Genç KALEMLER

Tasavvuf Peygamber Efendimizin Yoludur
30.Sayı

Tasavvuf Peygamber Efendimizin Yoludur

Şeriat ve tarikatın cahilleri birbirleriyle mücadele ederler, âlimleri daima musalâha içindedir

İstemem!
29.Sayı

İstemem!

Özlemim sen olacaksan, yansın yüreğim Sılası sen olmayan vatanı, Gurbet istemem, vatan istemem.

Camiye Gelenler ile Namaz Kılanlar
28.Sayı

Camiye Gelenler ile Namaz Kılanlar

Halife Hârûnu’r-Reşîd, ağabeyi Behlü’l-Dânâ'ya: “Ağabey, bu akşam camide namaz kılanları yemeğe alacağım. Sana zahmet akşam namazına git de namaz kılanları getir, yemek yesinler.”der.

Şems-i Tebrizî (k.s)
26. Sayı

Şems-i Tebrizî (k.s)

Sana esrârdan ve hakîkatlerden bir şey hâsıl olmuyor mu?

II. Abdulhamid Han´ın Tasavvufi Yaşantısı ve Meşayihle İlişkileri
25. Sayı

II. Abdulhamid Han´ın Tasavvufi Yaşantısı ve Meşayihle İlişkileri

Sultan Abdülhamid, Ehl-i Sünnet’e mugayyir olmayan tarikat ve ilim erbabı ile sık sık görüşürdü.

Na’t-ı Şerîf
25. Sayı

Na’t-ı Şerîf

O (s.a.s) gökyüzünün Ahmed’i, Yeryüzünün Muhammedi, O (s.a.s) Allah’ın (c.c) seçilmiş kulu, Mustafa’sı, O (s.a.s) kendine vaad edilen Makam-ı Mahmud’un sahibi…

Horasan Erenlerinden Sarı Saltuk
24. Sayı

Horasan Erenlerinden Sarı Saltuk

Geldikti bir zaman Sarı Saltuk’la Asya’dan, Bir bir Diyâr-ı Rûm’a dağıldık Sakarya’dan.

Hz. Yusuf’un aşkı ile elini kestinse, sakın yarana merhem arama; git, Yusuf’a sarıl!
23. Sayı

Hz. Yusuf’un aşkı ile elini kestinse, sakın yarana merhem arama; git, Yusuf’a sarıl!

Gönlünü varlıktan kurtar; varlıktan elde edilmemiş şeyleri beklemekten vazgeç!

Divân-ı Kebir´den - Gönül Kabesi
22. Sayı

Divân-ı Kebir´den - Gönül Kabesi

Gönül Kabe’si putlarla dolu; lütf edip gel de, Rahman’ın evinden putları dışarı at! (IV, 1889)

Sadıklarla Beraber Olun!
21. Sayı

Sadıklarla Beraber Olun!

Mürşid-i kâmile intisabın gerekliliği konusuna işaret bir ayet-i kerime şöyledir: “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve sadıklarla beraber olun.” [Tevbe, 9/119]

Tasavvuf Aslında Ashabın Yaptıklarıdır, Yoludur
20. Sayı

Tasavvuf Aslında Ashabın Yaptıklarıdır, Yoludur

Kuşeyrî’nin “er-Risâle”sinde isimleri zikredilen tasavvuf ehli kimseler bu hususta sahabenin ve onlara uyanların yolunu takip etmiştir.

Seni Seven Âşıkların
20. Sayı

Seni Seven Âşıkların

Seni seven âşıkların Gözü yaşı dinmez imiş Seni maksud edinenler Dünya ahret anmaz imiş