SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din kardeşlerimiz, gönül dostlarımız!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Cenâb-ı Allah’ı Sesli Zikir - 2 (Cehri Zikir)
Zül-Cenâheyn
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

İkinci Hadis

Hadîs-i şerîfi, Müslim ve Hakîm tahriç etmişlerdir. Ebû Hüreyre’den (r.a) Rasûlullah’ın (s.a.s) şöyle dediği rivayet edilmiştir:

“Cenâb-ı Allah’ın yeryüzünde dolaşıp duran, faziletli, ilim meclislerini arayan melekleri vardır. Zikir meclisine uğradıkları zaman semaya kadar kanatlarıyla onları kuşatırlar. Rasûlullah buyurdu ki: Cenâb-ı Allah (c.c) onlara nereden geldiklerini sorar. Onlar da:

— Kullarının yanından geliyoruz, onlar seni tesbih ediyorlar, tekbir getiriyorlar, sana hamd ediyorlar, seni tehlil ediyorlar, senden istiyorlar ve senin azabından istiâze ediyorlar” derler. Cenâb-ı Allah, onların durumunu meleklerden çok iyi bildiği halde:

— Onlar benden ne istiyorlar? diye sorar. Onlar da:

— Cennetini istiyorlar, derler. Cenâb-ı Allah (c.c):

— Cenneti görmüşler mi? buyurur. Onlar:

— Hayır ya Rabbi görmediler, derler. Cenâb-ı Allah:

— Ya görselerdi ne olurdu? buyurur. Cenabı Allah (c.c), her şeyi çok iyi bildiği halde yine sorar:

— Bana neden sığınıyorlar? Onlar da:

— Cehennemden, derler. Cenâb-ı Allah(c.c):

— Cehennemi gördüler mi? diye sorar. Onlar da:

— Hayır, derler. Cenâb-ı Allah (c.c):

— Onu görselerdi ne yaparlardı? der. Bundan sonra Cenâb-ı Allah şöyle buyurur:

— Şahit olunuz onları mağfiret ettim, benden istediklerini onlara verdim, benden istiâze ettiklerinden onları kurtardım. Bunun üzerine melekler:

— Ey Rabbimiz! Onlardan olmadığı halde hatâen onlarla beraber oturan bir kul vardı içlerinde (onu da mı affettin?), derler.

 Cenâb-ı Allah (c.c):

— Onu da affettim. Onlar öyle bir kavimdir ki, onlarla beraber oturup kalkanlar bile cehennemlik olmazlar, buyurdu.”

 

Hadîs-i Şerîfin İşaret Ettiği Hususlar:

1.  Cenâb-ı Allah’ın yeryüzünde gezici melekleri vardır.

2.  Bu melekler ilim ve zikir meclislerini ararlar.

3.  İlim ve zikir meclisine uğrayan melekler kanatları ile o mecliste olanları kuşatırlar.

4.  Böyle meclislerdeki evrat ve ezkâr şunlar olmalıdır.

a.  Tesbih

b.  Tekbir

c.  Hamd

d.  Tehlil

e.  İstiğfar

f.  Cehennnem azabından istiâze

5.  Zikir meclisindekilerin Cenâb-ı Allah’tan istedikleri şeyler:

a.  Cenneti isteyip, cehennemden kurtulmak

b. Onlarla oturup kalkanların bile şaki, yani cehennemlik olmayacağı. Onun için Allah’ın dostları ile dost olup düşmanlarını sevmemek, onlardan hoşlanmamak gerekir.

 “Kişi sevdiği ile beraber olur.(Aclunî, Keşfu’l-Hafâ, II, 202)

Bu hadîs-işerif şu olay sebebiyle vürut etmiştir. Kudâme b. Safvan, Rasûlullah (s.a.s) ile birlikte Mekke’den Medine’ye hicret etmişti. Rasûlullah (s.a.s)’e:

“Yâ Rasûlallah! Ben seni çok seviyorum.”demiş, O da:

“Kişi sevdiği ile beraberdir”buyurmuşlardır.

