SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Seni Seven Â??klar?n
Genç KALEMLER
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

 

Seni seven â??klar?n

Gözü ya?? dinmez imi?

Seni maksud edinenler

Dünya ahret anmaz imi?

 

Gönlün sana verenlerin 

Eli sana erenlerin

Gözü seni görenlerin

Devranlar? dönmez imi?

 

Ölmez imi? â??k can?

Hiç çürümez imi? teni

A?k her kimi k?ld? fani

Ana zeval ermez imi?

 

A?k?na dü?en canlar?n 

Yoluna ate? verenlerin

A?ka bülbül olanlar?n

Kimse dilin bilmez imi?

 

A?k?n ile bili?enler

Senin ile bulu?anlar

Sen ma?uka eri?enler

Ezel ebed olmaz imi?

 

E?refo?u Rumi senin

Yans?n a?k?n odun can?n

A?k oduna yanmayan?n

Kalbi safi olmaz imi?

 

E?refo?lu Rumi

 

4

09/03/2018 ?stemem!

4

29/10/2017 Camiye Gelenler ile Namaz K?lanlar

4

23/02/2017 ?ems-i Tebrizî (k.s)

4

25/10/2016 II. Abdulhamid Han´?n Tasavvufi Ya?ant?s? ve Me?ayihle ?li?kileri

4

25/10/2016 Na?t-? ?erîf

4

13/05/2016 Horasan Erenlerinden Sar? Saltuk

4

31/01/2016 Hz. Yusuf?un a?k? ile elini kestinse, sak?n yarana merhem arama; git, Yusuf?a sar?l!

4

26/10/2015 Divân-? Kebir´den - Gönül Kabesi

4

30/07/2015 Sad?klarla Beraber Olun!

4

27/02/2015 Tasavvuf Asl?nda Ashab?n Yapt?klar?d?r, Yoludur

4

27/02/2015 Seni Seven Â??klar?n

4

26/02/2015 Kâdiriye Tarikat? ve Pir Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin ?lmî Derinli?i

4

06/11/2014 Sûfîlerden Esintiler / Mansur b. Ammâr (k.s)

4

03/06/2014 Takva Bab? -Ku?eyri Risalesi

4

08/02/2014 ?lim-Amel Seyr u Sülûk / Aziz Mahmûd Hüdâyî

4

25/09/2013 Ehl-i ?rfan ? Günah ?lletinin Devas?

4

17/09/2013 Yolculu?un Kiminle ve Nereye?

4

25/05/2013 ?ki Hece Bir Soluk; Vefa

4

16/02/2013 Peygamberimizin ?simleri, Künyesi ve Pak Soyu

4

03/11/2012 Sûfîlerden Esintiler?

4

11/03/2012 Kendi Cenaze Namazlar?n? K?lanlar

4

29/12/2011 Mevlid-i Nebî

4

29/12/2011 Tasavvufî ?iirler

4

05/10/2011 ?lim-?rfân Terkibi ve Medeniyetimiz

4

15/04/2011 Mevlânâ Hazretlerinin (k.s) Vecde Geli?i

4

26/02/2011 A?k Damlalar? - Serkan KAMACI

4

25/12/2010 Dört Halifeden

4

12/10/2010 Genç Kalemler - Zuhûr-i A?k- Hülya ANIL
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net