23 Haziran 2024

Mustafa ÖZDAMAR

İnsan Eğitme Sanatı
15. Sayı

İnsan Eğitme Sanatı

Ben iyi bir insan mıyım? Kendime, çevreme, eşya, tabiat ve kâinata gerekli saygıyı gösterebiliyor muyum?

Güller Arasında
14.Sayı

Güller Arasında

Padişah bu manzara içinde ol Aziz’e: “Gül Baba!” diye hitap eder. Bu kısa görüşmeden derin bir tanışma doğar.

Yuşâ Tepesi
13.Sayı

Yuşâ Tepesi

Burada metfun olan Yuşa Hazretleri ya evliyayı kiramdan yahut havariyyûndan (havarilerden) bir zat-ı şerif olsa gerektir

İnsanın Fethi
11.Sayı

İnsanın Fethi

Peygamberler ve sahabîlerinden sonra en büyük insan fâtihleri olan veliler, bilginler ve düşünürler...

Galata Mevlevihânesi
10. Sayı

Galata Mevlevihânesi

“Adalet nedir? Ağaçları sulamak. Zulüm? Dikene su vermek!”

Ümit Kandilini Söndürme Sakın
9. sayı

Ümit Kandilini Söndürme Sakın

Ona içini döktü: “Ben” dedi, “Bir gönül adamıyım.

Hayrihî ve Şerrihî
8.sayı

Hayrihî ve Şerrihî

Fırsatları kollayan, yakalayan ve kullanmasını bilenler kazanıyor. Fırsatları kollamada gevşek davranan, uyuyan, uyuklayan hep kaybeden taraf oluyor.

Medeniyetimizin Baharı
5.sayı

Medeniyetimizin Baharı

Men âmene bi’l-kader, fe kad emine mine’l-keder

Huzur Hâli
4.Sayı

Huzur Hâli

Devamlı olarak huzurda kalan huzurlu olur.

Sevgi Patlaması
3.Sayı

Sevgi Patlaması

Hoş” görülecek şeyle “hoşt!” denilecek şeyi ayırt edemeyen hayta öfke, insanda ne insanlık bırakır ne de İslâmlık..

Tasavvufî Açıdan Eğitim-Öğretim
2. Sayı

Tasavvufî Açıdan Eğitim-Öğretim

Ben bilginin şehriyim, Ali ise kapısı, Beşikten mezara dek ilim öğrenin...