20 Haziran 2024
Selçuk DAŞDAN

Kitap Tanıtımı - MAHABBET MEKTUPLAR

Kitap Tanıtımı - MAHABBET MEKTUPLAR

Bir gamlı hazânın seherinde Israra ne hâcet yine bülbül Bil kalbimizin bahçelerinde Can verdi senin söylediğin gül

Prof. Dr. Mustafa KARA

 

Aziz Dost!

“Bana uzun mektuplar yaz” cümlesiyle sona eren nâmeniz elime geçtiğinde Muharrem ayı girmişti. Muharrem’in hüznü, Kerbelâ’nın melâli ufkumuza gerilmişti.

Büyük şâirimiz “melâli anlamayan nesle âşinâ değiliz” demişti. Bütün İslâm âlemi bu “elîm” olayla haşir-neşir iken yeni bir kasırga daha geldi Kerbelâ üzerine. ABD-İngiltere başta olmak üzere savaş koalisyonu oluşturuldu.

Kana susayan YYO (Yeni Yezid Ordusu) bombalamaya başlamıştı Hüseyin’in memleketi Kerbelâ’yı, Rifâî’nin memleketi Basra’yı, İmam-ı Azâm’ın, Geylanî’nin memleketi Bağdat’ı, Aliyyü’l-Mürtezâ’nın memleketi Necef’i…

Bağdat doğumlu olan ve yetmiş sene önce rahmet-i Rahmân’a kavuşan yukarıdaki sözün sahibi Ahmet Haşim’in, Subhi Ziya Özbekkan tarafından bestelenen mısralarını hatırladım:

 

Bir gamlı hazânın seherinde

Israra ne hâcet yine bülbül

Bil kalbimizin bahçelerinde

Can verdi senin söylediğin gül

 

Bir müddet sonra “uzun mektup” yerine uzun şarkılarla mektup yazmaya karar verdim. Çünkü Bağdat, Basra, Nasıriyye, Kerbelâ, Necef ve Kerkük’te yaşayan ve yaşananları bu şarkılar terennüm ediyordu. Şarkılar seni söyler, başka bir ifadeyle şarkılar bizi söyler. Onun için aziz dost, şarkıları sevmenizi seviyorum…

Hüzün ve duygu yüklü mısraların yer aldığı eser, Emin yayınlarından çıkmıştır.

 

MÜBAREK GÜN VE GECELER

 

Prof. Dr. Hüseyin ALGÜL

 

Mübarek gün ve geceler yoğun sıkıntılardan kurtulmak, soluklanmak, kulluğumuzu ve hizmetlerimizi gözden geçirmek, nefs

muhasebesi yapmak, şükür ve sabrımızı artırmak gayesiyle manevi enerji depolamak ve kendimizi yenilemek için hazırlanmış istasyonlar gibidir.S

Yüce Allah aylar içinde Ramazan’ı, geceler içinde Kadir Gecesi’ni, dünya üzerinde Mekke’yi, insanlar arasında Hz. Muhammed’i (s.a.s), günler arasında Cumayı seçmiştir. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi ve Mescid-i Aksa’da kılınan namazların öteki camilerde kılınanlardan daha sevaplı olduğu hadis-i şeriflerde açıklanmıştır.

Bunun gibi, İslâmî kaynaklarda “Kameri aylardan Receb, Şaban, Ramazan aylarının ve bu aylarda sıralanan Regaib, Mirac, Berat ve Kadir gecelerinin, bayram günlerinin, Şevval ayında altı gün oruç tutmanın Muharrem ayında aşure günlerinin, Rebiülevvel’in on ikisi kabul edilen Mevlid Gecesi’nin, hafta arasında pazartesi Perşembe günlerinde oruç tutmanın ve bilhassa Cuma gününün faziletine dair bilgiler” buluyoruz. Ne var ki, asırlar içinde bunlar arasına bazı asılsız şeylerin karışmış olma ihtimali vardır. Bu yüzden, bu alandaki bilgilerin doğrusunu ortaya çıkartmak gibi bir zorunlulukla karşı karşıya bulunmaktayız. Kanaatimizce her Müslüman, mübarek gün ve gecelerle ilgili doğru bilgileri öğrenmeye özen göstermelidir. Böylece o gün ve gecelerde yapacağı ibadetleri, tövbe ve istiğfarı, dua ve zikirleri, tebrikleşmeleri, daha şuurlu yapabilme imkanına kavuşmuş olacaktır.

İşte bu küçük kitapçık, böyle gün ve gecelerin önemini doğru bilgilere dayandırarak kavratmak gayesiyle hazırlanmıştır. Ayrıca, konunun kültürel boyutuna da zaman zaman işaret edilmiştir.

Bu çalışma bir cep kitapçığı niteliği taşıdığı için kaynaklar metnin hemen sonunda parantez içinde verilmiştir. Hadisler için Kütübü’s-Sitte’nin asıllarıyla birlikte yer yer yine onlardan derlenen “et-Tâc ve Riyâzu’s-Sâlihin” gibi eserler kaynak gösterilmiştir. Bunun sebebi, halkın daha kolay ulaşabileceği bu kabil kaynaklardaki benzer hadisleri tetkike yol bulabilmesini sağlamaktır. Bilgi ve fikir açısından yararlandığımız bazı kaynak eserler akıcılığı bozmasın diye dipnotta gösterilmemiştir. Buna karşılık bunların bir listesi kitapçığın sonundaki bibliyografyada yer almıştır.

Tamamen iyi niyete dayalı bir çalışmanın mahsulü olan bu kitapçıktaki eksikliklerin hoşgörü ile karşılanacağını ümit eder, eserin, gözetilen hedef doğrultusunda hizmet vermesini yüce Allah’tan niyaz ederim.Formun Altı

 

 


Selçuk DAŞDAN diğer yazıları