23 Haziran 2024

Selçuk DAŞDAN

Niyaz-i Mısri Halveti_DİVAN-I İLAHİYAT
16. Sayı

Niyaz-i Mısri Halveti_DİVAN-I İLAHİYAT

Şerîatsız hakîkat oldu ilhâd Hakîkat nûr, ziyâsıdır şeriat

Kitap Tanıtımı - Hüseyin Vassaf / Mevlid Şerhi
15. Sayı

Kitap Tanıtımı - Hüseyin Vassaf / Mevlid Şerhi

Gülzâr-ı Aşk, Süleyman Çelebi’nin Mevlid’i hakkında yazılmış bilinen en geniş ve en önemli şerhtir.

GEYLANÎ TEFSİRİ - Kitap Tanıtımı
13.Sayı

GEYLANÎ TEFSİRİ - Kitap Tanıtımı

Abdülkadir Geylani; on üç ilim dalında ders vermekle kalmamış, Hadis, Tefsir, Fıkıh, Kelam ve Edebiyat gibi ilim dallarında çok mühim âlimler de yetiştirmiştir.

Kitap Tanıtımı - MAHABBET MEKTUPLAR
3.Sayı

Kitap Tanıtımı - MAHABBET MEKTUPLAR

Bir gamlı hazânın seherinde Israra ne hâcet yine bülbül Bil kalbimizin bahçelerinde Can verdi senin söylediğin gül