15. Sayı


15. Sayı 'nın PDF'ini indirmek için tıklayınız.

es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh

merhabalar efendim, Tasavvufî hayatı tanımak, bu baha biçilmez yola adım atmak isteyenler için rehberlik edecek yeni sayımız ile huzurlarınızdayız. Ben öyle bir kuşum ki her akşam ve sabah Benim ıslığımla (ötüşüme karşı) arş dile gelir dizelerinin sahibi, 19. asrın gönüller sultanı eş-Şeyh es-Seyyid Abdurrahman Hâlis Talebanî’ye yer verdik bu sayımızda. Hakk âşıklarının, huzurunda büyük bir manevi haz ve sürur içinde boyun büktükleri, feyz ve nur saçılan kelamlarından namütenahi istifade ettikleri büyük veli… Her sene Bağdat’a giderek, Gavsu’l-Azam Pir Abdülkadir-i Geylani’nin (k.s) türbesinde icra olunan deverana ser-zâkirlik eden pîr-i sânî… Zamanının kutbu, Türkiye, Türkistan, Çin, Afganistan, Hindistan, Hicaz, Mısır, Filistin, Yemen, İran, Avrupa… topraklarında birçok tekkesi, halifesi ve müridi ile Kadiri Tarikatı Hâlisiyye şubesinin kurucusu… Zikrini ilimle tezyin ederek arınmaya kanat çı...


Rahmet ve Merhamet Ayı
15. Sayı

Rahmet ve Merhamet Ayı

Geçmiş milletlere de yazılmış olan oruç ve oruçla gelen bedenî rahatlık, sıhhat ve âfiyetin yanı sıra ibadetlerin kat kat ecir ve mükafatının oluşu, Cenâb-ı Allah’ın büyük bir lütfudur. Bu ay...

İlim Üzerine
15. Sayı

İlim Üzerine

Kur’ân-ı Kerim’de Hz. Allah, yeryüzünde halife yaratmak istediklerinde, “Bizler hamdinle seni tespih ve seni takdis edip dururken, yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek in...

Kaside-i Bür’e
15. Sayı

Kaside-i Bür’e

Bu yazımıza vesile olan Allah’ın Habibi ve kullarının sevgi merkezi olan aleyhissalâtü ve’s-selâm Efendimize, Üstadımızın tavsiyesi üzere, ilimler adedince salât ve selâm olsun. Yaz...

Kitap Tanıtımı - Hüseyin Vassaf / Mevlid Şerhi
15. Sayı

Kitap Tanıtımı - Hüseyin Vassaf / Mevlid Şerhi

Hüseyin Vassâf Bey, yazmış olduğu eserleriyle İslâm kültürüne önemli hizmetlerde bulunmuş tasavvuf tarihçilerimizdendir. Daha ziyade, “Sefine-i Evliyâ“ adlı sûfiler tezkiresiyle tanınan...

Fıkıh Köşesi
15. Sayı

Fıkıh Köşesi

Soru: Namaz kılmayanın dini hükmü nedir? Dinden çıkar mı? Cevap: Öncelikle söylemeliyiz ki namaz kılmayan dinden çıkmaz. Ehl-i sünnete göre namaz kılmamak büyük günah sayılmıştır. Büyük günah i...

İnsan Eğitme Sanatı
15. Sayı

İnsan Eğitme Sanatı

İnsanı eğitmek (terbiye etmek), başlı başına bir sanattır. Bu sanatın (terbiyenin) ana hedefi, büyük insanlık ailesini vahiy ikliminde derleyip toplayarak güzelim İslamiyet’le mutlu etmektir....

İlahi Deryadan İnciler - Adl-i Teâlâ Neler Eyler
15. Sayı

İlahi Deryadan İnciler - Adl-i Teâlâ Neler Eyler

Ahiretin tarlası olan bu fani dünyada yaşayan insanoğlu, çok değil, yalnızca birazcık çevresine ve kendisine baksa; hayatında olup bitenleri bir müddet tefekkür etse ne kaybeder acaba? On sekiz...

İki Hece Bir Soluk; Vefa
15. Sayı

İki Hece Bir Soluk; Vefa

Ebu Musa- radıyallahu anh- şöyle anlatır: “Ey Allah'ın Rasulü! Müslümanların en faziletlisi kimdir?” diye sordum. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem: ...

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye Mektubu (39. Mektub)
15. Sayı

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye Mektubu (39. Mektub)

Esselâmu aleyküm Şeyh İhsan Efendi, Sıhhat ve âfiyetinizi Cenâb-ı Hakk’tan niyâz ederim. Dualarınızla dilşâd oldum. Hakk celle ve a’lâ bizler için bulunduğunuz niyâzları ve hüsn-i z...

Ashâbın Ruhu
15. Sayı

Ashâbın Ruhu

Hz. Ebûbekir dönemi, kısa sürmesine rağmen (632-634) önemli gelişmelere sahne olmuştur. 634 tarihinde gerçekleşen Yermük muharebesi bunlardan birisidir. Bizans imparatoru Herakliyus; Kudüs, Şam...

Mücâhede Ehli ve Huyları
15. Sayı

Mücâhede Ehli ve Huyları

Nefsiyle mücâhede edenlerin, bu yolun hakikatini arayanların aşağıda belirtilen on esasa uyması gerekir. Bunlara uyanlar, nefislerine hâkim kimselerdir. Bu sebeple en güzel şeylere kavuşurlar. ...

Kıssadan Hisse…
15. Sayı

Kıssadan Hisse…

Abdestsiz Emzirilen Süt Muhammediye kitabının yazarı Yazıcıoğlu Muhammed Efendi, Edirne ve Gelibolu civarında yaşamıştır. Bu muhterem zatın bir de Ahmed-i Bîcan olarak bilinen kardeşi vardır. A...