SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Kaside-i Bür?e -5
Tufan ATMACA
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Gözümüzün nuru kalbimizin sürûru ve yaz?m?z?n ana merkezi olan Allah’?n Habibi aleyhissalâtü ve’s-selamEfendimize, ilimler adedince Salât ve Selâm O’na olsun.

Abdullah Efendi Hz.lerinin bizlere ö?retti?i:

Allahümme salli ve sellim ve bârik ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ seyyidinâ Muhammedin bi adedi ‘ilmik’ salâvat?n? okuyarak devam edelim.

Peygamberimiz sallallâhu ve sellemimedh u senâdan aciz sözlerle ba?l?yor ve ümmetin sonunda olan ki?i olarak O’na ne kadar ihtiyac?m?z oldu?unu bir kez daha vurgulamak istiyorum.

?mam Busirî’nin bizim ad?m?za nefsin arzu ve heveslerine kar?? yapt??? ç?k??lar? ne kadar manidard?r.

Görmeyen gözler, duymayan kulaklar, hissetmeyen kalb için bir ?ey yapamay?z ama O yüce Peygamber mucizelerini bu yaz?m?zda i?lemeden geçmeyelim.

 

72. Beyit:

Câet lida’vetihi’l-e?câru sâcideten

Tem?î ileyhi ‘alâ sâkin bilâ kademî

 

A?açlar davetine secdeler ederek geldiler,

Derhal ba? e?erek, boyun bükerek tasdike geldiler.

 

73. Beyit:

Ke-ennemâ seterat setran limâ ketebet

Furû‘uhâ min bedî’?l-hatt? fî’l-lekami

 

Sanki a?aç dallar? yol ortas?na yazd?,

Hüsn-i hatt ile Hakk’?n varl???n? ve birli?ini...

 

74. Beyit:

Misle’l-gamâmeti ennâ sâra sâiraten

Tekîhi harre vatîsin li’l-hecîr hâmî

 

Her nereye varsa a?açlar gölgelerdiler

Bulut O’nu hararetten korur idi.

 

Peygamberimizin daha birçok mucizeleri zikredilirken Kaside-i Bürde’deki a?aç mucizesini örnek vererek yaz?m?z? sonland?r?yorum, Abdullah Efendi’nin söyle?isinde bulu?mak dile?iyle...

Bâkî ve kevserî selamlar...

4

18/09/2018 Ben-i Âdem?in Efendisine ?iirlerin Efendisi Olan Na?tlar (17) Mevlid-i ?erif - Süleyman Çelebî Hz. Vesiletü?n-Necât

4

09/03/2018 Mevlid-i ?erîf (Vesîletü?n-Necât)

4

17/07/2017 Vesiletü?n-Necât

4

23/02/2017 Ben-i Âdem?in Efendisine, ?iirlerin Efendisi olan Na?tlar (14) Mevlid-i ?erîf

4

25/10/2016 ...Peygamberin ?airi ? Hassan b. Sabit (r.a)

4

09/03/2016 Benî Âdem?in Efendisine, ?iirlerin Efendisi olan Na?tlar (13) Kasîde-i Hendek - Abdullah b. Revâha (r.a)

4

31/01/2016 \'Beni Adem\'in Efendisine, Siirlerin Efendisi olan Na\'atler - Ka\'b b. Zuheyr (ra)

4

31/10/2015 Ben-i Âdem?in Efendisine, ?iirlerin Efendisi olan Na?tlar (10) Kaside-i Bür?e

4

30/07/2015 Benî Âdem?in Efendisine, ?iirlerin Efendisi olan Na?tlar (9) Kaside-i Bür?e

4

26/02/2015 Ben-i Âdem?in Efendisine, ?iirlerin Efendisi olan Na?tlar (8)

4

06/11/2014 Ben-i Âdem?in Efendisine, ?iirlerin Efendisi olan Na?tlar (7) Kaside-i Bür?e

4

03/06/2014 Kaside-i Bür?e (7)

4

08/02/2014 Kaside-i Bür?e -5

4

17/09/2013 Âlimin Mür?ide ?htiyac?

4

25/05/2013 Kaside-i Bür?e

4

16/02/2013 Ben-i Âdem?in Efendisine, ?iirlerin Efendisi olan Na?tlar (4) Kaside-i Bür?e

4

03/11/2012 Ben-i Âdem?in Efendisine, ?iirlerin Efendisi Olan Na?tlar (3) Kaside-i Bür?e

4

11/08/2012 Ben-i Âdem?in Efendisine, ?iirlerin Efendisi olan Na?tlar (2) Kaside-i Bür?e

4

11/03/2012 Benî Âdem?in Efendisine, ?iirlerin Efendisi Olan Na?tlar - I
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net