SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Nas?l Ya?arsan
Zül-Cenâheyn
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Kaynayan o cahîm, o sakar

Senden korksun.

Olur mu deme

Öyle olacak

Yar?n o deh?etli günde

O, mü’minden korkacak

S?ratta oldu?u gibi

‘Cüz yâ mü’min’ diyecek

Aman, çabuk geç, çabuk geç!

Senin nurun, nerede ise benim

Volkanlar gibi kaynayan ate?lerimi

Bir anda söndürecek

Biz mü’minler inan?yoruz

?man?m?z oldu?u halde bu deh?etli andan

Tir tir titriyoruz.

Kâfirlerin, münaf?klar?n umurunda m??

Zaten inanm?yor ya

?stedi?i gibi ya??yor

Onlar için “BEL HÜM EDAL” buyuruluyor

O halde mü’min karde?im

Sen de do?ru ya?a dünyada

‘Festakim kemâ umirte’ emrine

Peygamberin ‘Beni Hûd suresi kocaltt?’

Dü?ün, dü?ün, yine de dü?ün de

Kulak ver Cenâb-? Allah’?n bu ayetine

Bazen durup da kendi kendime soruyorum

Acaba ben, sözlerimle, yaz?lar?mla

Karamsar bir tablo mu çiziyorum

Hay?r, hay?r, öyle de?il

Ben, ayetlerin, hadislerin hükümlerini

Bildi?im kadar?yla söylüyorum

Bunlar? avaz?m ç?kt??? kadar

G?rtla??m? y?rtarcas?na hayk?r?yorum

?airin dedi?i gibi kalbimin dili yok

Ondan bîzar?m

Öyle ise insanlar

Nas?l ya?arsan?z öyle ölürsünüz

Hükmü var

O halde

Kul hakk?yla ölme

Zulmederek

Huzura gelme

Sak?n ola ki fâni dünyada

Haram yeme

Küllüküm râ‘in hükmü nedir

Okuyup dinleyip de

?bret ald?n m??

4

18/09/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 3

4

18/09/2018 Kadiri Mar??

4

09/03/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 2

4

09/03/2018 Zikir; ?badet ve Taatin Özüdür, ?li?idir

4

09/03/2018 Nasihatim Var

4

29/10/2017 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar - 1

4

17/07/2017 Cenâb-? Allah?? Sesli/Cehrî Zikir - 6

4

17/07/2017 Nas?l Ya?arsan

4

25/10/2016 Bir Nasihat; Temiz Ol, Temiz Öl!

4

25/10/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 5

4

09/03/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 4

4

31/01/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 3 (Cehri Zikir)

4

31/01/2016 Gel Seninle Dost Olal?m!

4

26/10/2015 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 2 (Cehri Zikir)

4

31/07/2015 CENÂB-I ALLAH?I SESL? Z?K?R- 1- (CEHR? Z?K?R)

4

30/07/2015 DAVET

4

27/02/2015 Seher Vakti Gördüklerim

4

06/11/2014 Rabbime Yalvard?m

4

03/06/2014 Ölüm Ötesi

4

08/02/2014 Mevlânâ ve Müsamaha

4

08/02/2014 Allah?? Zikredelim

4

17/09/2013 Hayata Bak??

4

17/09/2013 Cenâb-? Allah, Sekîneyi Müminlerin Kalplerine ?ndirdi

4

18/07/2013 Rahmet ve Merhamet Ay?

4

25/05/2013 Fikir Ya?muru

4

16/02/2013 Yâ Resûlallah

4

16/02/2013 Mevlid Kandili

4

03/11/2012 K?rk Ya??n Dü?ündürdükleri

4

03/11/2012 Ey Allah??m

4

11/08/2012 Sana S???n?r?m

4

11/08/2012 Tayy-i Zamân, Tayy-i Mekân

4

11/03/2012 Ak?emseddin

4

11/03/2012 Ölüm An?n?n Deh?eti

4

29/12/2011 Zelzeleye Çare Bulundu (mu?)

4

29/12/2011 EY RABB?M! SANK? BEN ?BRAH?M??M

4

05/10/2011 Bayram Gününde Hasret

4

05/10/2011 Kur?ân-? Kerîm ve ?lim

4

28/06/2011 Tokyo?da Deprem

4

28/06/2011 Zikrullâh??n Bereket Ve Üstünlü?ü

4

15/04/2011 ?brahim Gibi

4

26/02/2011 Topra??n (Anan?n) Dilinden

4

26/02/2011 Zikir ve Sohbet Meclisleri

4

25/12/2010 Ledünnî ?lim

4

12/10/2010 Ne Olurdu

4

12/10/2010 Mehdî Hakk?nda

4

08/08/2010 Mah?er Yolu Tutacaks?n

4

08/08/2010 Muhâsebe

4

22/07/2010 Üç Aylar?n Manevi ?klimine Do?ru

4

06/04/2010 Tasavvuf

4

31/03/2010 Sünnetin Önemi
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net