SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din karde?lerimiz, gönül dostlar?m?z!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Ne Olurdu
Zül-Cenâheyn
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Ne olurdu,

Gökyüzünde bembeyaz bir bulut olsayd?m

Rüzgâr götürseydi beni her iklime

Rahmet olup insanlar?n üstüne

Ekinlere, tarlalara, ba?lara

Ta?lara, da?lara

??p ??p ya?sayd?m

Gökyüzünde par?ldayan

Y?ld?z olsayd?m

Bir elimle aya

Bir elimle güne?e

Ve bütün rûhumla

Bedenimle, duâlar?mla

Gökyüzüne y?ld?zlara uzansayd?m

Ellerimle dokunsayd?m

Bir senede güne?in etraf?nda

Dünya dola??r diyorlar

Mevsim olsayd?m

Bahar ve k?? olsayd?m

Kar olsayd?m, bembeyaz

Tepelere âheste âheste

Ya?sayd?m

Yemye?il ye?illikler olsayd?m

Bütün dünyay?

Kaplasayd?m

Güne?in harâretini, s?cakl???n?

Yaradan’dan ötürü

Yarat?lm??? sevmek için

Kalbimde duysayd?m

Olmasayd?m olmasayd?m

Kalp k?r?c?, can yak?c?

Vandalist ve y?k?c?

Olmasayd?m, olmasayd?m

Eritselerdi beni bir demir gibi de, davam için

Ist?rab?mdan, çilemden

A?lamasayd?m

Kesilen bir a?aç, kopar?lan bir ot olsayd?m

Ama sorumlu olmasayd?m

Bu yükler bana a??r geldi

Ta??yam?yorum

Ya yükü ta??yan gücüm olsayd?

Yâhut da

Ya?amasayd?m, ya?amasayd?m

Günahkâr olacaksam

?syân edeceksem

Gözlerim, ayaklar?m, ellerim, mâni olsayd?

Yâhut da olmasayd?

Mademki okudu?um bana fayda vermiyor

?lmim, kitaplar?m,

Sanki kitaplar?m?n üstüne basarak

Yükseldi?im makâm?m

Olmasayd?, olmasayd?

Okudum Rabbimin kelâm?n?, Kur’ân’a doyamad?m

Mânevî lezzetine, onun ad?na kanamad?m

Ya kansayd?m, ya doysayd?m

 

 

4

18/09/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 3

4

18/09/2018 Kadiri Mar??

4

09/03/2018 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar ? 2

4

09/03/2018 Zikir; ?badet ve Taatin Özüdür, ?li?idir

4

09/03/2018 Nasihatim Var

4

29/10/2017 Zikir Ehline Baz? Önemli Hat?rlatmalar - 1

4

17/07/2017 Cenâb-? Allah?? Sesli/Cehrî Zikir - 6

4

17/07/2017 Nas?l Ya?arsan

4

25/10/2016 Bir Nasihat; Temiz Ol, Temiz Öl!

4

25/10/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 5

4

09/03/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir (Cehrî Zikir) ? 4

4

31/01/2016 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 3 (Cehri Zikir)

4

31/01/2016 Gel Seninle Dost Olal?m!

4

26/10/2015 Cenâb-? Allah?? Sesli Zikir - 2 (Cehri Zikir)

4

31/07/2015 CENÂB-I ALLAH?I SESL? Z?K?R- 1- (CEHR? Z?K?R)

4

30/07/2015 DAVET

4

27/02/2015 Seher Vakti Gördüklerim

4

06/11/2014 Rabbime Yalvard?m

4

03/06/2014 Ölüm Ötesi

4

08/02/2014 Mevlânâ ve Müsamaha

4

08/02/2014 Allah?? Zikredelim

4

17/09/2013 Hayata Bak??

4

17/09/2013 Cenâb-? Allah, Sekîneyi Müminlerin Kalplerine ?ndirdi

4

18/07/2013 Rahmet ve Merhamet Ay?

4

25/05/2013 Fikir Ya?muru

4

16/02/2013 Yâ Resûlallah

4

16/02/2013 Mevlid Kandili

4

03/11/2012 K?rk Ya??n Dü?ündürdükleri

4

03/11/2012 Ey Allah??m

4

11/08/2012 Sana S???n?r?m

4

11/08/2012 Tayy-i Zamân, Tayy-i Mekân

4

11/03/2012 Ak?emseddin

4

11/03/2012 Ölüm An?n?n Deh?eti

4

29/12/2011 Zelzeleye Çare Bulundu (mu?)

4

29/12/2011 EY RABB?M! SANK? BEN ?BRAH?M??M

4

05/10/2011 Bayram Gününde Hasret

4

05/10/2011 Kur?ân-? Kerîm ve ?lim

4

28/06/2011 Tokyo?da Deprem

4

28/06/2011 Zikrullâh??n Bereket Ve Üstünlü?ü

4

15/04/2011 ?brahim Gibi

4

26/02/2011 Topra??n (Anan?n) Dilinden

4

26/02/2011 Zikir ve Sohbet Meclisleri

4

25/12/2010 Ledünnî ?lim

4

12/10/2010 Ne Olurdu

4

12/10/2010 Mehdî Hakk?nda

4

08/08/2010 Mah?er Yolu Tutacaks?n

4

08/08/2010 Muhâsebe

4

22/07/2010 Üç Aylar?n Manevi ?klimine Do?ru

4

06/04/2010 Tasavvuf

4

31/03/2010 Sünnetin Önemi
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net