15. Sayı


15. Sayı 'nın PDF'ini indirmek için tıklayınız.

es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh

merhabalar efendim, Tasavvufî hayatı tanımak, bu baha biçilmez yola adım atmak isteyenler için rehberlik edecek yeni sayımız ile huzurlarınızdayız. Ben öyle bir kuşum ki her akşam ve sabah Benim ıslığımla (ötüşüme karşı) arş dile gelir dizelerinin sahibi, 19. asrın gönüller sultanı eş-Şeyh es-Seyyid Abdurrahman Hâlis Talebanî’ye yer verdik bu sayımızda. Hakk âşıklarının, huzurunda büyük bir manevi haz ve sürur içinde boyun büktükleri, feyz ve nur saçılan kelamlarından namütenahi istifade ettikleri büyük veli… Her sene Bağdat’a giderek, Gavsu’l-Azam Pir Abdülkadir-i Geylani’nin (k.s) türbesinde icra olunan deverana ser-zâkirlik eden pîr-i sânî… Zamanının kutbu, Türkiye, Türkistan, Çin, Afganistan, Hindistan, Hicaz, Mısır, Filistin, Yemen, İran, Avrupa… topraklarında birçok tekkesi, halifesi ve müridi ile Kadiri Tarikatı Hâlisiyye şubesinin kurucusu… Zikrini ilimle tezyin ederek arınmaya kanat çı...


Rahmet ve Merhamet Ayı
15. Sayı

Rahmet ve Merhamet Ayı

merhabalar efendim, Tasavvufî hayatı tanımak, bu baha biçilmez yola adım atmak isteyenler için rehberlik edecek yeni sayımız ile huzurlarınızdayız. Ben öyle bir kuşum ki her akşam ve sabah ...

İlim Üzerine
15. Sayı

İlim Üzerine

merhabalar efendim, Tasavvufî hayatı tanımak, bu baha biçilmez yola adım atmak isteyenler için rehberlik edecek yeni sayımız ile huzurlarınızdayız. Ben öyle bir kuşum ki her akşam ve sabah ...

Kaside-i Bür’e
15. Sayı

Kaside-i Bür’e

merhabalar efendim, Tasavvufî hayatı tanımak, bu baha biçilmez yola adım atmak isteyenler için rehberlik edecek yeni sayımız ile huzurlarınızdayız. Ben öyle bir kuşum ki her akşam ve sabah ...

Kitap Tanıtımı - Hüseyin Vassaf / Mevlid Şerhi
15. Sayı

Kitap Tanıtımı - Hüseyin Vassaf / Mevlid Şerhi

merhabalar efendim, Tasavvufî hayatı tanımak, bu baha biçilmez yola adım atmak isteyenler için rehberlik edecek yeni sayımız ile huzurlarınızdayız. Ben öyle bir kuşum ki her akşam ve sabah ...

Fıkıh Köşesi
15. Sayı

Fıkıh Köşesi

merhabalar efendim, Tasavvufî hayatı tanımak, bu baha biçilmez yola adım atmak isteyenler için rehberlik edecek yeni sayımız ile huzurlarınızdayız. Ben öyle bir kuşum ki her akşam ve sabah ...

İnsan Eğitme Sanatı
15. Sayı

İnsan Eğitme Sanatı

merhabalar efendim, Tasavvufî hayatı tanımak, bu baha biçilmez yola adım atmak isteyenler için rehberlik edecek yeni sayımız ile huzurlarınızdayız. Ben öyle bir kuşum ki her akşam ve sabah ...

İlahi Deryadan İnciler - Adl-i Teâlâ Neler Eyler
15. Sayı

İlahi Deryadan İnciler - Adl-i Teâlâ Neler Eyler

merhabalar efendim, Tasavvufî hayatı tanımak, bu baha biçilmez yola adım atmak isteyenler için rehberlik edecek yeni sayımız ile huzurlarınızdayız. Ben öyle bir kuşum ki her akşam ve sabah ...

İki Hece Bir Soluk; Vefa
15. Sayı

İki Hece Bir Soluk; Vefa

merhabalar efendim, Tasavvufî hayatı tanımak, bu baha biçilmez yola adım atmak isteyenler için rehberlik edecek yeni sayımız ile huzurlarınızdayız. Ben öyle bir kuşum ki her akşam ve sabah ...

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye Mektubu (39. Mektub)
15. Sayı

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye Mektubu (39. Mektub)

merhabalar efendim, Tasavvufî hayatı tanımak, bu baha biçilmez yola adım atmak isteyenler için rehberlik edecek yeni sayımız ile huzurlarınızdayız. Ben öyle bir kuşum ki her akşam ve sabah ...

Ashâbın Ruhu
15. Sayı

Ashâbın Ruhu

merhabalar efendim, Tasavvufî hayatı tanımak, bu baha biçilmez yola adım atmak isteyenler için rehberlik edecek yeni sayımız ile huzurlarınızdayız. Ben öyle bir kuşum ki her akşam ve sabah ...

Mücâhede Ehli ve Huyları
15. Sayı

Mücâhede Ehli ve Huyları

merhabalar efendim, Tasavvufî hayatı tanımak, bu baha biçilmez yola adım atmak isteyenler için rehberlik edecek yeni sayımız ile huzurlarınızdayız. Ben öyle bir kuşum ki her akşam ve sabah ...

Kıssadan Hisse…
15. Sayı

Kıssadan Hisse…

merhabalar efendim, Tasavvufî hayatı tanımak, bu baha biçilmez yola adım atmak isteyenler için rehberlik edecek yeni sayımız ile huzurlarınızdayız. Ben öyle bir kuşum ki her akşam ve sabah ...