SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Bütün Müslümanlar, Bütün Maneviyat Erleri, Karde?lerim
Abdullah DEMİRCİOĞLU
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Bütün Müslümanlar, bütün maneviyat erleri, karde?lerim! Fitne kazanlar?n?n fokur fokur kaynad??? dönemlerden geçiyoruz. Melhame-yi su?râdan, melhame-yi kübrâya do?ru yol al?yoruz. Milli seferberlik ilan edilmi?tir.

 

Gelin biz de ihlasla:

1.Tevbe isti?far seferberli?i,

2.Rasûlullâh (s.a.v) Efendimize, salatu selam seferberli?i,

3.Dua seferberli?ine ç?kal?m.

 

Cenab-? Allah, Yurdumuzu ve ?slam beldelerini bildi?imiz, gördü?ümüz ve göremedi?imiz belalardan, musibetlerden muhafaza eylesin.

Rahim olan Rabbimiz görünmez ordular?yla ve askerleriyle imdat eyleyip biz Müslümanlara yard?m eylesin...

Bu din ve vatan dü?manlar?n?n kahrolmas? için:

     

Yâ Kahhar” ismini ve

 

 "Allâhumme innâ nec'aluke fî nuhûrihim

 Ve neûzu bike min ?urûrihim

 Allâhumme'? ??li'z-zâlimîne bi'z-zâlimîn

 Vahricnâ min beynihim ?ânimîne's-sâlimîn"

 

Duas?n? ihlasla çok okuyal?m.

Allah´?n selam?, bereketi üzerinize olsun

4

05/11/2018 Tasavvuf Peygamber Efendimizin Yolu ve Şeriatın Aynıdır.

4

18/09/2018 ?ahadet ve Namaz

4

09/03/2018 Bir Gün Gelecek?

4

29/10/2017 Tasavvuf yolunu tuttum giderim

4

29/10/2017 Do?ru ve Sa?lam ?tikad

4

17/07/2017 Dua Üzerine

4

23/02/2017 Kandiller ve Hadiselere Bak??

4

23/02/2017 Bütün Müslümanlar, Bütün Maneviyat Erleri, Karde?lerim

4

26/10/2016 Zaman Gelecek ki?

4

25/10/2016 D?YALOG

4

09/03/2016 Emaneti Yüklenmek

4

31/01/2016 Be?eriyetin ?htiyaçlar?; ?lim ve Kur?ân-? Kerîm

4

31/10/2015 Bir Hadîs-i ?erîf Üzerine

4

30/07/2015 ?ehr-i Ramazan

4

28/02/2015 Rab?tan?n Mahiyeti?

4

16/11/2014 Kul Haklar?

4

03/06/2014 Mekke Ve Medine?nin Fazileti

4

09/02/2014 Do?ru Söylediyse Kurtuldu

4

17/09/2013 Biz Neredeyiz?

4

25/05/2013 ?lim Üzerine

4

16/02/2013 Temel ?ki Kaynak

4

03/11/2012 Dinî Hassasiyet

4

11/08/2012 Kur?ân ve Sünnet?te Veli Kavram?

4

11/03/2012 O?ndan Af Dileyiniz!

4

29/12/2011 Zikrullâh?n Feyz ve Bereketleri

4

06/10/2011 Hasb-i Hâl / ?ntibalar?m

4

28/06/2011 Üç Aylar ve Oruç

4

15/04/2011 Kutlu Do?um ve Kaside-i Bür`e

4

26/02/2011 Hayat Veren Davet

4

25/12/2010 Zamân? Durdurun

4

25/12/2010 Mâ ?Adette Lehâ

4

12/10/2010 E?itim ve Ö?retim Y?l? Münasebetiyle

4

08/08/2010 Rahmet ve Ma?firet Ay?

4

22/07/2010 Dört Unsur

4

22/07/2010 Ne Olurdu

4

04/04/2010 Hz. Peygamber\'in Yüksek Ahlâk?
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net