SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
es-selamü aleyküm
Dr. Yunus AKYÜREK
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

?lim, âlimlerin azalmas?yla göklere çekiliyor.
?imdilerde ?slam’?n ad?n? kullanarak hareket eden türlü türlü sap?k f?rkalar türedi. Bunlar, ?slam’?n içini bo?altmak maksad?yla gece gündüz çal???yorlar. Kimisi nifak ç?karmaya u?ra??yor, kimisi f?sk u fücur içerisinde, kimisi de dini nefse uydurma gayretinde...
Cinayetler o kadar ço?ald? ki! Neredeyse ölen neden öldü?ünü, hatta öldüren niye öldürdü?ünü dahi bilmiyor.
Hakk’tan, hakikatten o denli uzakla??ld? ki do?usuyla bat?s?yla bütün bir be?eriyet özgürlük, e?itlik ve adalet gibi kavramlar? yanl?? yorumluyor ve bu kavramlar?n gerçek kar??l?klar?n? ?slam’dan ba?ka yerlerde ar?yor.
Sonuç ne mi oldu? ?nsanl?k maddi ve manevi anlamda ta??yamayaca?? kadar a??r bir yükün alt?na girdi. Hatta niceleri basit bir meta haline gelerek maalesef insan olman?n ?eref ve haysiyetini çoktan yitirdi.
Rü?vet, zina, faiz gibi günahlar öyle ayyuka ç?kt? ki bu i?lere bula?mayanlar parmakla gösterilir oldu.
Hâs?l? kelam, insanl?k adeta freni patlam?? a??r bir vas?ta gibi malum sona, yani k?yâmete do?ru h?zla ilerliyor.
Ve zaman yakla??yor…
K?yâmet, alametleriyle beraber art?k iyice yakla?t???n?n mesaj?n? veriyor.
O halde bizlere dü?en nedir? diye soracak olursak…
Herhalde öncelikle nefsimizi masivadan ve masiyetlerden uzak tutmak, sonra da gücümüz yetti?ince yak?nlar?m?zdan ba?layarak insanl??? dü?tü?ü bu felaketten kurtarmaya çal??mak...
Gelin, vefas?z dünyadan k?sa da olsa bir süreli?ine yüz çevirelim.
Gelin, dergimizle bir müddet soluklanal?m, salâha ve felâha yelken açal?m…

4

19/09/2018 es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh

4

10/03/2018 es-selamü aleyküm

4

29/10/2017 es-selamü aleyküm

4

09/03/2016 es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh

4

31/01/2016 es-selamü aleyküm ve rahmetullâh?

4

31/10/2015 es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh merhabalar efendim?

4

31/07/2015 es-selamü aleyküm ve rahmetullah

4

26/02/2015 es-selâmü aleyküm

4

06/11/2014 es-selâmü aleyküm

4

03/06/2014 es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh

4

08/02/2014 Son Demleri

4

17/09/2013 Rahmete Vesile

4

17/09/2013 es-selâmü aleyküm

4

25/05/2013 Ashâb?n Ruhu

4

25/05/2013 es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh

4

16/02/2013 Ülfet

4

16/02/2013 es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh

4

03/11/2012 Hudeybiye Ruhu

4

11/08/2012 Âlemlere Rahmet (s.a.s)

4

11/03/2012 Mütebessim Çehreli

4

05/10/2011 Yahudi ve H?ristiyanlar Cennete Girecek mi?

4

28/06/2011 Ve Sellimû Teslîmâ

4

15/04/2011 es-Selâmü Aleyküm

4

12/10/2010 Tats?z, Tuzsuz

4

08/08/2010 Tasarrufta Bulunmak

4

22/07/2010 es-Selâmü Aleyküm ve Rahmetullâh

4

22/07/2010 Kur?ân Okuyor muyuz?

4

31/03/2010 Pervâneler
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net