SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Rabbime Yalvard?m
Zül-Cenâheyn
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Gece sessizli?i çöker odama,

Benim ellerim kalkar Rabb?ma,

Sessizce a?lar dua ederim,

Melekler âmin der benim duama.

 

Bu ne hikmettir bilemiyorum,

Aya??m?n ucunu göremiyorum,

Kulum, acizim Rabbim kerem et!

Rahmet fukaras?y?m, dileniyorum.

 

Cemalini göster, göreyim Seni,

?u örtüm olsun vücut kefeni,

Kabre girip Sana gelince,

Ne olur çürütme âciz bedeni!

 

Rahmet, ma?firet Sana muhtac?m,

Kur’ân ve Sünnet’tir en yüce tac?m,

Bedenler doysa, ruhlar aç?kta,

Ruhum ne kadar doysa yine de aç?m.

 

Bizi bizlere ve kimselere b?rakma,

Ne olur narine orada yakma,

Yetmi? bin melek ona sürerken,

Ne olur oraya bizleri atma!

 

Güçler yetmiyor yürek dayanmaz,

Senin rahmetine hiç doyum olmaz,

Kalpten inand?m teslimim Sana,

Bilirim inanan orada yanmaz.

 

?çimde bir perde var, s?k?l?yorum,

Yerlerden yerlere y?k?l?yorum,

Bana güç ver, kuvvet ver Rabb?m!

Bo? olan ?eylere tak?l?yorum.

 

Beni benden al sende olay?m,

Güle oynaya sana varay?m,

Kokular al?p didar göreyim,

Uzun yollardan seni bulay?m.

 

De?ilim Musa, Tûr bana uzak,

Elim uzanmaz oralar yasak,

Hayal etti?im diyarlar benim,

Etme bu kulunu burada tutsak!

 

Güne? kadar parlak, su gibi temiz,

Zikir, tesbihle gür k?l sesimiz,

Allah bes bâkî heves denilmi? bize,

Arkadan yeti?sin pâk, nûr neslimiz.

 

Kurbanlar oldu?um siyah ta??na,

Hasret kald???m o gözya??na,

Bana haberler verin ey s?cak çöller,

Bir haber verin Allah a?k?na!

 

Çaresiz, boynum bükük mü kalay?m,

Hangi kap?da ben yalvaray?m?

Gözümü kapay?p bir de aç?nca,

Kendimi hemen orda bulay?m.

 

Dilekleri duyan kabul edensin,

Kâdiri mutlak yegâne Sensin,

Öyle yalvarmak gelir içimden,

Duaya âminler, melekler desin.

 

Son sözüm de?ildir yakar??lar?m,

Avaz?m ç?kt??? kadar ba??r??lar?m,

Hedefe yöneldim, istikamet do?ru,

Sapm?yor, hedeften bu bak??lar?m.

4

18/09/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 3

4

18/09/2018 Kadiri Mar??

4

09/03/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 2

4

09/03/2018 Zikir; ?badet ve Taatin Özüdür, ?li?idir

4

09/03/2018 Nasihatim Var

4

29/10/2017 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar - 1

4

17/07/2017 Cenâb-? Allah?? Sesli/Cehrî Zikir - 6

4

17/07/2017 Nas?l Ya?arsan

4

25/10/2016 Bir Nasihat; Temiz Ol, Temiz Öl!

4

25/10/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 5

4

09/03/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 4

4

31/01/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 3 (Cehri Zikir)

4

31/01/2016 Gel Seninle Dost Olal?m!

4

26/10/2015 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 2 (Cehri Zikir)

4

31/07/2015 CENÂB-I ALLAH?I SESL? Z?K?R- 1- (CEHR? Z?K?R)

4

30/07/2015 DAVET

4

27/02/2015 Seher Vakti Gördüklerim

4

06/11/2014 Rabbime Yalvard?m

4

03/06/2014 Ölüm Ötesi

4

08/02/2014 Mevlânâ ve Müsamaha

4

08/02/2014 Allah?? Zikredelim

4

17/09/2013 Hayata Bak??

4

17/09/2013 Cenâb-? Allah, Sekîneyi Müminlerin Kalplerine ?ndirdi

4

18/07/2013 Rahmet ve Merhamet Ay?

4

25/05/2013 Fikir Ya?muru

4

16/02/2013 Yâ Resûlallah

4

16/02/2013 Mevlid Kandili

4

03/11/2012 K?rk Ya??n Dü?ündürdükleri

4

03/11/2012 Ey Allah??m

4

11/08/2012 Sana S???n?r?m

4

11/08/2012 Tayy-i Zamân, Tayy-i Mekân

4

11/03/2012 Ak?emseddin

4

11/03/2012 Ölüm An?n?n Deh?eti

4

29/12/2011 Zelzeleye Çare Bulundu (mu?)

4

29/12/2011 EY RABB?M! SANK? BEN ?BRAH?M??M

4

05/10/2011 Bayram Gününde Hasret

4

05/10/2011 Kur?ân-? Kerîm ve ?lim

4

28/06/2011 Tokyo?da Deprem

4

28/06/2011 Zikrullâh??n Bereket Ve Üstünlü?ü

4

15/04/2011 ?brahim Gibi

4

26/02/2011 Topra??n (Anan?n) Dilinden

4

26/02/2011 Zikir ve Sohbet Meclisleri

4

25/12/2010 Ledünnî ?lim

4

12/10/2010 Ne Olurdu

4

12/10/2010 Mehdî Hakk?nda

4

08/08/2010 Mah?er Yolu Tutacaks?n

4

08/08/2010 Muhâsebe

4

22/07/2010 Üç Aylar?n Manevi ?klimine Do?ru

4

06/04/2010 Tasavvuf

4

31/03/2010 Sünnetin Önemi
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net