Hadîs-i şerîf başka yollarla ve başka sebeplere binaen de rivayet edilmiştir. Onlardan birisi de şudur: Bir Arabî, Rasûlullah’a gelip şunu sordu:

“Kıyamet günü ne zamandır?”  Rasûlullah:

“Kıyâmet gününe ne hazırladın?”buyurdular. O da:

“Ben kıyâmet günü için fazla namaz, fazla oruç, fazla hacdan bir şey hazırlamadım. Ama Allah’ı ve O’nun Rasûlünü de seviyorum”deyince,

“Sen sevdiğin ile berabersin”buyurdular. Nitekim ayette de Cenâb-ı Allah:

“ Müminler, müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmesinler.”(Âl-i İmrân, 28)

Şairin de dediği gibi:

“Eğer sevdiğine sadık olsa idin ona itaat ederdin. Zira seven sevdiğine itaat eder.

4

20/12/2018 Zikir Ehline Bazı Önemli Hatırlatmalar – 3

4

20/12/2018 Kadiri Marşı

4

09/03/2018 Zikir Ehline Bazı Önemli Hatırlatmalar – 2

4

09/03/2018 Zikir; İbadet ve Taatin Özüdür, İliğidir

4

09/03/2018 Nasihatim Var

4

29/10/2017 Zikir Ehline Bazı Önemli Hatırlatmalar - 1

4

17/07/2017 Cenâb-ı Allah’ı Sesli/Cehrî Zikir - 6

4

17/07/2017 Nasıl Yaşarsan

4

25/10/2016 Bir Nasihat; Temiz Ol, Temiz Öl!

4

25/10/2016 Cenâb-ı Allah’ı Sesli Zikir (Cehrî Zikir) – 5

4

09/03/2016 Cenâb-ı Allah’ı Sesli Zikir (Cehrî Zikir) – 4

4

31/01/2016 Cenâb-ı Allah’ı Sesli Zikir - 3 (Cehri Zikir)

4

31/01/2016 Gel Seninle Dost Olalım!

4

26/10/2015 Cenâb-ı Allah’ı Sesli Zikir - 2 (Cehri Zikir)

4

31/07/2015 CENÂB-I ALLAH’I SESLİ ZİKİR- 1- (CEHRİ ZİKİR)

4

30/07/2015 DAVET

4

27/02/2015 Seher Vakti Gördüklerim

4

06/11/2014 Rabbime Yalvardım

4

03/06/2014 Ölüm Ötesi

4

08/02/2014 Mevlânâ ve Müsamaha

4

08/02/2014 Allah’ı Zikredelim

4

17/09/2013 Hayata Bakış

4

17/09/2013 Cenâb-ı Allah, Sekîneyi Müminlerin Kalplerine İndirdi

4

18/07/2013 Rahmet ve Merhamet Ayı

4

25/05/2013 Fikir Yağmuru

4

16/02/2013 Yâ Resûlallah

4

16/02/2013 Mevlid Kandili

4

03/11/2012 Kırk Yaşın Düşündürdükleri

4

03/11/2012 Ey Allah’ım

4

11/08/2012 Sana Sığınırım

4

11/08/2012 Tayy-i Zamân, Tayy-i Mekân

4

11/03/2012 Akşemseddin

4

11/03/2012 Ölüm Anının Dehşeti

4

29/12/2011 Zelzeleye Çare Bulundu (mu?)

4

29/12/2011 EY RABBİM! SANKİ BEN İBRAHİM’İM

4

05/10/2011 Bayram Gününde Hasret

4

05/10/2011 Kur’ân-ı Kerîm ve İlim

4

28/06/2011 Tokyo’da Deprem

4

28/06/2011 Zikrullâh’ın Bereket Ve Üstünlüğü

4

15/04/2011 İbrahim Gibi

4

26/02/2011 Toprağın (Ananın) Dilinden

4

26/02/2011 Zikir ve Sohbet Meclisleri

4

25/12/2010 Ledünnî İlim

4

12/10/2010 Ne Olurdu

4

12/10/2010 Mehdî Hakkında

4

08/08/2010 Mahşer Yolu Tutacaksın

4

08/08/2010 Muhâsebe

4

22/07/2010 Üç Ayların Manevi İklimine Doğru

4

06/04/2010 Tasavvuf yolunu tuttum giderim

4

31/03/2010 Sünneti Seniyyenin Önemi
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net