15 Haziran 2024

Prof. Dr. Ali AKYÜZ

Zamana / Vakte Saygı
34. Sayı

Zamana / Vakte Saygı

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi

Güler Yüzlü, Nazik ve Sade Olmak
27.Sayı

Güler Yüzlü, Nazik ve Sade Olmak

“Rasûlüm! Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir!” A´raf, 199 İnsanlarla hatta bütün canlılarla iyi ve güzel diyaloglar kurup geliştirmenin en can alıcı, etkin prensibi güler yüzlü

Özel Hayata, Kişiye, Özele Saygı
26. Sayı

Özel Hayata, Kişiye, Özele Saygı

Birbirinizle kardeş olunuz –binaen aleyh birbirinizi seviniz-.

Zeki, Dikkatli, Gözlemci ve Yorumcu
25. Sayı

Zeki, Dikkatli, Gözlemci ve Yorumcu

“Resulüm! De ki: Yeryüzünde gezip dolaşın da, daha öncekilerin akıbetleri nice oldu, görün. Onların çoğu müşrik idi.”[Rûm, 42]

Tebliğde Güçlük, Meşakkat, Zorluk
22. Sayı

Tebliğde Güçlük, Meşakkat, Zorluk

“Onlar seni yurdundan çıkarmak için neredeyse dünyayı sana dar edecekler.” (İsrâ, 76)

Alçakgönüllü ve Mütevazı Olmak
20. Sayı

Alçakgönüllü ve Mütevazı Olmak

“Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma.” İsra, 37

Doğruluk / Dürüstlük / Samimiyet / Emin Ve Güvenilir Olmak
19. Sayı

Doğruluk / Dürüstlük / Samimiyet / Emin Ve Güvenilir Olmak

Resulüm! De ki: Ben olduğundan başka türlü görünenlerden de değilim.” (Sâd, 8)

Şahsiyeti / Karakteri / Görünümü
18. Sayı

Şahsiyeti / Karakteri / Görünümü

“Bilin ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.“ Şuarâ, 125

Bilgi ve Bilgelik
17. Sayı

Bilgi ve Bilgelik

lmiye sınıfının yozlaşması çöküşün kronikleştiğinin en ciddi göstergesidir.

Adaletli Olmak ve Zulme Karşı Koymak
15. Sayı

Adaletli Olmak ve Zulme Karşı Koymak

“Ey iman edenler! Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletten saptırmasın. Adaletli olun...” (Mâide, 5/8)