SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Gönül Dokuyan Bir Güzelin Huzurunda
Yusuf SELİM
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Tarih 16 Ocak 2016, Kayseri´de gönül dokuyan bir güzelin huzurunday?z. Ad? gibi Allah´a (c.c) kul, ümmete rehber olmu? bir Kadiri ?eyhi… Abdullah Demircio?lu Efendi Hazretleri…

Yollarda gözler,

Gelmeni gözler,

Bedenler özler,

Siz bana gelin…

Ça?r?s?na kulak veriyor, Anadolu´nun dört bir yan?ndan sohbetine ko?an müridan olarak, bir damla iken okyanusla bulu?uyoruz, zikrullaha ko?uyoruz.

 

?ster büyük ister küçük,

Zikir de?il sinede yük,

Huzura gel boynunu bük,

Zikrullâha ko? ey karde?!

Davetine icabet ediyor, büyük-küçük, uzak-yak?n demeden zikrullaha ko?uyoruz.

 

Herkes kulak kesilsin,

Kalpten paslar silinsin,

?arktan garba bilinsin,

Zikrullâha gelinsin!

S?rr?na, bir nebze de olsa ermek için, ?arktan ve garptan geliyor, zikrullaha ko?uyoruz.

 

Besmele ile ba?la

Sessiz ol ve yava?la

Öne e?ik bir ba?la

Gözlerin dolsun ya?la…

Duygular?yla, besmele ile ba?l?yor sohbetimiz.

 

Dert a?lat?r, a?k söyletirmi?. Â??k söylüyor, biz a?l?yoruz, gönül kula??yla dinliyoruz. Bir saati a?an sohbet hiç bitmesin istiyoruz. Gönül diliyle: "Daha yok mu, daha yok mu" diye dileniyoruz.

Okunan her ayet-i kerime ve hadis-i ?erif, gönülden söylenen her söz ve nasihat gönlümüze i?liyor, Hakk´a kullu?u hat?rlat?yor. Öyle duygular sar?yor ki benli?imizi, “sadece Allah´a (c.c) kul olmak için var?z” diye iç geçiriyor insan. Sadece onun için ya?amak, r?zas? için bir ömür tüketmek ve tek gaye O´na kavu?mak.

 

“?lâhî Ente Maksûdî ve R?zâke ve Ligâike Matlûbî ve Âtinâ Mahabbeteke ve Ma‘rifetek”  niyeti ile zikrimize ba?l?yoruz. Kalplerden paslar siliniyor, âlemler seyrediyoruz.

Gelin Allah Diyelim

Kalpten pas? silelim

Âlemler seyredelim

Allah Allah dedikçe

 

Nerde tehvid çekilir

Melekler saf saf gelir

Hepsi tekbir getirir

Allah Allah dedikçe

 

Zikr-i Hakk'a ba?land?

?sm-i Celâl h?zland?

Ar?-? a‘lâ salland?

Allah Allah dedikçe

 

Gönüller ?âdan olur

Kaygudan âzad olur

Can mülke âbad olur

Allah Allah dedikçe

 

?bâdetin özü dua ile ba?l?yor ve dua ile bitiyor bu anlar. Bu bir demdir gelir geçer...

Allah´?n selam? ve rahmeti üzerimize olsun. Dilimiz her daim zikrullah ile ?slak, gönlümüz ?adan ve kaygudan azad olsun.

 

4

19/09/2018 Rüzgâr â??k olmasayd? böyle esip durmazd?. (c.7, tercî? 4)

4

18/09/2018 Siz Hiç Çocu?unuza Böyle Bir Mektup Yazd?n?z m??

4

09/03/2018 Ey Ahâlî, Rükû ve Secdelerimizle Hakk?a Meylimizi Art?ral?m

4

29/10/2017 Ahî Evran (k.s) ve Ahîlik

4

23/02/2017 Dîvân-? Kebîr?den?

4

25/10/2016 Divan-? Kebir´den...

4

09/03/2016 Ben çok eskiden sana gönül vermi?tim, ?imdi gel de sana can?m? vereyim

4

31/01/2016 Gönül Dokuyan Bir Güzelin Huzurunda

4

31/10/2015 Ey Dervi?, Ey Tâlib!

4

27/02/2015 Peygamberleri, Evliya-y? Kiram? Hat?rlama ve Rab?ta

4

06/11/2014 Dîvân-? Kebîr?den /Mevlânâ (k.s)

4

03/06/2014 Dîvân-? Kebîr?den -Bize Do?ru Gel, Bize

4

08/02/2014 Biz, orucumuzu gök sofras? ile açar?z!

4

17/09/2013 Allah\'?m! Bizi, Bedenimize Ait ?steklerden, ?ehvet ve Hiddetten Kurtar!

4

25/05/2013 Dîvân-? Kebîr?den?

4

16/02/2013 Divân-? Kebîr?den?

4

03/11/2012 Tarikat-? Kâdiriyye ve S?dk

4

03/11/2012 ?hvan ?le Hasbihal

4

11/08/2012 Güne? ve Ay? Görür Gibi - Abdülkadir GEYLANÎ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmed?i FAT?H Yapan AK?EMSEDD?N

4

11/03/2012 Divan-? Kebir den / Nas?l Oluyor da Seni Bu Kadar Seviyoruz!

4

29/12/2011 Lale (Lala) Camii

4

08/08/2010 Ey insanlar, ben sizi sizsiz isterim / Divan-? Kebir den
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net