SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Uyan Gözün Aç
Zakir
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Uyan gözün aç, durma, yalvar güzel Allah’a

Yolundan izin ay?rma, yalvar güzel Allah’a

 

Her geceyi kâim ol, her gündüzü sâim ol

Hem zikr ile dâim ol, yalvar güzel Allah’a

 

Bir gün bu gözün görmez, hem kula??n i?itmez

Bu f?rsat ele girmez, yalvar güzel Allah’a

 

Asl??? ganimet bil, her saati nimet bil

Gizlice ibâdet k?l, yalvar güzel Allah’a

 

Ömrünü hiçe sayma, kendini oda yakma

Her ?âm u seher yatma, yalvar güzel Allah’a

 

Hey nice yat?rsun dur, olma bu safâdan dur

Bahr-? keremi boldur, yalvar güzel Allah’a

 

Her vakt-i seherde bir, lütfu gelir Allah’?n

Ol vakt uyan?r kalbin, yalvar güzel Allah’a

 

Allah’?n ad?n yâd et, cân ile dili ?âd et

Bülbül gibi feryâd et, yalvar güzel Allah’a

 

Gel imdi Niyâzî’yle Allah’a niyâz eyle

Hâcât? d?râz eyle, yalvar güzel Allah’a

 

Niyâz-? M?srî

4

23/09/2018 ?eyh Ziyauddin Abdurrahman Hâlis Kerkükî (k.s) Hazretlerinin vefat?na yak?n o?lu ?eyh Ali?ye yazm?? oldu?u nasihâtnâmesinin tercümesi

4

09/03/2018 Hangi Günah Sebebiyle ?man?n Kaybolmas?ndan Korkulur?

4

29/10/2017 Korku ?le Ümit Aras?nda Olmak

4

29/10/2017 Âlimlerin Mür?ide ?htiyac?

4

17/07/2017 Uyan Gözün Aç

4

17/07/2017 Teslimiyet ve Tevekkülle ?lgili Sorular

4

17/07/2017 Helâl Olmal?

4

17/07/2017 Geçmi?ten, Günümüze ve Yar?nlara Hay?r Yar??? Devam Ediyor

4

23/02/2017 Dost Olal?m Mevlâ ?le

4

25/10/2016 Uyan Gözün Aç

4

30/07/2015 Beden Ülkesinin Sultan?

4

27/02/2015 Riyazet ve Nefsânî ?ehvet

4

06/11/2014 Nefsin Terbiye Ve Islâh?na Duyulan ?htiyaç

4

03/06/2014 Hikaye-i Ebu Eyyub

4

08/02/2014 Esta?firullah Tevbe - E?refo?lu RÛMÎ

4

17/09/2013 Hz. ?brahim?in Zühdü_Ahmed b. Hanbel

4

25/05/2013 Dualar Zikirler

4

16/02/2013 Dualar, Zikirler?

4

03/11/2012 Dualar ve Zikirler
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net