SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din kardeşlerimiz, gönül dostlarımız!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Gözün Takvası
Oktay YETİŞKİN
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

İnsanın ayakları cennet bahçelerinde gezmek, elleri, ağaçlarındaki meyveleri toplamak, gözleri, âhirette Cenâb-ı Hakk’ın cemâlini görmek için yaratılmıştır.

Göz takvası, gözün haram şeylere bakmaması ve malayani olanlara da takılmamasıdır. Çünkü kişinin başına gelen afetlerin, belâların çoğu gözlerin bakışından gelir. Bu hususu üç noktada açıklayabiliriz:

1. Cenâb-ı Hakk, Kur’an-ı Kerim’inde:

“Mü’min erkeklere söyle, gözlerini (harama bakmaktan)sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Bu kendileri için çok temiz (bir hareket)tir. Şüphesiz ki Allah, (kullarının ne) yaptıklarından hakkıyla haberdardır.”(en-Nûr, 30)

Müfessirlere göre bu âyet-i kerime üç manaya işaret ediyor. Biri; kulların tedibi, terbiyesidir. Biri; faydalı tembih/uyarmadır. Biri de tekdirdir. Cenâb-ı Hakk, mü’min erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar buyruğuyla kullarına terbiyeli olmalarını emretmiştir. Kulun vazifesi de bu emre uymaktır.

Yoksa Cenâb-ı Hakk’ın ilâhi meclisinde, saygısızlara, edepli olmayanlara diploma verilmez. O halde edebi terk etmek, utangaçlık verici ve Allah’tan uzaklaştırıcıdır. Fakat Cenâb-ı Hakk, yine de âyette: “Gözlerini haramdan sakınsınlar kendileri için daha temizdir” buyruğu ile de kullarına, faydalı tembihte, uyarmada bulunuyor:

Ya Muhammed, Mü’minlere söyle gözlerini sakınsınlarbuyruğu, gönülleri günahtan temizlemek ve taatlarını arttırmak içindir. Çünkü göz sakınmazsa ve hele kasten bile bile harama bakarsa günaha girer. O haram bakışa gönül de katılırsa günah artar ve sahibini manevî helake götürür. Göz helâle baksa yine gönül takılır. Nefis uyanmaya başlar. Bu seferde ibadet ve tâattan geri kalır. Fakat göz bakmazsa bütün bu tehlikelerden korunulmuş olur.

 Hz. İsa’dan (a.s) rivayet ediliyor:

Her ne olursa olsun bir şeye bakmaktan sakının. Çünkü bakış, kalbe şehvet tohumunu eker. Bu da sahibini doğru yoldan çıkarmaya kâfidir.

Zünnûn Mısrî (Allah’ın rahmeti üzerine olsun) der ki:

Gözü harama kapamak ne güzel bir kapıcıdır. Şehvetin kalp evine girmesini önler. Demek ki gözünü haramdan sakınırsan kalbin tertemiz kalır. Bu sayede nice fitne ve belâlardan kurtulmuş olur ve iyiliklerini de arttırmış olursun.

Âyetteki “Şüphesiz Allah, yaptıklarınızı bilir” emrinde de tehdit manası vardır. Yani harama bakmaktan sakın ve belki Allah, işlediğiniz günahları bilir ve bu amellerinize göre cezanızı verir. Başka bir âyette de:

“Allah, gözlerin hain bakışını, göğüslerin gizleyeceği her şeyi bilir. O halde sakının, yoksa size azap veririm”(el-Mü’min, 19)buyurmaktadır.

İkinciyi de Hz. Peygamber buyuruyor:

Yabancı bir kadına bakmak şeytanın oklarından bir oktur. Cenâb-ı Hakk, bunu terk eden kişiye ibadetten lezzet almasını kolaylaştırır.

İbadetin adabını ve Allah’a yalvarışın lezzetini almış olan âbidlerin mertebesi büyüktür. Bu hal, sâlih insanlar arasında da denenmiştir. Harama bakmaktan gözlerini sakınanlar ve sâlih amel işleyenler, ibadetlerinden lezzet alır ve gönülleri tertemiz olur.

Gözlerimizi sakınmanın üçüncü yolu da şudur:

Ey âdemoğlu! Vücudunun organlarına bak, incele ve ne için yaratılmışlarsa o şey için kullan, başkasına harcama. Meselâ: İnsanın ayakları cennet bahçelerinde gezmek, elleri ağaçlarındaki meyveleri toplamak, gözleri âhirette Cenâb-ı Hakk’ın cemâlini görmek için yaratılmıştır. Gerçek vazifeleri bu olan organlarını dünyada iken, haram ve lüzumsuz şeylerde kullanırsan âhirette sana vaat olunanları engellemiş olursun.

O halde ey aziz! Sana vacip olan, bu organları, yaratıldıkları iş için kullanmak ve başka şeye harcamamaktır ki âhiretin büyük saadetini, bu vefasız dünyanın geçici zevklerine karşılık satmayasın.

 

Kaynak: İmâm Gazalî, Âbidlerin Yolu, s.143 vd.

4

25/10/2016 Tasavvufun Gayesi Nedir?

4

09/03/2016 Kıssadan Hisse

4

26/10/2015 Kıssadan Hisse - Allah’ı Bilmeyene Yüz Delil

4

30/07/2015 Kıssadan Hisseler

4

27/02/2015 Gözün Takvası

4

06/11/2014 Kıssadan Hisseler

4

03/06/2014 Kıssadan Hisseler

4

08/02/2014 Kıssadan Hisse - Nalıncı Memi Dede

4

17/09/2013 Kıssadan Hisseler…

4

25/05/2013 Kıssadan Hisse…

4

16/02/2013 Kıssadan Hisseler

4

03/11/2012 Kıssadan Hisseler

4

11/08/2012 Kıssadan Hisse

4

11/03/2012 Kıssadan Hisseler

4

29/12/2011 Kıssadan Hisseler

4

05/10/2011 Kıssadan Hisse
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net