Mürsel SIRADAĞ

Hikmet Damlaları
10. Sayı

Hikmet Damlaları

Edep, güzel ahlak, ilimden önce gelir.