SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Dîvân-? Kebîr?den?
Yusuf SELİM
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Ömür kervan?n?n kalkmak üzere oldu?unu haber veren çanlar?n?n seslerini duymuyor musun? (I, 17)

• Gökyüzünden cana; “Haydi geri dön!” diye bir ses geldi. Can da; “Ey beni ça??ran yüce varl?k! Merhaba, geliyorum…” diye cevap verdi.

• Ses duydum; “Ba?üstüne, her an yüzlerce can sana feda olsun. Bir kere daha ça??r da; makam?na kadar uçay?m.

• Ey bizim e?siz misafirimiz! Bizim can?m?z?n sabr?n? da, karar?n? da ald?n. Seni nerede arayay?m? Nerde bulay?m?”

Seslenen “O, candan da, mekândan da d??ar?dad?r, O, çok üstün bir yerdedir.” dedi.

• ?u zindanda bulunanlar?n, ayaklar?na ba?lanm?? olan a??r zincirleri çözeyim, gökyüzüne de bir merdiven koyay?m, koyay?m da can, yücelere ç?ks?n.

• Sen cana, canlar katan bir güzelsin. Sonra yabanc? da de?ilsin, bizim ?ehrimizdensin. Öyle oldu?u halde neden kendini garip say?yorsun, yabanc?ym?? gibi davran?yorsun? Bu hal, dostlu?a yak???r m??

• Avareli?i, bir ?erbet gibi içmi?sin de kendi evinin yolunu bile unutmu?sun. Çok kötü huylu olan, Kabilli büyücü kad?n, sana çok büyüler yapm??, bu yüzden nereden geldi?ini, nereli oldu?unu hat?rlayam?yorsun.

• Birini takip ederek gelen, konup göçen kervanlar, hep o tarafa ko?up gidiyorlar. Senin ba??n nas?l oluyor da dönmüyor? Yüre?in kabarm?yor? Neden hiç bir korku ve heyecan?n yok?

• Kervanba??n?n kervan?n kalkmak üzere oldu?unu haber veren çanlar?n?n seslerini duyuyor musun? O tarafta nice yol arkada?lar?m?z, nice dostlar?m?z var. Hep bizi bekliyorlar.

• Bir çok insanlar, orada bizi bekliyorlar, hepsi de bizim sarho?umuz, hepsi de bize dal?p kendilerinden geçmi?ler.

“Ey zavall?! Padi?ah?n bekliyor. Haydi, Padi?ah?n yan?na gel.” diye kula??m?za ba??r?yorlar.

4

19/09/2018 Rüzgâr â??k olmasayd? böyle esip durmazd?. (c.7, tercî? 4)

4

18/09/2018 Siz Hiç Çocu?unuza Böyle Bir Mektup Yazd?n?z m??

4

09/03/2018 Ey Ahâlî, Rükû ve Secdelerimizle Hakk?a Meylimizi Art?ral?m

4

29/10/2017 Ahî Evran (k.s) ve Ahîlik

4

23/02/2017 Dîvân-? Kebîr?den?

4

25/10/2016 Divan-? Kebir´den...

4

09/03/2016 Ben çok eskiden sana gönül vermi?tim, ?imdi gel de sana can?m? vereyim

4

31/01/2016 Gönül Dokuyan Bir Güzelin Huzurunda

4

31/10/2015 Ey Dervi?, Ey Tâlib!

4

27/02/2015 Peygamberleri, Evliya-y? Kiram? Hat?rlama ve Rab?ta

4

06/11/2014 Dîvân-? Kebîr?den /Mevlânâ (k.s)

4

03/06/2014 Dîvân-? Kebîr?den -Bize Do?ru Gel, Bize

4

08/02/2014 Biz, orucumuzu gök sofras? ile açar?z!

4

17/09/2013 Allah\'?m! Bizi, Bedenimize Ait ?steklerden, ?ehvet ve Hiddetten Kurtar!

4

25/05/2013 Dîvân-? Kebîr?den?

4

16/02/2013 Divân-? Kebîr?den?

4

03/11/2012 Tarikat-? Kâdiriyye ve S?dk

4

03/11/2012 ?hvan ?le Hasbihal

4

11/08/2012 Güne? ve Ay? Görür Gibi - Abdülkadir GEYLANÎ (k.s)

4

11/03/2012 Mehmed?i FAT?H Yapan AK?EMSEDD?N

4

11/03/2012 Divan-? Kebir den / Nas?l Oluyor da Seni Bu Kadar Seviyoruz!

4

29/12/2011 Lale (Lala) Camii

4

08/08/2010 Ey insanlar, ben sizi sizsiz isterim / Divan-? Kebir den
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net