SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Helâl Olmal?
Zakir
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Niyetin ba?l? özüne,

Akl?n yön versin sözüne,

Öyle emret ki gözüne,

Bak???n helâl olmal?.

 

Nefis çekilsin aradan,

Müjde gelsin maveradan,

?im?ek olup ta semadan,

Çak???n helâl olmal?.

 

?zle mür?idin pe?ini,

Kavi tut her bir i?ini,

Gönüldeki ate?ini,

Yak???n helâl olmal?.

 

Rahmet iste susuz çöle,

Durma yürü sebat ile

Düzlükte incinsen bile,

Yoku?un helâl olmal?.

 

 

Gayretlerin gitmez bo?a,

Ön safa geç ko?a ko?a,

Girip nefsinle sava?a,

Ç?k???n helal olmal?.

 

Sorma zaman mekân nerde,

Göz aç?l?r perde perde,

Ça?r?ld???n kutlu yerde,

Çökü?ün helâl olmal?.

 

Melek seza olsun huyun,

Olsun p?nar gibi suyun,

Rabbin huzurunda boyun,

Bükü?ün helâl olmal?.

 

Bakma rengine dünyan?n,

Sonu gelmez ki hülyan?n,

Çilesini bu sevdan?n,

Çeki?in helal olmal?.

 

Var?p a?k?n ota??na,

Sar?l gönül topra??na,

Gülleri a?k?n ba??na,

Diki?in helâl olmal?.

 

Ho?görüye bürünerek,

Ayan beyan görünerek,

Tevazua sar?narak,

Ak???n helâl olmal?

 

Günbeyli sar gönülleri,

Titresin gönül telleri,

Dikti?in gonca gülleri,

Koku?un helâl olmal?.

 

Gönlündeki kor ate?i,

Yak???n helâl olmal?…

 

GÜNBEYL?

Mahmut TOPBA?LI

4

23/09/2018 ?eyh Ziyauddin Abdurrahman Hâlis Kerkükî (k.s) Hazretlerinin vefat?na yak?n o?lu ?eyh Ali?ye yazm?? oldu?u nasihâtnâmesinin tercümesi

4

09/03/2018 Hangi Günah Sebebiyle ?man?n Kaybolmas?ndan Korkulur?

4

29/10/2017 Korku ?le Ümit Aras?nda Olmak

4

29/10/2017 Âlimlerin Mür?ide ?htiyac?

4

17/07/2017 Uyan Gözün Aç

4

17/07/2017 Teslimiyet ve Tevekkülle ?lgili Sorular

4

17/07/2017 Helâl Olmal?

4

17/07/2017 Geçmi?ten, Günümüze ve Yar?nlara Hay?r Yar??? Devam Ediyor

4

23/02/2017 Dost Olal?m Mevlâ ?le

4

25/10/2016 Uyan Gözün Aç

4

30/07/2015 Beden Ülkesinin Sultan?

4

27/02/2015 Riyazet ve Nefsânî ?ehvet

4

06/11/2014 Nefsin Terbiye Ve Islâh?na Duyulan ?htiyaç

4

03/06/2014 Hikaye-i Ebu Eyyub

4

08/02/2014 Esta?firullah Tevbe - E?refo?lu RÛMÎ

4

17/09/2013 Hz. ?brahim?in Zühdü_Ahmed b. Hanbel

4

25/05/2013 Dualar Zikirler

4

16/02/2013 Dualar, Zikirler?

4

03/11/2012 Dualar ve Zikirler
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net