mda ne valiz var, ne bavul

Uykum öyle a??r ki ne zil duydum, ne davul

 

Ya??m yetmi? olsa da, gör ki f?k?r f?k?r?m,

Bu cümbü?lü âlemi, ben nas?l b?rak?r?m?

Hani bir söz vard?r ya; ''Ya? yetmi?, i?i bitmi?''

?nan ki; bu bir yalan, bunu diyen halt etmi?...

 

Ey Azrail! Dur biraz, sana yalvar?yorum;

Yasal haklar?m için, bir avukat ar?yorum

Hayallerim, dü?lerim, yar?m kalan i?lerim

Estetik yap?lacak, daha burnum, di?lerim...

 

Elli ya??mda ancak, voleyi vurabildim,

Hortumlar sayesinde, holdingi kurabildim

Gerçi ucuza verdim, ?erefin kilosunu

Ama böyle kazand?m, ?u uçak filosunu...

 

Ey Azrail! Ne olur, bozulmas?n pazar?m

Sana ?öyle yüklüce, bir çek bile yazar?m

?u masmavi havuzlu, saray?ma baksana

O darac?k mezarda, yaz?k olmaz m? bana!

 

Bazen çoluk çocu?a, içimden k?z?yorum,

Ölmemi bekliyorlar, inan ki seziyorum...

Arkamdan göstermelik iki damla gözya??,

Bir de ?öyle büyükçe, yald?zl? mezar ta??

 

Tahmin ediyorum ki mevlid de okuturlar,

Ortal??? birazc?k, gülsuyu kokuturlar.

Araya reklam konur; bir ilahi aryas?,

Mevlid bitince ba?lar, dedi-kodu furyas?

 

Etlerim, kemiklerim, didik didik edilir,

Ben az gelirsem e?er, köklerime gidilir

Ey Azrail! ?nan ki, haz?rl???m yok daha

Hele ?u din konusu çok kar???k bir saha

 

Baz? büyük abiler, kö?eleri tuttular,

?rtica diye diye, beni de korkuttular.

?lâhiyat ad?na; ekranda iki kaç?k

Kimlerin kuklalar? olduklar? apaç?k...

 

Âlim-zalim kar??t?, renkleri seçilmiyor,

Velisiz kald? sokak; deliden geçilmiyor.

Bu cinnet kervan?na, kocaba?lar dâhiller,

Tuz bozulmu?, ne yaps?n bizim gibi cahiller?

 

Henüz daha gündemde ne oruç var, ne zekât,

Ne Kur'ân'la tan??t?m, ne de k?ld?m bir rekat

Gönül desen, henüz genç, daha hacc?m duruyor,

Nerde bir taze görsem, kalbim küt küt vuruyor.

 

Edemedim bir türlü, ?u nefsimi terbiye,

Ortal?kta ne görse; tutturuyor ver diye

Ey Azrail! Bilirim, gelince beklemezsin,

Tükenen vadelere, saniye eklemezsin…

 

Bu sat?rlar bo? geçen, bir ömrün hikâyesi,

?bret alanlar için, son pi?manl???n sesi...

Bilmem ki bir duvarda, bu mütevaz? çaba

Bir küçücük pencere, açacak m? acaba?

4

18/09/2018 Gül yapra?? olmak, kolay de?il!

4

09/03/2018 ?lhâm Bilgi Kayna?? m?d?r?

4

09/03/2018 Allah?? Zikretmenin Fazileti

4

29/10/2017 Ömer Hüdâî Baba Kö?engî Hazretleri ve Mür?idi

4

17/07/2017 K?ssadan Hisseler

4

17/07/2017 Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi?nin, Tûti ?hsan Efendi?ye 2. Mektubu

4

17/07/2017 Allah?a ?timat Etmek

4

23/02/2017 ?nsan?n Manevî Yap?s? ile ?lgili Sorular

4

25/10/2016 Tasavvuf ve Tarikatlarla ?lgili Fetvalar

4

09/03/2016 Nefsin Kötü Hasletlerinden Haset

4

31/10/2015 Nefsin Kötü Hasletlerinden; Kibir ve Ucb

4

30/07/2015 Sa?lam Bir Tasavvuf Yolunun Esaslar?

4

30/07/2015 ?mam-? ?âfiî?nin Mür?idi

4

27/02/2015 Ashâb-? Suffa?n?n Tasavvufa Etkisi

4

06/11/2014 ?stimdât, Tevessül ve Teveccüh

4

08/02/2014 Beni Seviyorsan / Abdülkâdir GEYLÂNÎ

4

17/09/2013 Hakk Yolunda Cesur Ol

4

17/09/2013 Ey Azrail! _ Cengiz NUMANOGLU

4

25/05/2013 Mücâhede Ehli ve Huylar?

4

16/02/2013 Dostuyla Dost Olmak

4

03/11/2012 Pîr Abdülkâdir Geylanî?nin Akîdesi

4

11/08/2012 Dualar, Zikirler?

4

05/10/2011 Harabe
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net