Emre ALTINTAŞ

İntisâb , İnâbe ve Bey´at Kavramları
37. Sayı

İntisâb , İnâbe ve Bey´at Kavramları

İntisâb etmekle kurtulunur mu? "Senin adına her şeyi efendi yapar; ilme ve amele ne gerek var" anlayışı doğru mu?

Allah’ı Görmek Mümkün müdür?
31. Sayı

Allah’ı Görmek Mümkün müdür?

"Muhakkak siz hepiniz, ahirette Rabbinizi şu kameri görüp de şüphe etmediğiniz gibi göreceksiniz.” (Buhari, 9/11; Müslim, 5/37; Ebu Davud, 34/20; Tirmizi 36/15; İbnü Mace; Mukaddime)

Akaid - Ömer NESEFÎ
30.Sayı

Akaid - Ömer NESEFÎ

“Sizi de, (elinizle) yapageldiğiniz şeyleri de Allah yaratmıştır:”(es-Saffat Suresi, 96)

Tarikatların Gayesi Nedir?
20. Sayı

Tarikatların Gayesi Nedir?

Mûtû kable en temûtû”diyor. Yani “Ölmeden evvel ölünüz!

Yahudiler, Peygamber Efendimizi Sihirle Öldürmeye Kalkıştılar?
18. Sayı

Yahudiler, Peygamber Efendimizi Sihirle Öldürmeye Kalkıştılar?

Lebid b. A’sam, istediğini ele geçirince, ona birtakım düğümler dövdü ve üfledi.

Namazda Niçin Huşu Duyamıyoruz?
14.Sayı

Namazda Niçin Huşu Duyamıyoruz?

Ey Hak tâlibi can! Önce ambara giren fareden kurtulma çaresini ara..

Korku Halinde Namaz Nasıl Kılınır?
11.Sayı

Korku Halinde Namaz Nasıl Kılınır?

Dinin direği (Tirmizî, Îman/8; Müsned, V, 231, 237; Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, 31-32) olan namaz, Kur’ân-ı Kerîm’de yaklaşık seksen yedi kere geçmektedir.

Faydalı İlmihal Bilgileri
9. sayı

Faydalı İlmihal Bilgileri

Üç vakitte hiçbir namaz kılınmaz...