Genç KALEMLER

Allah’a İtimat Etmek - Abdülkâdir Geylânî (k.s)
18. Sayı

Allah’a İtimat Etmek - Abdülkâdir Geylânî (k.s)

Allah’a karşı ittikâ sahibi olunuz ki, size öğrete… (Bakara, 2/282)

İlim-Amel Seyr u Sülûk / Aziz Mahmûd Hüdâyî
17. Sayı

İlim-Amel Seyr u Sülûk / Aziz Mahmûd Hüdâyî

İlimlerin en yükseği “Ma’rifetullâh”tır (Hakk bilgisi).

Ehl-i İrfan – Günah İlletinin Devası
16. Sayı

Ehl-i İrfan – Günah İlletinin Devası

Ey tabip! Yanınızda günah illetine uğrayanlara şifa verecek bir ilacınız var mı?

Yolculuğun Kiminle ve Nereye?
16. Sayı

Yolculuğun Kiminle ve Nereye?

Peki ya şimdiki dönem gençliği bu sevginin neresinde?

İki Hece Bir Soluk; Vefa
15. Sayı

İki Hece Bir Soluk; Vefa

Dilinden ve elinden müslümanların emniyette olduğu kimse...

Peygamberimizin İsimleri, Künyesi ve Pak Soyu
14.Sayı

Peygamberimizin İsimleri, Künyesi ve Pak Soyu

Yüce Allah; İbrahim oğullarından, İsmail’i seçti. İsmail oğullarından, Kinâne oğullarını seçti. Kinâne oğullarından, Kureyş’i seçti.

Tarikat-ı Kâdiriyye ve Sıdk
13.Sayı

Tarikat-ı Kâdiriyye ve Sıdk

Hakk yolunda yürümek için sadakat ve marifet nuruna ihtiyaç vardır. Çünkü marifet güneşi ancak sıddîkların kalplerinde sürekli parlar.

Sûfîlerden Esintiler…
13.Sayı

Sûfîlerden Esintiler…

Vecd, sözle anlatılamaz. O, Allah’ın mü’minler nezdinde bulunan bir sırrıdır.

Kendi Cenaze Namazlarını Kılanlar
11.Sayı

Kendi Cenaze Namazlarını Kılanlar

Biz kendi cenaze namazımızı kendimiz kıldık Çanakkale’de!”

Mürşid-i Kâmili Ziyâret Âdabı
11.Sayı

Mürşid-i Kâmili Ziyâret Âdabı

Peygamber Efendimiz’in (s.a.s) gerçek anlamda mirasçıları şüphe yok ki O’nun ahlakıyla ahlaklanan, ilmiyle âmil olan, Allahü Teâlâ’nın rızasına ulaşmanın inceliklerini bilen, şeytan ve nefsin hileleri

Mevlid-i Nebî
10. Sayı

Mevlid-i Nebî

Âlemler nura gark oldu Muhammed doğduğu gece