SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din kardeşlerimiz, gönül dostlarımız!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Vesiletü’n-Necât
Tufan ATMACA
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Evvela Mevlid-i Şerif’in Fasıllarını kısaca tanıtalım;

 

1. Münâcat

Literatürde Allah’a yalvarmak manasına geliyor münâcat[1], ehli tarik olan Süleyman Çelebî Hzlerinin de ilk başvurduğu kapıdır yakarış. ‘Allah Adın zikr idelüm evvelâ, Vâcib oldur işde her kula...’ Ve bizlere Kur’ân-ı Kerîm’den ve Hadis-i Şerif’ten örnek getirerek Allah’ı zikretmenin ehemmiyyetini öğretiyor.[2]

 

2. Dua

Şair kendisine şu mısralarla dua edilmesini salık veriyor.

Hak Teâlâ rahmet eyleye ana

Kim beni ol bir duâ ile ana

Her kim diler bu duâda buluna

Fâtihâ ihsan ide ben kuluna

Bu faslın sonunda kusurlarını afvedilmesini okuyucularından ve dinleyicilerinden diliyor ve bu da ne kadar tevâzu sahibi olduğunu gösteriyor.

 

3. Hilkat

Yaradan’ın gücünü bildirip her şeyi nasıl yoktan var ettiğini ve tekrar dirilteceğini bildiriyor. Devamla Peygamber Efendimiz (sas) için bütün kâinatın yaratıldığını bildiriyor. Burada Hz. Hassan b. Sâbit (ra) “es-Subhu bedâ...” diyerek nasıl güneşin, gündüzün aydınlığını ve gecenin siyah nurunu parlaklığını O’ndan aldığını bildiren mısralar gözümüzün önüne geliyor. Bütün peygamberler O’nun için geldikleri ve İsa (as) O’na ümmet olmak için göğe çıkartıldığı şu mısralarla bildiriliyor[3];

Ölmeyip Îsâ göğe buldu yol

Ümmetinden olmak için idi ol[4]

 

Bir sonraki olan velâdet faslını gelecek sayımızda manzûrû âlilerinize sunmak ümidiyle. Ekteki Mevlid-i Şerifin bir kısmını okumanızı diliyor. Ulu veli Süleyman Çelebi Hz. Ruhuna Fatiha Sûresini esirgemediğinizi ümit ediyorum.

İşte Anadolu’nun gerçek fatihlerinin Aziz ve Latif Peygamberimize nasıl bağlı olduklarını birkez daha görüyor ve sizlerin affına sığınarak, hatalarımızın düzeltilmesi ve doğru yola iletilmemiz niyazında bulunarak dualarınızı bekliyorum.

Yine yüce Peygamberimiz, Ümmetinin Mevlâsı Efendimize salât ve selâmımızı ilimler adedince salat selamlarımızı iletiyoruz. Ve dahi Hocamızın teveccühüne mazhar olmayı arzu ediyor, çalışmalarımızda muvaffakiyet diliyor ve tesirini halk etmesini Yüce Yaradan’dan istiyoruz.

Dualarınızda bizleri unutmayacağınızı umarak duamızı tekrar ediyoruz; Ya Rab, Kurbiyeti İnsanı Kâmil nasip et!

Ve âhiri da’vahüm ve eni’l-hamdülillâhi rabbi’l-âlemîn.

Geceler boyunca Kur’ân, dua, tesbih, ezkâr ile nöbet tutan kardeşlerimize Fâtiha göndererek hitama erdirelim.

 

Bâkî ve Kevserî selamlar...[1] Ş. Sami, Kâmûs-u Türkî, İstanbul, 2012, s. 1088.

[2] Aymutlu, Süleyman Çelebi, s.72-73.

[3] Aymutlu, Süleyman Çelebi, s.43-44.

[4] Necla Pekolcay, DİA, C.29, A. p.486.

[5]  Necla Pekolcay, DİA, C.29, A. p.486.

4

20/12/2018 Vesiletü’n-Necât

4

09/03/2018 Mevlid-i Şerîf (Vesîletü’n-Necât)

4

17/07/2017 Vesiletü’n-Necât

4

23/02/2017 Ben-i Âdem’in Efendisine, Şiirlerin Efendisi olan Na’tlar (14) Mevlid-i Şerîf

4

25/10/2016 ...Peygamberin Şairi – Hassan b. Sabit (r.a)

4

09/03/2016 Benî Âdem’in Efendisine, Şiirlerin Efendisi olan Na‘tlar (13) Kasîde-i Hendek - Abdullah b. Revâha (r.a)

4

31/01/2016 \'Beni Adem\'in Efendisine, Siirlerin Efendisi olan Na\'atler - Ka\'b b. Zuheyr (ra)

4

31/10/2015 Ben-i Âdem’in Efendisine, Şiirlerin Efendisi olan Na’tlar (10) Kaside-i Bür’e

4

30/07/2015 Benî Âdem’in Efendisine, Şiirlerin Efendisi olan Na’tlar (9) Kaside-i Bür’e

4

26/02/2015 Ben-i Âdem’in Efendisine, Şiirlerin Efendisi olan Na’tlar (8)

4

06/11/2014 Ben-i Âdem’in Efendisine, Şiirlerin Efendisi olan Na’tlar (7) Kaside-i Bür’e

4

03/06/2014 Kaside-i Bür’e (7)

4

08/02/2014 Kaside-i Bür’e -5

4

17/09/2013 Âlimin Mürşide İhtiyacı

4

25/05/2013 Kaside-i Bür’e

4

16/02/2013 Ben-i Âdem’in Efendisine, Şiirlerin Efendisi olan Na’tlar (4) Kaside-i Bür’e

4

03/11/2012 Ben-i Âdem’in Efendisine, Şiirlerin Efendisi Olan Na’tlar (3) Kaside-i Bür’e

4

11/08/2012 Ben-i Âdem’in Efendisine, Şiirlerin Efendisi olan Na’tlar (2) Kaside-i Bür’e

4

11/03/2012 Benî Âdem’in Efendisine, Şiirlerin Efendisi Olan Na‘tlar - I
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net