09 Aralık 2022

Mehtap GEYİK

Ahmet Yesevî
36. Sayı

Ahmet Yesevî

Ahmet Yesevî, Selçuklu ve Osmanlı gibi Türk devletlerinin dünya görüşüne büyük tesirlerde bulunmuştur...