SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Her An Gidecek Gibi Ya?amak?
Ayşe DEMİRCİOĞLU
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Her an gidecek gibi ya?amak gerek...

Her an göçecek, veda edecek gibi ya?amak gerek.

Nas?l ki do?du?umuzda kula??m?za ezanlar f?s?ldan?r, öldü?ümüzde namaz?m?z k?l?n?r. Öyle de k?sad?r hayat, ezan-namaz aras? kadar asl?nda…

Gelirken sorulmad? gitmek ister misin diye, giderken de sorulmayacakt?r. Emanet verildiyse bu beden, bekçi olan biz; riayet edelim, h?yanet de?il de…

Her gün bu dünyahaneyi b?rak?p bir yerlere göç edenlerimiz var. Kimi pi?manl?klar diyar?na, kimi de cennet bahçelerinden bir bahçeye...

Ha gittim gidece?im gibi ya?amal?y?z asl?nda, ha var?m ha ?imdide yokum...

Ki biz de?il miyiz bu yolda a?aç alt?nda gölgelenen, sonra da onu terk edip giden bir yolcu?

Yol var, k?lavuz var, bir de bu yolun sonu.

Ruh ister öteleri, çünkü ötelerden geldi ve vatan?n?, asl?n? özler ihtirasla...

Bu yüzdendir ki ba??m?z? yast???m?za koydu?umuzda ruhumuz bedenimizden ayr?l?r gider, uyand???m?zda geri gelir yerle?ir fâni kal?b?na...

Günlerce aylarca, y?llarca devam eder, tâ ki vakit gelene kadar...

O vakit, bagaj?m?z elimizde, biletimiz haz?r, uçaca??z ba?ka bir diyâra...

O diyâr ki, geri dönüșü yoktur. Art?k dünya hayat?ndaki defter kapand?, yeni bir mekânda yeni bir sayfa aç?l?yor. Mizanda vakit durur ve hesap verilir bir bir.

Bakal?m dünyahanedeki s?navlar?m?z?n ortalamas? kaçt?r?

Sonsuz hayatta diplomam?z sa? elimizden mi verilecektir, yoksa sol mu?

Ölmeden önce ölelim bizlerde hep birlikte, yeniden yeniden ya?ayal?m. Çeki düzen verelim yamuk olan neyimiz varsa.

Nas?l ya?ad?ysak öylece can verelim, nas?l can verdiysek öyle dirilelim.

Hep birlikte dirilelim, dirlik içinde diri olal?m.

Birlik içinde “B?R” olan? her gün, her an anal?m,

Her an gidecek gibi ya?arcas?na…

4

18/09/2018 Her An Gidecek Gibi Ya?amak?

4

09/03/2018 Gülmek, Bir Nimet

4

29/10/2017 Hz. Yusuf (a.s) Gibi Olabilmek...

4

17/07/2017 Ça??n Hastal??? Depresyon ve Sars?lmayan Bir ?man

4

21/02/2017 Ey Müzzemmil!

4

25/10/2016 Rabbim, Bunu Bo? Yere Yaratmad?n...

4

09/03/2016 Her An Gidecek Gibi Ya?amak?

4

31/01/2016 Duymak ve Dinlemek?

4

30/07/2015 ??nsanlara Güzel Ahlak?n Gere?ine Göre Davran!? (Hadis-i ?erif)

4

26/02/2015 Nasihatler; Bo? Ver!
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net