Misafir Kalemler

İlk Dönem Sufilerinin Peygamber ve Sünnet Anlayışları
33. Sayı

İlk Dönem Sufilerinin Peygamber ve Sünnet Anlayışları

Gerçek sûfîler; akıllarıyla sünneti tam anlamaya gayret eden, kalbleriyle ona bağlanan ve nefislerinin şerrinden de Allah’a sığınan kimselerdir.