SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Hangi Günah Sebebiyle ?man?n Kaybolmas?ndan Korkulur?
Zakir
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

 

?mam-? Azam Hazretlerine:

“Hangi günah sebebiyle ile iman?n kaybolmas?ndan korkulur?” diye soruldu. ?öyle buyurdular:

“?man nimetine ?ükretmeyi terk etmek, son nefeste imans?z gitmekten korkmamak, Allah'?n kullar?na zulmetmektir. Her kimde bu üç fena huy bulunursa son nefeste imans?z gitmesinden korkulur.”

 

 Hz. Ali (r.a) buyurdu:

“?man, üç dal? olan bir a?aç gibidir. Dallardan biri âzâlara gider, meyvesi de sâlih amellerdir. Di?er dal nefse gider, meyvesi de ?ehvetleri (kötü arzular?) terk etmektir. Bir dal? da kalbe gider ki onun meyvesi ihlast?r.”

 

Hz. Fât?ma (r.anhâ), Rasûlullâh Efendimize (s.a.s):

“Yâ Rasûlallah, bana kulun ruhu ç?kt??? esnada gözlerinden yana??na dökülen inci gibi iki damla ya?? bildiriniz.”dedi.

Efendimiz aleyhisselâm:

“Ey Fât?ma! Al?n terledi?i, inlemeler ço?ald???, burun delikleri aç?ld???, elmac?k kemikleri ortaya ç?kt???, kollar serildi?i vakit kul art?k amelini kendisine gösteren ölüm mele?ine bakmaktad?r. Kul sa??na, soluna bak?n?r, kendisine bir yard?mc? ve arka ç?kan bulamaz da bu haline, dünyas?na esef ederek, tasalanarak a?lar ve fâni dünyas?ndan bâkî âhirete ad?m atar.” buyurdular.

4

23/09/2018 ?eyh Ziyauddin Abdurrahman Hâlis Kerkükî (k.s) Hazretlerinin vefat?na yak?n o?lu ?eyh Ali?ye yazm?? oldu?u nasihâtnâmesinin tercümesi

4

09/03/2018 Hangi Günah Sebebiyle ?man?n Kaybolmas?ndan Korkulur?

4

29/10/2017 Korku ?le Ümit Aras?nda Olmak

4

29/10/2017 Âlimlerin Mür?ide ?htiyac?

4

17/07/2017 Uyan Gözün Aç

4

17/07/2017 Teslimiyet ve Tevekkülle ?lgili Sorular

4

17/07/2017 Helâl Olmal?

4

17/07/2017 Geçmi?ten, Günümüze ve Yar?nlara Hay?r Yar??? Devam Ediyor

4

23/02/2017 Dost Olal?m Mevlâ ?le

4

25/10/2016 Uyan Gözün Aç

4

30/07/2015 Beden Ülkesinin Sultan?

4

27/02/2015 Riyazet ve Nefsânî ?ehvet

4

06/11/2014 Nefsin Terbiye Ve Islâh?na Duyulan ?htiyaç

4

03/06/2014 Hikaye-i Ebu Eyyub

4

08/02/2014 Esta?firullah Tevbe - E?refo?lu RÛMÎ

4

17/09/2013 Hz. ?brahim?in Zühdü_Ahmed b. Hanbel

4

25/05/2013 Dualar Zikirler

4

16/02/2013 Dualar, Zikirler?

4

03/11/2012 Dualar ve Zikirler
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net