SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din kardeşlerimiz, gönül dostlarımız!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Eğitim ve Öğretim Yılı Münasebetiyle
Abdullah DEMİRCİOĞLU
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

 Eğitim ve öğretim yılının başlaması münasebetiyle bugünün küçükleri, yarının büyükleri olan yavrularımızı nasıl yetiştirmeliyiz ki onlar hem kendilerine ve hem de ellerinin ulaştığı herkese faydalı olsunlar? Kur’ân-ı Kerim’in ifadesiyle onlar, dünya hayatının süsüdür. (Kehf, 18/46)

Bizlere birer emanet olarak tevdi edilen bu kıymetli varlıklarımıza eğitimin en güzelini vermemiz, terbiye ve mesleklerin de en iyilerini elde etmelerine yardımcı olmamız gerekmektedir. Çünkü Allah Rasûlü’nün (s.a.s) ifadesiyle hepimiz birer çobanız. Her çoban da sürüsünden mesuldür. (Buhârî, Cum‘a, 11) Bu münasebetle onlara eğitim ve öğretimlerinde elden geldiği kadar, özellikle de her ebeveyn durumu nispetinde yardımcı olmalıdır. Bilinmelidir ki, çocuklarına sahip çıkmayan toplumlar, hüsrana mahkûm olurlar. Bunun bedelini çok ağır öderler.

Bugünkü ortamda öğrenmeyi iki ana bölümde ele alıp değerlendirmek lazımdır. Birincisi dinî ilimlerin öğrenilmesi, ikincisi de dünyaya ait ilimlerin öğretilip öğrenilmesidir. Uzun yıllar öğreticilik yapan bir kişi olarak gördüğümüz kadarıyla diyebiliriz ki, halkı Müslüman olan ülkemizde dinî eğitim yeterli seviyede değildir. Hayli zamandır yurt dışındaki okullarda da çalışmam hasebiyle gördüklerimi ve bildiklerimi bu sütunda uzun uzadıya paylaşmak isterdim. Ama bu mümkün değil... Şu kadarını söyleyeyim ki; kilise okullarının dışındaki okulların, ilkokuldan başlayıp liseye kadar olanların hepsinde inanç ve din ağırlıklı dersler vardır. Tahrif edilmiş yahudilik ve hıristiyanlığın kendilerine göre yetkili elemanları çocuklara ders verirler. Yetmiş dörtlü yıllardan doksanlı yıllara gelinceye kadar saat olarak haftada üç saat iken, sonraları bir saat azaltılarak iki saate düşürülmüştür.

Öğretim ve eğitimde kalite de çok önemlidir. Öğrenci çalışkan ve gayretli, öğretmen de yetkili, dirayetli, öğrencilerini seven, yerine göre bir baba, bir ağabey ve bir kardeş gibi olmalıdır. Bunlarda noksanlık kaliteyi baltalar. Okulların açılması münasebetiyle ilkokuldan başlayarak yeni yetişen nesle itina ile muamele etmeli, onların her türlü eğitimlerine gereken önem verilmelidir. Özellikle de din eğitimlerine…

Din eğitimi verilen kurumlar olan Kur’ân Kursları, İmam-Hatip Liseleri ve İlahiyat Fakültelerine de nesiller teşvik edilmelidir. Maalesef büyük çoğunluk bunun şuurunda değildir. Böyle müesseselere dün olduğu gibi bugün de ihtiyaç vardır, yarın da olacaktır. İşin şuurunda olan Müslümanlar ibadet için bir cami yaptırdıklarında iki tane de dinî eğitim veren okul yaptırma, onlara destek verme, talebelerine yardımcı olup teşvik etme gibi hususlarda son derece hassas olmalılar. Bilmelidirler ki, camiye cemaat âlimlerin anlatmasıyla kazanılır. Cemaatten yoksun camiler istenmiyorsa o takdirde bu dinî eğitimin önemi kavranmalı ve ona göre hareket edilmelidir.

“Âlimin uykusu cahilin ibadetinden hayırlıdır.” denilmiştir. Yine, ilim tahsil etmek nafile ibadetten daha hayırlıdır, çünkü nafile ibadet eden kendini kurtarır, din ise hem kendini ve hem de birçok kişinin kurtuluşa ermesine vesile olur. Esefle müşahede olunmaktadır ki, okullar yeterli görülmeyince, imtihanlarda başarılı olunsun diye dershaneler devreye girmektedir.

Peki, dinî eğitim bunun neresinde kalmaktadır. Sizi düşündürüyor mu?

4

20/12/2018 Şahadet ve Namaz

4

09/03/2018 Bir Gün Gelecek…

4

29/10/2017 Tasavvuf yolunu tuttum giderim

4

29/10/2017 Doğru ve Sağlam İtikad

4

17/07/2017 Dua Üzerine

4

23/02/2017 Kandiller ve Hadiselere Bakış

4

23/02/2017 Bütün Müslümanlar, Bütün Maneviyat Erleri, Kardeşlerim

4

26/10/2016 Zaman Gelecek ki…

4

25/10/2016 DİYALOG

4

09/03/2016 Emaneti Yüklenmek

4

31/01/2016 Beşeriyetin İhtiyaçları; İlim ve Kur’ân-ı Kerîm

4

31/10/2015 Bir Hadîs-i Şerîf Üzerine

4

30/07/2015 Şehr-i Ramazan

4

28/02/2015 Rabıtanın Mahiyeti?

4

16/11/2014 Kul Hakları

4

03/06/2014 Mekke Ve Medine’nin Fazileti

4

09/02/2014 Doğru Söylediyse Kurtuldu

4

17/09/2013 Biz Neredeyiz?

4

25/05/2013 İlim Üzerine

4

16/02/2013 Temel İki Kaynak

4

03/11/2012 Dinî Hassasiyet

4

11/08/2012 Kur’ân ve Sünnet’te Veli Kavramı

4

11/03/2012 O’ndan Af Dileyiniz!

4

29/12/2011 Zikrullâhın Feyz ve Bereketleri

4

06/10/2011 Hasb-i Hâl / İntibalarım

4

28/06/2011 Üç Aylar ve Oruç

4

15/04/2011 Kutlu Doğum ve Kaside-i Bür`e

4

26/02/2011 Hayat Veren Davet

4

25/12/2010 Zamânı Durdurun

4

25/12/2010 M⠑Adette Lehâ

4

12/10/2010 Eğitim ve Öğretim Yılı Münasebetiyle

4

08/08/2010 Rahmet ve Mağfiret Ayı

4

22/07/2010 Dört Unsur

4

22/07/2010 Ne Olurdu

4

04/04/2010 Hz. Peygamber´in Yüksek Ahlâkı
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net